Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge

Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge

SPEAK är ett projekt finansierat av Naturvårdsverket och har som syfte att skapa kunskap om effektiv fysisk planering för en hållbar utveckling och därigenom stärka den fysiska planeringen som ett sätt att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen.

Ecoloop har rollen som arbetspaketsledare i paketet gällande kartläggning av nuvarande praxis. Detta paket innebär att analysera svensk miljöbedömningspraxis i förhållande till gällande regler och policys samt att undersöka styrkor och svagheter i nuvarande praxis. Dessutom identifieras möjliga hinder för effektiv planering.

Uppdragsgivare: Kungliga tekniska högskolan
Tidsperiod: 2014-2017

Här hittar du slutrapporten för projektet.

 

Kontakt

Kristina Lundberg (assoc. LTU)
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)736 742 622