Möjligheter för bestående beteendeförändring

Möjligheter för bestående beteendeförändring

Detta projekt tar avstamp i ett arbete som genomfördes under 2021, ”Strategier för beteendeförändring och vattenbesparing” då man intervjuade och ställde samman exempel från VA-huvudmäns arbete med vattenbesparing och kommunikation. En viktig lärdom var att för att ändra människors beteende behövs både kunskap (kommunikation) och tekniska interventioner som bidrar till att internalisera kunskapen och att integrera nya vattenbesparande vanor i vardagen. De tekniska interventionerna kan vara vattensnåla kranar eller visualisering av vattenanvändningen genom vägg-displayer, applikationer på telefoner mm.

Personer från 11 VA-organisationer intervjuades och goda exempel och lärdomar från deras kommunikationsinsatser och vattenbesparingsarbete sammanställdes i en rapport för Svenskt Vatten Utveckling.

Klicka här för att ta del av rapporten. 

Det finns också ett stort behov av att mäta och följa upp olika kommunikationsåtgärders effekt på vattenförbrukningen. I och med den snabbt pågående utvecklingen med installation av digitala vattenmätare, finns möjlighet till att testa riktade kommunikationsinsatser och att mäta och följa upp effekten av dessa.

Därför sökte VA-organisationerna Värmdö, Håbo, Kalmar Vatten och Tingsryd tillsammans med Ecoloop, KTH och VA-guiden ett vidare projekt för att testa och följa upp specifika vattenbesparingskampanjer och deras effekt. Pilotstudier planeras under sommaren 2022.
Syftet med projektet är att på sikt bidra till en hållbar vattenanvändning genom en attityd och beteendeförändring i hur vi på hushållsnivå använder dricksvatten. Läs mer här.

Finansiär: Svenskt Vatten Utveckling
Period: 2022

Kontakt
Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96