Alla använder resurser

En svensk familj använder 30 ton jord- och bergmaterial, 1 200 m3 vatten och 120 000 kWh energi per år. Detta motsvarar 60 släpvagnar jord och berg, 8 000 badkar fyllda med vatten samt fem villors årliga elförbrukning. 

Negativ trend

Av FN:s åtta milleniemål var det bara målet om ekologisk hållbarhet och klimat där utvecklingen gick åt fel håll.* Sverige är inte bäst i klassen när det gäller ekologisk hållbarhet, och mycket behöver göras för att flytta Sverige närmare en hållbar framtid. Vår resursanvändning är en starkt bidragande faktor till vårt ekologiska fotavtryck.

* Blir världen bättre? UNDP 2016

Samverkan är en nyckel

Ecoloop vill bidra till att det svenska ekologiska fotavtrycket minskar genom att stödja nyckelaktörer och säkra att dessa samverkar kring resurshanteringen i samhällsbyggandet.

 

 

 ’