Transporteffektivitet med regional sjöfart i Mälardalen

Transporteffektivitet med regional sjöfart i Mälardalen

Ecoloop har tillsammans med Chalmers, Svea Hamn, Södahl & Partners, Södertälje Hamn och Handelskammaren i Mälardalen startat FoI-projektet Transporteffektivitet med regional sjöfart i Mälardalen (TERS) som undersöker möjligheterna för implementeringen av regional sjöfart i Mälardalen. Utgångspunkt för projektet är transportköparnas behov, krav och drivkrafter. Utifrån dessa ska ett logistikkoncept för regional sjöfart tas fram. Projektet kommer även föreslå styrmedel som kan stimulera den här typen av nya, hållbara lösningar.

Finansiär: Trafikverkets sjöfartsportfölj
Period: 2020-2021

 

Kontakt
Maria Mustonen
förnamn.efternamn@ecoloop.se