Student

Vi söker drivna personer som vill starta sin karriär hos oss!

För Ecoloop utgör praktikanter, examensarbetare och kursuppgifter en viktig del av vår verksamhet. Många av våra utvecklingsresor innefattar ett eller flera studentarbeten. Tillsammans utvecklar vi ny kunskap och skapar mervärde för alla inblandade. Vi har totalt handlett mer än 100 arbeten och har goda erfarenheter från samtliga. Som företag stoltserar vi gärna med att alla våra studenter har fått intressanta anställningar inom sina yrkesområden, varav några har fastnat på Ecoloop. Ytterligare mervärde är vårt eget Ecoloop-alumni, där vi håller kontakten med tidigare studenter och varje år bjuder in till en uppskattad vårfest.

Nu söker vi främst studenter inom:

CIRKULÄR MATERIALHANTERING
Lämpar sig för en student inom ex energi och miljö, maskinteknik, väg- och vattenbyggnad, ekonomi

 • Branschgemensam praxis för spårbarhet av anläggningsmaterial
 • Statistiksystem för kontroll och uppföljning av hanteringen av jord- och schaktmassor
 • Byggherrars inköp och upphandling av material idag och imorgon
 • Affärsmodeller för ökad biologisk mångfald med jordbruk
 • Green deal – ”Soil passports” och implikationer för svensk byggindustri

TRANSPORTER, LOGISTIK och ENERGI
Lämpar sig för en student inom ex energi och miljö, transport och logistik, ekonomi

 • Planering för smarta transportsystem i tidiga skeden för bygg- och anläggningsprojekt
 • Affärsmodeller för framtidens elektrifierade tunga transporter
 • Fysisk planering – Mobilitet på vatten i stadsmiljöer
 • Mobila masslogistikcenter för effektivare masshantering
 • Klimatpåverkan från idrottsanläggningar

VATTENTJÄNSTER
Lämpar sig för en student inom ex. samhällsbyggnad, miljö- och vatten, ekonomi  

 • Effektivare dricksvattenanvändning ur ett energiperspektiv
 • Nulägesstudie – Återföring av växtnäring från avlopp
 • Stadsvatten – Blågröna prismodeller
 • Källsorterande avloppssystem för nya stadsdelar
 • System för vattenbesparing och energiutvinning i nya stadsdelar

EFFEKTIVARE STYRNING
Lämpar sig för en student inom ekonomi, statsvetenskap, samhällskunskap

 • Cirkulär och hållbar upphandling i teori och praktik
 • Affärs- och prismodeller för cirkulära kretslopp
 • Green deal – Upphandling och tekniksprång för nya systemlösningar

 

Vi är inte bundna till förslagen ovan, tvärtom är företagsamma personer alltid välkomna att kontakta oss.
Vill du veta mer eller har du en egen idé du vill utveckla?
Kontakta Alexander Virgin, förnamn.efternamn@ecoloop.se, +46 (0)70 166 14 70.

Klicka här för examensarbeten och avhandlingar som skrivits på Ecoloop 2004-2023 och klicka här för att läsa blogginlägg som några av våra exjobbare skrivit.