Sensorer i skärgård och glesbygd – smarta avfallsflöden

Sensorer i skärgård och glesbygd – smarta avfallsflöden

Projektet Smarta sensorer i skärgård och glesbygd testar sensorer för effektivisering av avfallshämtning utanför städer och är uppbyggt kring två fallstudier i Haninge och Norrtälje kommun. I Haninge är fokus på båttömningsstationer och i Norrtälje källsortering i kommunägda lokaler. Tekniken som används i projektet är vanlig i städer där det blir allt vanligare med uppkopplade anläggningar. I skärgård och glesbygd är körsträckor för hämtning ofta längre och det är svårare att ha uppsikt över anläggningarna, syftet med sensorerna är således att få bättre underlag för att kunna planera och optimera avfallshämtningen samt att förebygga akuta tömningar.

Parter i projektet är Ecoloop, Haninge kommun, Norrtälje kommun, Bintel och Svensk tanktransport.

Finansiär: Smart Built Environment
Tidsperiod: 2022

Kontakt
Marie Albinsson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
070-285 63 36