Om

Affärsidé, strategi & vision

Energi, vatten och material är fundamentala resurser i samhällsbyggnad. Kan vi hantera dessa flöden och våra egna behov smartare när vi bygger och driver vår infrastruktur har vi mycket att vinna.

Ecoloop arbetar sedan mer än 10 år med strategisk rådgivning, forskning och hållbar utveckling inom samhällsbyggnad och dess försörjningssystem. Vår strategi är att bidra till utveckling genom att tillhandahålla forsknings- och utvecklingstjänster från initiering/värdering, validering/introduktion till realisering/institutionalisering för att skapa både nytta och lärande. Våra tjänster inom detta avser:

Utredning och rådgivning,
Utveckling och demonstration och
Kunskapsöverföring.

Idag driver vi forskning och utveckling inom småskalig avloppsteknik, nyttiggörande av avfall och förorenade sediment samt fiskodling. Nu initierar vi dessutom aktiviteter inom hantering av jord- och bergmassor, uppgradering av avfall inför deponering, framtidens vattenplanering och samhällets hantering av näringsämnen. Arbetet bedrivs i samverkan med flera av de plattformar/kluster som vi deltar i som Optimass, Simm-center, Simm-CCities, Närfisk, VA-Guiden, Kretsloppscentrum, PortInfra, Stabcon och SMOCS.

Vår vision är att verka för en hållbar utveckling av samhällsbyggnads-sektorn och i detta arbete ska Ecoloop stå för framtid, driv och kompetens, ”livet ska kunna frodas”.

Ecoloop är medlemmar i:

IQ-samhällsbyggnad
WaterAid
Toaletter utan gränser

Verksamhet och organisation

Verksamheten startade som miljöteknik och turistbolag 2002 och sedan 2004, då vi fick namnet Ecoloop, arbetar vi enbart med forskning och utveckling inom samhällsbyggnad. Under 2008-2010 var Ecoloop delägare i CIT Urban Water Management AB. 2010 förvärvades Verna Ekologi AB som fusionerats i bolaget och 2011 startade Ecoloop AS sin verksamhet i Norge. 2012 förvärvades därefter 1/3 av aktierna i Va-guiden AB. Ecoloop är idag organiserat i personalägda aktiebolag i Sverige och Norge med kontor på Mosebacke torg i Stockholm och Oslo.

Ecoloop AB:s styrelse:
Mårten Lindström, More10 AB (Ordförande)
Josef Mácsik, Ecoloop AB
Bo Svedberg, Ecoloop AB (VD)

Ecoloop AS styrelse:
Arnt-Olav Håøya, Daglig leder Ecoloop AS (Ordförande)
Bo Svedberg, Ecoloop AB

Va-guiden AB (vaguiden.se) är ett fristående bolag med representanter från Ecoloop i styrelse och ledningsgrupp. VA-guiden AB arbetar med koppling och integration av kunskap och driver Avlopps-guiden, Dagvattenguiden och VA-planeringsguiden samt konferensen Vatten Avlopp Kretslopp.

broschyr ikon   poster ikon

 

Uppdrag

Vi arbetar med hållbarhet som utgångspunkt för att med forskning och utveckling lösa frågeställningar för en bättre resurshantering. Några av de sammanhang vi tillsammans med nyckelaktörer varit med och initierat och genomför forsknings- och utvecklingsresor med är småskalig avloppsteknik, nyttiggörande av avfallsmaterial och hantering av förorenade sediment. Nu initieras resor kring hantering av jord- och schaktmassor,vattenplanering och hantering av näringsämnen (NPK) och akvakultur. Nedan följer några exempel på uppdrag:

Utredning och rådgivning

Utveckling och demonstration

Kunskapsöverföring – Koppling och integration av kunskap

Jobb

Vårt lag kan bli ännu bättre!

På Ecoloop håller vi utkik efter nya medarbetare som vill arbeta med strategiskt rådgivning, forskning och utveckling. Är du rätt person lovar vi intressanta utmaningar inom viktiga och högaktuella områden.

Vi är övertygade om att Du har djup kunskap, är nyfiken och vill bidra till att utveckla byggandet och genom det förbättra hanteringen av våra resurser i samhället. Du har förstås akademisk utbildning och erfarenhet från forskningsarbete och/eller utvecklingsarbete. Så passar denna beskrivning in på dig och du blir nyfiken, hör av dig till oss.

Vill du också Ecoloopa? Bli en av oss!

Hör av dig eller skicka en intresseanmälan till Bo Svedberg, förnamn.efternamn@ecoloop.se

Student

För Ecoloop är examensarbetare ett utmärkt tillfälle att tillsammans med ”nästan” färdiga samhällsbyggare utveckla ny kunskap och skapa mervärden för alla inblandade. Examensarbetaren får en tillämpad uppgift i teknikfronten, Ecoloop får pröva en potentiell medarbetare, kunden får en noggrann och djup studie lett av forskare och juniorspanaren (examensarbetaren) får en plattform att bygga nätverk i kunskapsfronten. Vi passerade mer än 50 examensarbeten ifjol och har många goda erfarenheter från alla. Vi har dessutom nöjet att samla våra tidigare och nuvarande exjobbare till festligheter varje årsskifte för fortsatt kontakt!

Hör gärna av dig till någon av oss på Ecoloop, ring eller maila, så berättar vi om aktuella examensarbeten som ligger i kunskapsfronten. Vi har alltid flera förslag som vi preciserar i samverkan med vår kund, akademisk handledare och dig som blivande juniorspanare. Hoppas vi kan föreslå något som ligger i linje med dina intressen!

Klicka här för att se de examensarbeten och avhandlingar som skrivits hos oss åren 2004-2015.

julfest 2013

Kontakt

Vi ser fram emot höras eller ses, varmt välkomna!
Väljer Ni att skicka e-post använd namn.efternamn@ecoloop.se, eller @ecoloop.no (för Norge), karta hittar Ni längst ned.

marie albinsson 2
Marie Albinsson, Fil Mag
+ 46 (0)70 285 63 36
Åsa-Erlandsson
Åsa Erlandsson, Fil Mag
Föräldraledig
Björn-Frostell
Björn Frostell, Professor
+46 (0)705 506 137
Assoc. KTH
Untitled-2
Sandra Frosth, Fil Kand
+46 (0)70 657 44 98
Arnt-Olav
Arnt-Olav Håøya, Geologist
+47 92 60 07 66
Daglig leder, Ecoloop AS
Untitled-5
Maria Johansson, Civ Ing,
Ph D Stud
+46 (0)70 657 44 95
Assoc. Jacobs University
Mats-Johansson
Mats Johansson, Fil Mag
+46 (0)706 500 051
Kristina-Lundberg
Kristina Lundberg, Tekn Dr
+46 (0)736 742 622
Assoc. LTU
Josef-Macsik
Josef Mácsik, Tekn Dr
+46 (0)730 300 419
Simon-Magnusson
Simon Magnusson, M Sc,
Ph D Stud
+46 (0)702 812 811
Assoc. LTU
Anna-Norstrom
Anna Norström, Tekn Dr
+46 (0)707 365 361
vice VD
Bo-Svedberg
Bo Svedberg, Tekn Lic
+46 (0)730 300 410
VD, Assoc. LTU
Bild7
Maria Berg
+46 (0)8 410 402 90
Verksamhetsstöd/Bokföring
Martin Värnild
Martin Värnild
+46 844 807 60
Verksamhetsstöd/IT
Frida Graneborg2
Frida Graneborg, KTH
+46 (0)76 162 94 12
Juniorspanare/Exjobb
Johanna Hellstrand
Johanna Hellstrand, LiU/SLU
+46 (0)73 973 52 05
Juniorspanare/Exjobb
priya8
Priyadarshini Manoharan, KTH
+46 (0)76 715 88 92
Juniorspanare/Exjobb
mark miyaoka
Mark Miyaoka, HH
+46 (0)72 313 60 71
Juniorspanare/Exjobb
Linnea Seweling
Linnea Seweling, SU
+46 (0) 76 711 74 49
Juniorspanare/Exjobb