Tystare tätortsnära krossning och masshantering

Tystare tätortsnära krossning och masshantering

En hållbar stadsutveckling innebär att massor och sprängberg som uppstår i byggande hanteras i en cirkulär ekonomi där de uppgraderas och återanvänds till byggändamål med så korta transporter som möjligt. Inrättandet av tätortsnära masshanteringsplatser hindras dock ofta av oro för bullerstörningar. Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering stärker en effektiv kedja av kravställning och ger därigenom stora möjligheter att anlägga masshanteringsplatser i tätorter.

I projektet leder Ecoloop utveckling av beställarstöd, stöd till entreprenörer samt projektkommunikation.

 

Finansiär: Vinnova

Projektperiod: 2020-2022

 

Kontakt

Maria Johansson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0) 70 657 44 95