Stadsvatten

Stadsvatten

I våra städer finns det mängder av outnyttjade vattenresurser som kan omhändertas och integreras i cirkulära flöden och hållbara system. Målet med Stadsvatten är att bidra till välmående och vital stadsvegetation som kan motstå stora klimatförändringar och fortsätta leverera nödvändiga ekosystemtjänster till staden.

Ecoloop bjuder tillsammans med Edge och Scandinavian Green Roof Institute in till en förstudie under 2020 och 2021 för de som vill utveckla konkreta projekt och lära mer om cirkulära lösningar för vattnet i staden.

Klicka här för att läsa informationsbladet som parterna tagit fram.

 

Kontakt

Mats Johansson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)706 500 051

Tobias Robinson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)706 899 964