Spårbara närodlade produkter i återanvända ekonomibyggnader på landsbygden

Spårbara närodlade produkter i återanvända ekonomibyggnader på landsbygden

Detta projekt är ett gruppbildningsstöd. Vi vill utveckla ett akvaponiskt system i landsbygdens tomma ekonomibyggnader där matavfall och spill från hela livsmedelskedjan ska processas och återföras till grönsaksodlingen. Fiskarna i systemet tillför näring.

Innovationen har betydelse genom att:

  • Landsbygden får nya affärsmöjligheter i sina befintliga byggnader
  • Lokala grönsaksodlare minskar sitt beroende av växtnäring och får avsättning för avfall från odlingen
  • Djurfodrets avtryck på miljön minskar
  • Hela kedjan innebär lokal produktion i ett cirkulärt system med digital spårbarhet som verktyg

Finansiär: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket
Period: 2019

 

Kontakt

Fredrick Regnell
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+ 46 (0) 70 299 26 39