Vattenbesparande åtgärder

Vattenbesparande åtgärder

Flera år av vattenbrist och nödvändiga bevattningsförbud har ökat intresset för vattenbesparing hos kommuner och va-huvudmän, liksom enskilda hushåll.

Syftet med detta projekt var att ta fram och jämföra några konkreta exempel på vattenbesparande åtgärder som är tillgängliga för fastighetsägare. I projektet intervjuades flera aktörer och vi sammanställde en rapport där vi jämför hur många liter man kan spara per person och dygn och tittar också på eventuell juridik som måste beaktas och ger en ungefärlig bild av kostnader. Vi diskuterar dessa metoder ur fastighetsägarens perspektiv liksom kommunens perspektiv.

Vi har tagit fram fyra exempel tillgängliga för hushåll som bor i enfamiljshus: 1) enklare tekniker för befintliga hus, 2) mer avancerad teknik för nybyggnation, 3) regnvatteninsamling för toalettspolning och 4) regnvatteninsamling för toalettspolning och tvätt.

En slutsats från arbetet är att det finns goda möjligheter att spara stora mängder av hushållens vattenförbrukning, men utifrån dagens vattentaxor finns inte något ekonomiskt incitament för hushållen att installera vattenbesparande tekniker, utan det handlar snarare om medvetenhet och engagemang i vattenfrågan, eller att man bor i ett område som lider av vattenbrist. Därför kan andra incitament behövas från kommun eller övriga myndigheter.

Rapporten är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB, Tierps kommun och Östhammars kommun. Projektet pågår under 2020 och har finansierats med pengar för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) via Uppsala Länsstyrelse och rapporten har sammanställts av WRS AB och Ecoloop AB.

 

Läs rapporten här  (uppdaterad i januari 2021, omfattar nu även kontor och flerbostadshus)

Du kan också läsa om projektet hos VA-guiden.

 

Kontakt
Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96