Samordnad masshantering Södertörn

Samordnad masshantering Södertörn

I de åtta Södertörns kommunerna är transporter den största källan till växthusgaser. Det är även en region med intensivt byggande, vilket innebär stora flöden av stenmaterial och schaktmassor.  Kommunerna har tidigare goda erfarenheter av samordnad varudistribution.

Ecoloop har med verktyget Optimass beräknat en omsättning av massor till 60 miljoner ton till 2030, vilket kräver drygt 2,5 miljoner lastbilstransporter. Ecoloop har även beräknat att med samordning av massor kan materialomsättning och transporter minskas med närmare 40 %.

Uppdragsgivare: Södertörnskommunerna
Tidsperiod: 2019

Kontakt
Fredrik Meurman

förnamn.efternamn@ecoloop.se
070-7502619