Strategisk masshantering i Norrköping

Strategisk masshantering i Norrköping

Norrköping växer och dessutom kommer den nya Ostlänken ansluta till staden. Stora mängder massor kommer att schaktas upp, delvis förorenade.

Ecoloop bistår i kommunens arbete att ta fram en masshanteringsplan och att förankra de nya tankesätten i planen över förvaltningsgränserna för att skapa ett kraftfullt team. Dessutom bistår vi med en transportutredning för att hitta det optimala logistiksystemet för stora mängder massor från Ostlänken ut till hamnen på Malmön.

Uppdragsgivare: Norrköpings kommun, Samhällsbyggnadskontoret
Tidsperiod: 2020-

Kontakt
Tobias Robinson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
0706-89 99 64