Miljöpåverkan växt- respektive animaliebaserade mejerialternativ

Miljöpåverkan växt- respektive animaliebaserade mejerialternativ

Behovet av en omställning till en mer växtbaserad kost är väl dokumenterad och behövs av både miljö-och hälsoskäl. Under senare år har utvecklingen av växtbaserade alternativ till mejeriprodukter accelererat och nu finns ett antal alternativ tillgängliga baserade på till exempel havre, sojabönor, mandel, kokosfett och cashewnötter.

Syftet med studien är att sammanställa vetenskaplig information om hur miljöpåverkan skiljer sig åt mellan växtbaserade alternativ till mejeriprodukter och animaliebaserade sådana. Metoden för undersökningar har varit en systematisk litteraturöversikt och resultaten redovisas i en rapport samt i en kommande vetenskaplig artikel.

Här kan du läsa rapport och bilagor: Slutrapport, Bilaga 1, Bilaga 2
En vetenskaplig artikel skriven inom ramen för projektet finns publicerad i tidskriften Sustainability: Differences in Environmental Impact between Plant-Based Alternatives to Dairy and Dairy Products: A Systematic Literature Review.  

Finansiär: Oatly AB
Tidsperiod: 2020-2021

 

Kontakt
Annika Carlsson Kanyama
förnamn.efternamn-efternamn@ecoloop.se
+46 (0)720 22 11 17