Strengthening collaboration at the WASH, food and nutrition nexus to build community resilience in low income countries

Strengthening collaboration at the WASH, food and nutrition nexus to build community resilience in low income countries

I detta projekt, som finansieras av SIDA, adresseras utmaningarna 1) behov av vägledning i att koppla samman vatten- och sanitetsfrågor och nutrition, samt 2) hur resilience kan tillämpas i utvecklingsprojekt. Projektets angreppssätt är att bemöta utmaningarna har varit att undersöka konkreta case och tillhandahålla goda exempel som är tvärsektoriella och robusta.

Läs mer om projektet på SIANI’s hemsida. Där kan du också läsa om tidigare projekt.

Uppdragsgivare: Stockholm Environment Institute/Swedish International Agricultural Network Initiative  (SIANI)
Period: 2017-2018

 

Kontakt
Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn-efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96′