Vi driver utveckling för framtidens uthålliga och robusta VA-system

Snart är vi 15 miljoner innevånare i Sverige. Hur kommer våra tekniska försörjningssystem se ut om 20, 70 eller 100 år?

Ecoloop utvecklar lösningar som

  • reducerar användningen av dricksvatten från dagens 140 till 50 liter per person och dygn
  • sorterar och återför essentiella näringsämnen med VA-systemet som råvarukälla
  • minskar hälsorisker och återanvänder vatten fullt ut
  • minskar energianvändning och växtgasutsläpp
  • bygger upp en agil styrning och robust organisation
  • säkerställer en kostnadseffektiv och robust infrastruktur

Vi kan sakområdet, mobiliserar nyckelaktörer och leder processer för smart resurshantering.

————————————————————————————

Välkommen att kontakta oss!

Du når oss genom att ringa, eller e-posta fornamn.efternamn@ecoloop.se.

————————————————————————————

Elisabeth Kvarnström
Tekn Dr, Partner
+46 (0)73-073 05 43

Källsorterande avloppssystem, återvinning av avloppsvatten samt urinseparerande lösningar.

————————————————————————————

Helfrid Schulte-Herbrüggen
Tekn Dr, Partner
+46 (0)70 373 51 96

Enskilt dricksvattenförsörjning samt effektivare och säker vattenanvändning.

————————————————————————————

Marie Albinsson
Markvetare, Partner
+46 (0)70 285 63 36

Källsorterande avloppssystem, återvinning av avloppsvatten, VA-planering och vattentjänstplaner samt robust dagvattenhantering.

————————————————————————————

Joakim Fyhr
MSc, Partner
+46 (0)76-258 07 12

Enskilt dricksvattenförsörjning och avsaltning samt effektivare och säker vattenanvändning.

————————————————————————————

Fredrick Regnell
MSc, Partner
+ 46 (0) 70 299 26 39

Handlingsplaner för mikroplaster från konstgräs.

————————————————————————————

Tobias Robinson
Geolog, Partner
+46 (0)706 899 964

Robust dagvattenhantering.

————————————————————————————

Bo Svedberg
Tekn Lic, Partner
+46 (0)730 300 410

Handlingsplaner för mikroplaster från konstgräs och robust klimatanpassning i kommunal planering.

————————————————————————————

Vi söker en ny kollega inom Vatten, avlopp och kretslopp!

Vill du arbeta med framtidens vattenförsörjning? Läs mer här!

————————————————————————————