Hem

Välkommen till Ecoloop

Ecoloop driver utveckling för en bättre resurshantering inom samhällsbyggnad och dess försörjningssystem.

Vår affärsidé är att tillhandahålla utvecklingstjänster i området mellan forskning och praktisk tillämpning, tjänsterna innefattar: Utredning och rådgivning, Utveckling och demonstration och Kunskapsöverföring.

Strategin bygger på att skapa nytta och lärande, i tre steg, där vi initialt kartlägger olika flöden och utmaningar, behov och efterfrågan, sedan demonstrerar teknik och andra konkreta lösningar och med affärsmodeller avslutningsvis verkar för en uppskalning till praxis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus

Projekt

Aktiviteter

Artikel, Cirkulation nr. 2, 2017: Utsläpp från konstgräsplaner inte så stort
Ecoloops Simon Magnusson (assoc. LTU) om mätningarna med avseende på vattenkvalitet han utför i konstgräsplaner.

Artikel, Cirkulation nr. 2, 2017: Stärkt grepp av myndigheterna inom VA
Redaktörer på VA-guiden, däribland Ecoloops Marie Albinsson, om utvecklingen inom små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Workshop 30 mars 2017: Registrering av uppgifter om små avlopp
Arrangeras av Marie Albinsson och Mats Johansson, Ecoloop, tillsammans med WSP.

Workshop 27 april 2017: Småskalig hantering av dagvattensediment
Arrangeras av Josef Macsik, Ecoloop, och Jonas Andersson, WRS.

Utbildning 11 maj 2017: 6§ Lagen om allmänna vattentjänster 
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson.

Nätverksträff 18 maj 2017: Små avlopp i kretslopp
Arrangeras av VA-guiden i samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk, SRV Återvinning och Haninge kommun. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson.

 

Genomförda aktiviteter

Världsvattendagen 22 mars 2017: Avloppsvatten – en resurs som spolas bort?
Paneldeltagare är bland andra Ecoloops Mats Johansson.

Konferens 16-18 mars 2017: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.
Välkommen att besöka Ecoloop i utställningen!

Workshop 16 mars 2017: Styrmedel för energieffektiva transporter av jord och berg
Arrangeras av Kristina Lundberg (assoc. LTU) inom projektet Energieffektiva logistiksystem för transporter av jord och berg på Södertörn.

Ecoloopbloggen 10 mars 2017: Vad är egentligen hållbart jordbruk?
Tobias Robinsons intryck från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens seminarium.

Intervju P4 Västerbotten 7 februari 2017: Mäter utsläpp från konstgräsplaner
Intervju med Ecoloops Simon Magnusson (assoc LTU).

Seminarium 8 mars 2017: Båtlatrin & båtbottenfärg
Arrangeras av Transportstyrelsen i samarbete med Ecoloops Marie Albinsson och Mats Johansson.

Ecoloopbloggen 2 mars 2017: Du skiter väl inte i havet?
Premiär för Ecoloopbloggen! Först ut är Mats Johansson som skriver om utmaningarna kring omhändertagande av båtlatrin.

Smedja 16 februari 2017: Effektivt byggande: Transporter av jord och berg
Arrangeras av Sandra Frosth och Kristina Lundberg (assoc. LTU).

Ämnesträff 7-8 februari 2017: Norsk Vann Fagtreff
Arrangeras av Norsk Vann. Ecoloops Mats Johansson håller föredrag gällande erfarenheter från Sverige vad gäller decentraliserade lösningar.

Dokumentation från 29 november 2016: Kunskapsdag om små avlopp
Se föredragen från dagen som arrangerades av Mälaren en sjö för miljoner.

Debattartikel, Aktuell Hållbarhet 19 december 2016: ”Bristande rening i enskilda avlopp är ett bortglömt miljöproblem”
Baseras på kunskap som framkommit i projektet Levande Kust där Ecoloop gjort en stor del av arbetet om små avlopp

Examen 15 december 2016: Vi gratulerar vår medarbetare Simon Magnusson som avlagt licentiatexamen vid Luleå tekniska universitet
Simons avhandling: Environmental Perspectives on Urban Material Stocks used in Construction – Granular Materials 

Artikel, Resources, Conservation and Recycling 13 januari 2017: Source separation: Challenges & opportunities for transition in the swedish wastewater sector Medförfattare är bland andra Ecoloops Mats Johansson.

Artikel, Dagens Nyheter 12 januari 2017: Varannan lastbil kör utan last
Delar av underlaget har utarbetats av Ecoloop.

Workshop 12 januari 2017: Förutsättningar för att öka insamling och hållbar hantering av båtlatrin i Stockholms län
Ecoloop representeras i programmet av Fredrik Meurman och Mats Johansson.

Konferens 10-11 januari 2017: Transportforum 2017
Ecoloop medverkar i sessionerna:
–  Inlandssjöfart – vad, vem, när och hur? Maria Mustonen
Samordnade transporter i stadsmiljö – utmaningar och möjligheter Kristina Lundberg, assoc. LTU
Hur kan planeringsprocesser och lagar skapa ett hållbart transportsystem? Kristina Lundberg, assoc. LTU
– Stadens kretslopp 
Kristina Lundberg, assoc. LTU     

Ecoloop växer! December 2016: Vi är glada att hälsa vår nya medarbetare Tobias Robinson välkommen!

Dokumentation från 10 november 2016: Globala mål och svenska fotavtryck – Hur gör vi världen bättre?
Presentationer från seminarium arrangerat av Ecoloop.

Smedja 2 december 2016: Styrmedel för en mer hållbar masshantering
Arrangeras av Kristina Lundberg (assoc. LTU).

Kunskapsdag 29 november 2016: Kunskapsdag om små avlopp
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Konferens 24-25 november 2016: Dagvattenhantering
Talare är bland andra Ecoloops Josef Mácsik.

Seminarium och mingel 10 november 1016: Globala mål och svenska fotavtryck – Hur gör vi världen bättre?
Varmt välkommen till Ecoloops årliga höstmingel som i år inleds med seminarium.

Workshop 8 november 2016: Hur ska vi arbeta för att få till stånd fungerande gemensamhetsanläggningar för VA?
Arrangeras av VA-guiden. Med i arrangemanget är Ecoloops Mats Johansson och Marie Albinsson.

Träff 26 oktober 2016: Vatten – begränsning eller möjlighet?
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Fredrik Meurman.

Seminarium 19 oktober 2016: Vatten i samhällsplaneringen
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Fredrik Meurman.

Dokumentation från 5 juli 2016: Dags att satsa på källsortering av urin och svartvatten
Videoupptagning från Sweden Water Research’s seminarium i Almedalen. Moderator var Ecoloops Mats Johansson.

Konferens 5-6 oktober 2016: Hamnar, byggeffektivitet och tillståndsprocesser
Arrangeras av Trelleborgs Hamn, Sveriges Hamnar, PIANC Sverige och PortInfra.

Artikel, Recyclingnet 4:oktober 2016: Täckning av gruvavfall med grönlutslam i full skala
Rubricerat projekt leds av Ecoloops Josef Mácsik.

Nätverksträff 4 oktober 2016: Små avlopp i kretslopp
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson.

Konferens 27-29 september 2016: VA-mässan
– Seminarium: Gemensamhetsanläggningar för VA. Arrangeras av VA-guiden, modereras av Ecoloops Marie Albinsson.
– Seminarium: Juridik och VA i omvandlingsområden. Modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Workshop 27 september 2016: Så når vi klimatmålen genom energi- och fysisk planering
Arrangeras av Ecoloop och Kungliga tekniska högskolan. Ecoloop representeras av Maria Johansson och Fredrik Meurman.

Nätverksträff 15 september 2016: Nätverksträff VA-rådgivning
Arrangeras av VA-planeringsguiden och Utvecklingscentrum för Vatten. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Uppstartsträff och studiebesök 31 augusti 2016: Projektet Ökad kust- och inlandssjöfart för transport av jord och berg besöker Jehanders anläggning
Arrangeras av projektledare Kristina Lundberg (Ecoloop/LTU).

Nyhetsbrev, Små Avlopp nr. 3 2016, Havs- och Vattenmyndigheten: Projektrapporter från 2015 års utlysning
Med bland de tre första är rapporten gällande Gemensamhetsanläggningar för VA av Marie Albinsson och Mats Johansson (Ecoloop/VA-guiden).

Artikel, Dagens Infrastruktur nr. 2 2016: Optimass minskar schaktmassornas miljöpåverkan
Bland annat ger Ecoloops Kristina Lundberg (assoc. LTU) goda exempel på masshantering.

Almedalen 5 juli 2016: Dags att satsa på källsortering av urin och svartvatten
Seminarium arrangerat av Sweden Water Research. Ecoloop representeras av moderator Mats Johansson. Se videoupptagning från seminariet.

Smedja 17 juni 2016: Fryskonsolidering
Arrangeras av Ecoloops Maria Johansson.

Workshop 10 juni 2016: Svenska forskningsprojekt gällande inlandsvattenvägar
Arrangeras inom projektet EMMA. Ecoloop representeras i programmet av Kristina Lundberg (assoc. LTU).

Seminarium 3 juni: Buller från industri och andra verksamheter
Arrangeras av Bullernätverket Stockholms län. Ecoloop representeras i programmet av Kristina Lundberg (assoc. LTU).

Utbildning 2 juni 2016: 6§ och VA-planering
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Seminarium 31 maj 2016: Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning
Arrangeras inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner. Moderator är Ecoloops Mats Johansson.

Workshop 19 maj 2016: Erfarenhetsutbyte VA-rådgivare i Stockholms Län
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Notis, Stenkoll nr. 2 2016: Ecoloop på uppdrag av SBMI – Rapport om miljökonsekvenser och behov av ballastmaterial
Uppdragsledare är Ecoloops Fredrik Meurman.

Pressmeddelande, april 2016: Medel för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp
Havs- och vattenmyndigheten beviljar projektmedel för 2016 till fem projekt där Ecoloop står som projektpart.

Smedja 27 april 2016: Utbyggnad av VA i omvandlingsområden
Arrangeras av Ecoloop – Vatten, Avlopp & Resurser.

Smedja 21 april 2016: Transporter av jord och berg – Mätning och effektivitet
Arrangeras av Maria Mustonen, Ecoloop, inom projektet Energieffektivt logistiksystem på Södertörn.

Seminarium 20 april 2016: Askdagen 2016
Arrangeras av Svenska Energiaskor. Ecoloop representeras i programmet av Josef Mácsik. 

Utbildning 13 april 2016: Gemensamhetsanläggningar för Vatten och Avlopp
Arrangeras av VA-guiden och Lantmäteriet. Ecoloops Marie Albinsson och Mats Johansson deltar som arrangörer.

Nya lokaler, Ecoloop Norge: Ecoloop AS flyttar in hos inkubatorn SoCentral i Oslo!
Medlemmarna verkar inom allt från hälsa, miljö, välfärd och utbildning till finansiering. Välkommen på house warming, mer info kommer!

Seminarium 17 mars 2016: Källsorterande avloppslösningar i områden med behov av kommunalt VA
Arrangeras av Knivsta Kommun och Roslagsvatten. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Artikel, Cirkulation nr. 1, 2016: Rekordstort intresse för konferensen VAK
VAK arrangeras av VA-guiden som ägs av Ecoloop, Bild & Kultur och WRS. Konferensen Vatten Avlopp Kretslopps (VAK) hemsida

Konferens 10-12 mars 2016: Vatten Avlopp Kretslopp 2016
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.
Ecoloop är på plats! Varmt välkommen att besöka oss vid vårt projektbord på entréplan!

Workshop 23 februari 2016: Omhändertagande av båtlatrin

Smedja 16 februari 2016: Tyst krossning – Teknik för hantering av entreprenadberg i tätort

Mingel & workshop 3 februari 2016: Ekosystemtjänster och genomförande av ny översiktsplan
Arrangeras av Tyresö Kommun. Medverkar gör Ecoloops Kristina Lundberg (LTU assoc.) och Fredrik Meurman via projektet Södertörnsmodellen.

Artikel, Bygg & Teknik nr .1, 2016: Hantering av sulfidjord – några vanliga frågeställningar
Artikelförfattare är Josef Mácsik, Ecoloop, Thomas Fägerman, Swerecycling, och Johannes Pettersson, Luleå tekniska universitet.

Konferens 20 januari 2016: Avlopp och växtnäring i den hållbara bebyggelsen – från tätort till landsbygd
Arrangeras av SKL, HaV, Naturvårdsverket, Avfall Sverige och Svenskt Vatten. Ecoloop representeras i programmet av Mats Johansson.

Workshop 19 januari 2016: Optimass WP3 referensgruppsmöte
Arrangeras av Optimass WP3-ledare Kristina Lundberg, Ecoloop/Luleå tekniska universitet.

Tidigare aktiviteter

Jobb

Vårt erbjudande kan bli ännu bättre!

På Ecoloop håller vi alltid utkik efter nya medarbetare. Är det rätt person lovar vi konkreta utmaningar inom viktiga och högaktuella områden i nära samarbete målinriktade och kreativa kollegor med gedigen kompetensbas.

Nu letar vi särskilt efter personer som varit verksamma i minst 7 år efter sin högre utbildning, har vana av att av initiera, driva och genomföra FoU-projekt med kundnyttan och samverkan i fokus. Vi är övertygade om att personerna har djup kunskap med teknisk, ekonomisk och/eller juridisk bakgrund och god erfarenhet inom våra fokusområden. De är nyfikna och vill bidra till att utveckla resurshanteringen inom samhällsbyggande. Vi hoppas denna beskrivning passar in på Dig eller någon i din närhet och att vi snart möts.

Varmt välkommen höra av Dig till oss!

Anna Norström, +46 707 365 361 (förnamn.efternamn@ecoloop.se), eller till någon av våra kollegor som Du kanske redan känner.

Student

För Ecoloop är examensarbetare ett utmärkt tillfälle att tillsammans med ”nästan” färdiga samhällsbyggare utveckla ny kunskap och skapa mervärden för alla inblandade. Examensarbetaren får en tillämpad uppgift i teknikfronten, Ecoloop får pröva en potentiell medarbetare, kunden får en noggrann och djup studie lett av forskare och juniorspanaren (examensarbetaren) får en plattform att bygga nätverk i kunskapsfronten. Vi passerade mer än 60 examensarbeten ifjol och har många goda erfarenheter från alla. Vi har dessutom nöjet att samla våra tidigare och nuvarande exjobbare till festligheter varje årsskifte för fortsatt kontakt!

Vi har alltid flera förslag som vi preciserar i samverkan med vår kund, akademisk handledare och dig som blivande juniorspanare. Hoppas vi kan föreslå något som ligger i linje med dina intressen! Vill du veta mer, kontakta Kristina Lundberg, förnamn.efternamn@ecoloop.se, +46 (0)736 742 622.

Här kan du se de examensarbeten och avhandlingar som skrivits hos oss åren 2004-2017.

exjobb1-2016
exjobb2-2016

Om

Verksamhet och organisation
Ecoloop är organiserat i personalägda aktiebolag i Sverige och Norge med kontor på Mosebacke torg i Stockholm och Oslo med externa representanter i styrelser.

Verksamheten startade som miljöteknik och turistbolag 2002. Sedan 2004, då vi tog namnet Ecoloop, arbetar vi enbart med utveckling inom samhällsbyggnad. Under 2008-2010 var Ecoloop delägare i CIT Urban Water Management AB. 2010 förvärvades och fusionerades Verna Ekologi AB och 2011 startade Ecoloop AS sin verksamhet i Norge. 2012 förvärvades 1/3 av aktierna i VA-guiden AB.

Inriktning och kompetens
SMF UPP VARPoster

Kompetens

 

 

VA-guiden AB  – Intressebolag
VA-guiden AB är ett fristående bolag som arbetar med kunskapsöverföring inom vatten och avlopp. VA-guiden AB ägs i lika delar av Ecoloop, WRS och Bild & Kultur. De fyra bolagen samverkar för att utveckla sina respektive tjänster och produkter.

Kluster och medlemskap för samverkan
Optimass | SIMM-Ccities | SIMM-Center | VA-guiden | Urban Food/Närfisk | PortInfra | SMOCS | Stabcon | SPEAK | Södertörnsmodellen

Toaletter utan gränser | Water Aid | IQ Samhällsbyggnad | Centrum för byggeffektivitet | Re:source | Avfall Sverige | Network for Transport Measures

Kontakt

Vi ser fram emot höras eller ses, varmt välkomna!
Väljer Ni att skicka e-post använd förnamn.efternamn@ecoloop.se, eller för Ecoloop AS @ecoloop.no. Karta hittar Ni längst ned.

marie albinsson3
Marie Albinsson
Fil Mag
+ 46 (0)70 285 63 36

Björn-Frostell
Björn Frostell
Professor emeritus
+46 (0)70 639 41 00

Untitled-2
Sandra Frosth
Fil Kand
+46 (0)70 657 44 98

Arnt-Olav
Arnt-Olav Håøya
Geologist
+47 92 60 07 66
Daglig leder, Ecoloop AS

Untitled-5
Maria Johansson
Civ Ing, Ph D Stud
+46 (0)70 657 44 95
Assoc. Jacobs University

Mats-Johansson
Mats Johansson
Fil Mag
+46 (0)706 500 051

Kristina-Lundberg
Kristina Lundberg
Tekn Dr
+46 (0)736 742 622
Marknadschef, Assoc. LTU
Josef-Macsik
Josef Mácsik
Tekn Dr
+46 (0)730 300 419

Simon-Magnusson
Simon Magnusson
Tekn Lic, PhD Stud
+46 (0)702 812 811
Assoc. LTU

Fredrik Meurman
Fredrik Meurman
Arkitekt
+46 (0)707 502 619
Maria Mustonen
Maria Mustonen
Fil Mag, Tekn Mag
+46 (0)72 553 88 58
Anna-Norstrom
Anna Norström
Tekn Dr
+46 (0)707 365 361
Tf VD
Tobias Robinson2
Tobias Robinson
Fil Mag
+46 (0)706 899 964
Bo-Svedberg
Bo Svedberg
Tekn Lic
+46 (0)730 300 410
Tjänst- och föräldraledig
Assoc. LTU

Verksamhetsstöd

Bild7
Maria Berg
+46 (0)8 410 402 90
Bokföring

Examensarbetare


Alexander Andersson
LU

Tove Andersson
KTH

Fredrick Regnell
KTH

 

Blogg

Välkommen till vår blogg! 
Ecoloopbloggen handlar om vårt arbete med att driva utveckling men också om hållbarhet och resurshantering i allmänhet.

Inlägg

10/3 -17: Vad är egentligen hållbart jordbruk?
Tobias Robinsons intryck från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens seminarium

2/3 -17: Du skiter väl inte i havet?
Mats Johansson om utmaningarna kring omhändertagande av båtlatrin