Våra resor

Ecoloop utmanar till förändring av samhällets resurshantering genom att driva utvecklingresor.

Vi kan navigera i dimman

När vi står inför en stor utmaning eller förändring står nära möts vi ofta av en dimma av ovisshet.  Att hitta vägar ur dimman kan vara skrämmande men för Ecoloop är ovissheten en källa till energi, motivation och vision. Som partner på utvecklingsresor, identifierar vi inte bara var arbetet ska börja, utan bistår också att lotsa längs vägen för att nya lösningar ska etableras och frodas. Öppenhet, samarbete och kreativ problemlösning med djup och bred kompetens är våra riktmärken på resan.

Vi har verktygen och kompetensen

Det är svårt att ändra etablerad praxis på en gång. Med utgångspunkt i ett resurshushållningsperspektiv och genom aktörs- och hållbarhetsanalys preciserar vi lösningar som driver och utmanar till förändring hos människor och organisationer.  Med Ecoloop som lots upptäcker våra kunder och samarbetspartners att de får ett tryggt stöd att djärvt navigera i dimman för att demonstrera och implementera nya lösningar och samtidigt förstärka sin verksamhet och bygga förtroende bland kollegor och kunder.

Vi gör det bra och fortsätter bli bättre

Alla de viktiga personer vi samverkar med startar med vetskapen om att de behöver ge sig ut i dimman för att målinriktat kunna styra sin verksamhet i en snabbt föränderlig värld. Här kan du läsa några exempel på resor vi gjort under åren: Hantering av förorenade sediment i hamnar | Konsumentinformation om små avlopp på internet | Verktyg för effektivare hantering av jord- och bergmaterial

Utveckling stannar inte, vi öppnar ständigt för nya utmaningar!

 

 

 

Hantering av förorenade sediment i hamnar

När svenska hamnar stod inför en ny stor expansion runt år 2000 visade det sig att muddring av förorenade massor skulle bli en stor utmaning. Massorna var mycket kostsamma att deponera på land och nära på omöjliga att deponera i Östersjön. Genom att stabilisera muddermassorna uppstod en lösning där massornas utlakningspotential reducerades och dessutom kunde användas för anläggningsändamål och ersätta jungfruliga material.

Ecoloop, Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Statens geotekniska institut (SGI) tillsammans med Ramböll, COWI, PEAB och Skanska, Cementa, Norcem, Naturvårdsverket och kollegor runt Östersjön och i Frankrike samt Storbritannien klarlade utmaningarna, utvecklade en systematik att jämföra alternativa lösningar, utvecklade en blandningsstation och tog fram vägledningar om stabilisering, planerade och genomförde hamnprojekt i Gävle, Oxelösund, Baerum, Trondheim, Klaipeda, Kokkoola, Hamburg och Gdansk med flera och arrangerade konferenser och utbildningar. Utvecklingsresan startade runt 2006 och två stora milstolpar var de vägledningar från projekten STABCON (2007-2010) respektive SMOCS (2010 – 2013) och maskinen ProSol™.

Josef Mácsik och Arnt-Olav Håøya på Ecoloop, Göran Holm SGI, Sven Knutsson LTU, Pentti Lahtinen Ramboll OY,  Anna Wilhelmsson COWI, Pär Almér Peab, Stig Jansson och Erik Simonsen på Cementa är några av de som var med på utvecklingsresan. Nyfiken? Kontakta dem gärna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför finns det ingen konsument- eller branschinformation om små avlopp på internet? – VA-guiden

Allt började i mars 2004 med att fem kommuner som i ett projekt ville bygga en nationell kunskapsbank med konsumentinformation om små avlopp. Bild & Kultur AB, Ecoloop AB:s Mats Johansson och WRS Uppsala AB påbörjade då projektet avloppsguiden.se. Fler och fler kommuner anslöt till projektet och efter några år bildades ett aktiebolag. Sedan har verksamheten och ämnet breddats till att även omfatta dagvatten och VA-planering. Idag är fler än 230 kommuner medlemmar i VA-guiden och mer än 600 företag visar upp sina produkter och tjänster.

VA-guiden underlättar för de som arbetar med små avlopp, dagvatten och va-planering. Här finns oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper aktörer att hålla sig uppdaterade, öka sin kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument. VA-guiden erbjuder även utbildningar och varje år arrangerar vi den nationella konferensen och mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp.

Nyfiken på utvecklingsresan eller verksamheten? Hör av dig till Mats Johansson eller Bo Svedberg på Ecoloop, Jonas Andersson på WRS, Maria Gunnarsson på Bild & Kultur eller Maja Englund på VA- guiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimass – verktyget för effektivare hantering av jord- och bergmaterial

När vi bygger i större städer förflyttas avsevärda volymer jord- och bergmaterial som står för ca 25 % av de tunga transporterna. I Storstockholm handlar det om cirka 9 miljoner ton som bryts i täkter och 10-15 miljoner ton som schaktas varje år. Idag kör vi dessutom in jungfruliga material till staden samtidigt som vi kör ut jord- och bergmassor från staden som skulle kunna nyttiggöras. Detta görs på projektbasis och sällan med någon samordning mellan projekt i syfta att optimera hanteringen, hantera material lokalt och öka återvinning.

Ecoloop och Luleå tekniska universitet har sedan 2008 arbetat långsiktigt för att klarlägga hela systemets funktion och konsekvenser och initiera åtgärder i systemet för en optimerad hantering tillsammans med många nyckelaktörer. Åtgärderna vi arbetat med är till exempel analyser och åtgärdsförslag för regionala, kommunala och för större aktörers materialflöden som underlag för planering och genomförande av, multimodala transportsystem och masslogistikcenter (MLC). Tekniska åtgärder för tyst krossning, uppgradering av ”stadsmoräner”, elektrifiering och drivmedel är andra initiativ som vi arbetar med för att få till stånd ett avsevärt bättre och cirkulärt system. Se också optimass.se.

Nyfiken och vill veta mer? Kolla gärna med Kristina Lundberg LTU/Ecoloop, Ann-Segerborg Fick eller Josef Mácsik på Ecoloop så berättar vi mer om våra aktiviteter och hänvisar vidare till våra medresenärer på kommuner, Trafikverk, entreprenörer, materialindustri, myndigheter och akademi.