Student

 

Vi söker drivna personer som vill starta sin karriär hos oss!

För Ecoloop utgör praktikanter, examensarbetare och kursuppgifter en viktig del av vår verksamhet. Många av våra utvecklingsresor innefattar ett eller flera studentarbeten. Tillsammans utvecklar vi ny kunskap och skapar mervärde för alla inblandade. Vi har totalt handlett mer än 100 arbeten och har goda erfarenheter från samtliga. Som företag stoltserar vi gärna med att alla våra studenter har fått intressanta anställningar inom sina yrkesområden, varav några har fastnat på Ecoloop. Ytterligare mervärde är vårt eget Ecoloop-alumni, där vi håller kontakten med tidigare studenter och varje år bjuder in till en uppskattad vårfest.

Nu söker vi främst studenter inom:

CIRKULÄR MATERIALHANTERING
Lämpar sig för en student inom ex. mark och vatten, maskinteknik, väg- och vattenbyggnad, statistik

 • Branschgemensam praxis för spårbarhet av anläggningsmaterial
 • Statistiksystem för kontroll och uppföljning av hanteringen av jord- och schaktmassor
 • Byggherrars inköp och upphandling av material idag och imorgon
 • Digital analysmetodik för klassificering av sulfidberg och -jord i realtid
 • Affärsmodeller för ökad biologisk mångfald med jordbruk

TRANSPORTER, LOGISTIK och ENERGI
Lämpar sig för en student inom transport och logistik

 • Logistik- och energianalys av framtidens koldioxidfria asfaltstillverkning
 • Planering för smarta transportsystem i tidiga skeden för bygg- och anläggningsprojekt
 • Utmaningar för laddinfrastruktur för tunga fordon i stadsmiljö
  • Organisatoriska och juridiska
  • Tekniska och ekonomiska
 • Nytto- och störningsanalys för olika transportlösningar; lastbil, båt, järnväg och transportband
 • Fysisk planering – Mobilitet på vatten i stadsmiljöer

VATTENTJÄNSTER
Lämpar sig för en student inom ex. mark och vatten, väg- och vattenbyggnad, ekonomi  

 • Tekniska systemlösningar för effektivare dricksvattenanvändning
 • Nulägesstudie – Återföring av växtnäring från avlopp
 • Kostnads- och intäktsanalys för växtnäringsprodukter
 • Stadsvatten – Blågröna prismodeller
 • Källsorterande avloppssystem för nya stadsdelar
 • System för vattenbesparing och energiutvinning i nya stadsdelar

EFFEKTIVARE STYRNING
Lämpar sig för en student inom ekonomi och/eller statsvetenskap/samhällskunskap

 • Digitala lösningar för städers materialförsörjningsplanering
 • Affärs- och prismodeller för cirkulära kretslopp
 • Agenda 2030 som indikatorer vid systemanalys
 • Innovations- och beslutsprocesser; från forskning till praktisk tillämpning
 • Green deal – Upphandling och tekniksprång för nya systemlösningar

 

Vi är inte bundna till förslagen ovan, tvärtom är företagsamma personer alltid välkomna att kontakta oss.
Vill du veta mer eller har du en egen idé du vill utveckla?
Kontakta Fredrick Regnell, förnamn.efternamn@ecoloop.se, + 46 (0) 70 299 26 39.

Klicka här för examensarbeten och avhandlingar som skrivits på Ecoloop 2004-2021 och klicka här för att läsa blogginlägg som några av våra exjobbare skrivit.