Uppgradering av slam för giftfri näring till odlingsmark

Uppgradering av slam för giftfri näring till odlingsmark

Avloppsslam, som idag är en rest i avloppsanläggningen, är resursrik på fosfor och mull men hanteras som ett avfalls- och kvittblivningsproblem. Projektet vill lösa ett systemproblem där lantbruket spelar en stor roll. Vi vill utveckla systemet som kopplar lantbruket med lokala VA-anläggningar där lantbruket får tillgång till både vatten och näring från avloppsanläggning under säkra och goda ekonomiska förhållanden.

Finansiär: Jordbruksverket
Tidsperiod: 2020

 

Kontakt
Mats Johansson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)706 500 051