Småskaliga avsaltningsanläggningar

Småskaliga avsaltningsanläggningar

Idag saknas övergripande kunskap om vattentillgång och kvalitet bland Sveriges och Stockholms läns små enskilda dricksvattentäkter. I kustområden med vattenbrist eller problem med kvalitet i egna dricksvattenbrunnen kan avsaltning vara ett alternativ. Det saknas idag kunskap om funktionen hos småskaliga avsaltningsanläggningar. Ecoloop har under 2019-2020 drivit två projekt om småskaliga avsaltningsanläggningar. Syftet med projekten har varit att samla in kunskap om anläggningarna för att fylla det behov av fakta som finns kring småskaliga avsaltningsanläggningar hos kommunernas miljömyndigheter, bygglovshandläggare och samhällsplanerare.

Småskaliga avsaltningsanläggningar för dricksvatten – Kunskapsöversikt och exempelanläggningar
Läs mer (länk)
Slutrapport (länk)

Småskaliga avsaltningsanläggningar för dricksvatten – Provtagning som kunskapshöjande åtgärd
Slutrapport (länk)

Finansiär: Länsstyrelsen Stockholms län
Tidsperiod: 2019-2020

 

Kontakt
Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96