Konstgräsplaner och vattenkvalitet

Konstgräsplaner och vattenkvalitet

Vilken miljöpåverkan på omgivningen har konstgräsplaner?

I detta projekt utreds vattenkvalitet i ett antal konstgräsanläggningar i Stockholmsområdet. I planernas underbyggnad har mätutrustning installerats, där kontinuerliga vattenprover tas vilka analyseras på ackrediterat lab med avseende på metaller och organiska ämnen. Även mikroplaster i avrinnande vatten analyseras.

Uppdragsgivare: Stockholms stad, idrottsförvaltningen
Tidsperiod: 2015-2017

 

Kontakt

Fredrick Regnell
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+ 46 (0) 70 299 26 39