Hem

Välkommen till Ecoloop

Ecoloop driver utveckling för en bättre resurshantering inom samhällsbyggnad och dess försörjningssystem.

Vår affärsidé är att tillhandahålla utvecklingstjänster i området mellan forskning och praktisk tillämpning, tjänsterna innefattar: Utredning och rådgivning, Utveckling och demonstration och Kunskapsöverföring.

Strategin bygger på att skapa nytta och lärande, i tre steg, där vi initialt kartlägger olika flöden och utmaningar, behov och efterfrågan, sedan demonstrerar teknik och andra konkreta lösningar och med affärsmodeller avslutningsvis verkar för en uppskalning till praxis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus

Projekt

 
 
 
 
 
 

Aktiviteter

Augusti 2017: Vi är glada att hälsa vår nya medarbetare Helfrid Schulte-Herbrüggen välkommen!

Ecoloopbloggen 18 augusti 2017: Ökande intresse för vattentjänstlagen och kommunens skyldighet att bygga ut allmänt VA
Marie Albinsson om LAV §6, VA-planering och VA-guidens kommande utbildningar.

Utbildning 12 september 2017: 6§ Lagen om allmänna vattentjänster
Arrangeras av VA-guiden, Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Utbildning 28 september 2017: Gemensamhetsanläggningar för Vatten och Avlopp
Arrangeras av VA-guiden, Ecoloop representeras av Marie Albinsson.

Konferens 21-22 mars 2018: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras i VA-guiden, Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.

 

Genomförda aktiviteter

Ecoloopbloggen 18 juli 2017: Carina samordnar jord och berg i Tyresö
En intervju med Tyresö kommuns projektledare för lokal masshantering

Hållbart samhälle, juni 2017: Spara vatten och slut kretsloppet av växtnäring!
Ecoloops Mats Johansson om behovet av att framtidssäkra våra avlopp.

Almedalen, seminarium 5 juli 2017: Styrmedel för en hållbar fosforåterföring – är samhället redo för de nya besluten?
Arrangeras av Ragn-Sells. Föredrag hålls av bland andra Ecoloops Mats Johansson.

Almedalen, seminarium 4 juli 2017: Miljöteknik – från innovation till kommersialisering
Arrangeras av Stockholm Environment Institute. Ecoloop representeras bland föredragshållarna av Mats Johansson. Se videoupptagning

Almedalen, seminarium 3 juli 2017: Så bidrar kommunens konstgräsplan till folkhälsa och inte nedskräpning
Arrangeras av Svensk däckåtervinning. Föredrag hålls av bland andra Ecoloops Simon Magnusson (assoc. LTU). Se videoupptagning

Ecoloopbloggen 19 juni 2017: Jordbruksmarken räddad?
Tobias Robinson om byggande på jordbruksmark.

Ecoloopbloggen 23 maj 2017: Mer närsjöfart – dags att prioritera, eller?
Maria Mustonen om TFF’s seminarium om närsjöfartens möjligheter

Ecoloopbloggen 22 maj 2017: Läcker konstgräsplaner mikroplaster och andra ämnen?
Om Ecoloops mätningar av mikroplaster och andra ämnen från konstgräsplaner

Smedja 8 juni 2017: Mikroplaster i ett avrinningsperspektiv
Arrangeras av Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Seminarium 7 juni 2017: Maritima konstruktioner
Arrangeras av PortInfra, Gävle Hamn och Sveriges Hamnar. Ecoloop representeras i arrangemanget av Maria Mustonen och Sandra Frosth.

Ecoloopbloggen 10 maj 2017: Hur sluter vi kretsloppen i livsmedelssektorn?
Från riksdagsseminariet Innovativa sätt att minska miljöpåverkan i livsmedelssektorn där Ecoloops Mats Johansson var en av talarna

Nätverksträff 18 maj 2017: Små avlopp i kretslopp
Arrangeras av VA-guiden i samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk, SRV Återvinning och Haninge kommun. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson.

Riksdagsseminarium 4 maj 2017: Innovativa sätt att minska miljöpåverkan i livsmedelssektorn
Föredrag hålls av bland andra Mats Johansson, Ecoloop.

Remissvar 30 april 2017: Tydligare regler för små avloppsanläggningar
Ecoloops yttrande över Miljödepartementets remiss om nya lagar och regler för små avlopp författat av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Dokumentation från 26 april 2017: Sulfidjord – lösningar för framtiden
Videoupptagning från Dåva DAC:s seminarium. Ecoloops Josef Mácsik håller föredrag om framtida bedömningsgrunder.

Artikel, Papper & Massa, 21 april 2017: Så blandar man morän och grönlutslam till tätskikt
Om vägledningen som tagits fram av bland andra Ecoloops Josef Mácsik.

Artikel Resources, Conservation and Recycling 14 april 2017: Analysis of energy use and emissions of greenhouse gases, metals and organic substances from construction materials used for artificial turf Författare är Simon Magnusson (Ecoloop/LTU) och Josef Mácsik (Ecoloop).

Artikel, Intelligent Logistik nr. 2-3 2017: Miljoner att spara på smarta masstransporter
Kristina Lundberg (assoc. LTU) om transporter av massorna som genereras i byggandet av våra städer.

Workshop 27 april 2017: Småskalig hantering av dagvattensediment
Arrangeras av Josef Macsik, Ecoloop, och Jonas Andersson, WRS.

Ecoloopbloggen 26/4: Små avlopp och kretslopp – Är det någon mening med det?
Mats Johansson om värdet i att kretsloppsanpassa små avlopp.

Ecoloopbloggen 18 april 2017: Mer gods över kaj – hur blir det verkstad?
Maria Mustonen om överflyttning av gods från vägar till sjön.

Ecoloopbloggen 10 april 2017: Josefine Klingberg och Helena Skeri berättar om sina exjobb

Artikel, Cirkulation nr. 2, 2017: Utsläpp från konstgräsplaner inte så stort
Ecoloops Simon Magnusson (assoc. LTU) om mätningarna med avseende på vattenkvalitet han utför i konstgräsplaner.

Artikel, Cirkulation nr. 2, 2017: Stärkt grepp av myndigheterna inom VA
Redaktörer på VA-guiden, däribland Ecoloops Marie Albinsson, om utvecklingen inom små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Workshop 30 mars 2017: Registrering av uppgifter om små avlopp
Arrangeras av Marie Albinsson och Mats Johansson, Ecoloop, tillsammans med WSP.

Världsvattendagen 22 mars 2017: Avloppsvatten – en resurs som spolas bort?
Paneldeltagare är bland andra Ecoloops Mats Johansson.

Konferens 16-18 mars 2017: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.
Välkommen att besöka Ecoloop i utställningen!

Workshop 16 mars 2017: Styrmedel för energieffektiva transporter av jord och berg
Arrangeras av Kristina Lundberg (assoc. LTU) inom projektet Energieffektiva logistiksystem för transporter av jord och berg på Södertörn.

Ecoloopbloggen 10 mars 2017: Vad är egentligen hållbart jordbruk?
Tobias Robinsons intryck från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens seminarium.

Intervju P4 Västerbotten 7 februari 2017: Mäter utsläpp från konstgräsplaner
Intervju med Ecoloops Simon Magnusson (assoc LTU).

Seminarium 8 mars 2017: Båtlatrin & båtbottenfärg
Arrangeras av Transportstyrelsen i samarbete med Ecoloops Marie Albinsson och Mats Johansson.

Ecoloopbloggen 2 mars 2017: Du skiter väl inte i havet?
Premiär för Ecoloopbloggen! Först ut är Mats Johansson som skriver om utmaningarna kring omhändertagande av båtlatrin.

Smedja 16 februari 2017: Effektivt byggande: Transporter av jord och berg
Arrangeras av Sandra Frosth och Kristina Lundberg (assoc. LTU).

Ämnesträff 7-8 februari 2017: Norsk Vann Fagtreff
Arrangeras av Norsk Vann. Ecoloops Mats Johansson håller föredrag gällande erfarenheter från Sverige vad gäller decentraliserade lösningar.

Dokumentation från 29 november 2016: Kunskapsdag om små avlopp
Se föredragen från dagen som arrangerades av Mälaren en sjö för miljoner.

Debattartikel, Aktuell Hållbarhet 19 december 2016: ”Bristande rening i enskilda avlopp är ett bortglömt miljöproblem”
Baseras på kunskap som framkommit i projektet Levande Kust där Ecoloop gjort en stor del av arbetet om små avlopp

Examen 15 december 2016: Vi gratulerar vår medarbetare Simon Magnusson som avlagt licentiatexamen vid Luleå tekniska universitet
Simons avhandling: Environmental Perspectives on Urban Material Stocks used in Construction – Granular Materials 

Artikel, Resources, Conservation and Recycling 13 januari 2017: Source separation: Challenges & opportunities for transition in the swedish wastewater sector Medförfattare är bland andra Ecoloops Mats Johansson.

Artikel, Dagens Nyheter 12 januari 2017: Varannan lastbil kör utan last
Delar av underlaget har utarbetats av Ecoloop.

Workshop 12 januari 2017: Förutsättningar för att öka insamling och hållbar hantering av båtlatrin i Stockholms län
Ecoloop representeras i programmet av Fredrik Meurman och Mats Johansson.

Konferens 10-11 januari 2017: Transportforum 2017
Ecoloop medverkar i sessionerna:
–  Inlandssjöfart – vad, vem, när och hur? Maria Mustonen
Samordnade transporter i stadsmiljö – utmaningar och möjligheter Kristina Lundberg, assoc. LTU
Hur kan planeringsprocesser och lagar skapa ett hållbart transportsystem? Kristina Lundberg, assoc. LTU
– Stadens kretslopp 
Kristina Lundberg, assoc. LTU     

Ecoloop växer! December 2016: Vi är glada att hälsa vår nya medarbetare Tobias Robinson välkommen!

Dokumentation från 10 november 2016: Globala mål och svenska fotavtryck – Hur gör vi världen bättre?
Presentationer från seminarium arrangerat av Ecoloop.

Smedja 2 december 2016: Styrmedel för en mer hållbar masshantering
Arrangeras av Kristina Lundberg (assoc. LTU).

Kunskapsdag 29 november 2016: Kunskapsdag om små avlopp
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Konferens 24-25 november 2016: Dagvattenhantering
Talare är bland andra Ecoloops Josef Mácsik.

Seminarium och mingel 10 november 1016: Globala mål och svenska fotavtryck – Hur gör vi världen bättre?
Varmt välkommen till Ecoloops årliga höstmingel som i år inleds med seminarium.

Workshop 8 november 2016: Hur ska vi arbeta för att få till stånd fungerande gemensamhetsanläggningar för VA?
Arrangeras av VA-guiden. Med i arrangemanget är Ecoloops Mats Johansson och Marie Albinsson.

Träff 26 oktober 2016: Vatten – begränsning eller möjlighet?
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Fredrik Meurman.

Seminarium 19 oktober 2016: Vatten i samhällsplaneringen
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Fredrik Meurman.

Dokumentation från 5 juli 2016: Dags att satsa på källsortering av urin och svartvatten
Videoupptagning från Sweden Water Research’s seminarium i Almedalen. Moderator var Ecoloops Mats Johansson.

Konferens 5-6 oktober 2016: Hamnar, byggeffektivitet och tillståndsprocesser
Arrangeras av Trelleborgs Hamn, Sveriges Hamnar, PIANC Sverige och PortInfra.

Artikel, Recyclingnet 4:oktober 2016: Täckning av gruvavfall med grönlutslam i full skala
Rubricerat projekt leds av Ecoloops Josef Mácsik.

Nätverksträff 4 oktober 2016: Små avlopp i kretslopp
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson.

Konferens 27-29 september 2016: VA-mässan
– Seminarium: Gemensamhetsanläggningar för VA. Arrangeras av VA-guiden, modereras av Ecoloops Marie Albinsson.
– Seminarium: Juridik och VA i omvandlingsområden. Modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Workshop 27 september 2016: Så når vi klimatmålen genom energi- och fysisk planering
Arrangeras av Ecoloop och Kungliga tekniska högskolan. Ecoloop representeras av Maria Johansson och Fredrik Meurman.

Nätverksträff 15 september 2016: Nätverksträff VA-rådgivning
Arrangeras av VA-planeringsguiden och Utvecklingscentrum för Vatten. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Uppstartsträff och studiebesök 31 augusti 2016: Projektet Ökad kust- och inlandssjöfart för transport av jord och berg besöker Jehanders anläggning
Arrangeras av projektledare Kristina Lundberg (Ecoloop/LTU).

Nyhetsbrev, Små Avlopp nr. 3 2016, Havs- och Vattenmyndigheten: Projektrapporter från 2015 års utlysning
Med bland de tre första är rapporten gällande Gemensamhetsanläggningar för VA av Marie Albinsson och Mats Johansson (Ecoloop/VA-guiden).

Artikel, Dagens Infrastruktur nr. 2 2016: Optimass minskar schaktmassornas miljöpåverkan
Bland annat ger Ecoloops Kristina Lundberg (assoc. LTU) goda exempel på masshantering.

Almedalen 5 juli 2016: Dags att satsa på källsortering av urin och svartvatten
Seminarium arrangerat av Sweden Water Research. Ecoloop representeras av moderator Mats Johansson. Se videoupptagning från seminariet.

 

Tidigare aktiviteter

Jobb

Vårt erbjudande kan bli ännu bättre!

På Ecoloop håller vi alltid utkik efter nya medarbetare. Är det rätt person lovar vi konkreta utmaningar inom viktiga och högaktuella områden i nära samarbete med målinriktade och kreativa kollegor med gedigen kompetensbas.

Vi söker nu en personal- och kontorsansvarig till vår stab, se mer på http://www.amendo.se/Sok-jobb/Soka-jobb/Jobb-info/?jaid=3068

Till vår kärnverksamhet söker vi efter personer som varit verksamma i minst 7 år efter sin högre utbildning, har vana av att av initiera, driva och genomföra FoU-projekt med kundnyttan och samverkan i fokus. Vi är övertygade om att personerna har djup kunskap med teknisk, ekonomisk och/eller juridisk bakgrund och god erfarenhet inom våra fokusområden. De är nyfikna och vill bidra till att utveckla resurshanteringen inom samhällsbyggande. Vi hoppas denna beskrivning passar in på Dig eller någon i din närhet och att vi snart möts.

Varmt välkommen höra av Dig till oss!

Bo Svedberg, +46 730 300 410 (förnamn.efternamn@ecoloop.se), eller till någon av våra kollegor som Du kanske redan känner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student

För Ecoloop är examensarbetare ett utmärkt tillfälle att tillsammans med ”nästan” färdiga samhällsbyggare utveckla ny kunskap och skapa mervärden för alla inblandade. Examensarbetaren får en tillämpad uppgift i teknikfronten, Ecoloop får pröva en potentiell medarbetare, kunden får en noggrann och djup studie lett av forskare och juniorspanaren (examensarbetaren) får en plattform att bygga nätverk i kunskapsfronten. Vi passerade mer än 60 examensarbeten ifjol och har många goda erfarenheter från alla. Vi har dessutom nöjet att samla våra tidigare och nuvarande exjobbare till festligheter varje årsskifte för fortsatt kontakt!

Vi har alltid flera förslag som vi preciserar i samverkan med vår kund, akademisk handledare och dig som blivande juniorspanare. Hoppas vi kan föreslå något som ligger i linje med dina intressen! Vill du veta mer, kontakta Kristina Lundberg, förnamn.efternamn@ecoloop.se, +46 (0)736 742 622.

Här kan du se de examensarbeten och avhandlingar som skrivits hos oss åren 2004-2017.

exjobb1-2016
exjobb2-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

Verksamhet och organisation
Ecoloop är organiserat i personalägda aktiebolag i Sverige och Norge med kontor på Mosebacke torg i Stockholm och Oslo med externa representanter i styrelser.

Verksamheten startade som miljöteknik och turistbolag 2002. Sedan 2004, då vi tog namnet Ecoloop, arbetar vi enbart med utveckling inom samhällsbyggnad. Under 2008-2010 var Ecoloop delägare i CIT Urban Water Management AB. 2010 förvärvades och fusionerades Verna Ekologi AB och 2011 startade Ecoloop AS sin verksamhet i Norge. 2012 förvärvades 1/3 av aktierna i VA-guiden AB.

Inriktning och kompetens
SMF UPP VARPoster

Kompetens

 

 

VA-guiden AB  – Intressebolag
VA-guiden AB är ett fristående bolag som arbetar med kunskapsöverföring inom vatten och avlopp. VA-guiden AB ägs i lika delar av Ecoloop, WRS och Bild & Kultur. De fyra bolagen samverkar för att utveckla sina respektive tjänster och produkter.

Kluster och medlemskap för samverkan
Optimass | SIMM-Ccities | SIMM-Center | VA-guiden | Urban Food/Närfisk | PortInfra | SMOCS | Stabcon | SPEAK | Södertörnsmodellen

Toaletter utan gränser | Water Aid | IQ Samhällsbyggnad | Centrum för byggeffektivitet | Re:source | Avfall Sverige | Network for Transport Measures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Vi ser fram emot höras eller ses, varmt välkomna!
Väljer Ni att skicka e-post använd förnamn.efternamn@ecoloop.se, eller för Ecoloop AS @ecoloop.no. Karta hittar Ni längst ned.

marie albinsson3
Marie Albinsson
Fil Mag
+ 46 (0)70 285 63 36

Björn-Frostell
 Björn Frostell
Professor emeritus
+46 (0)70 639 41 00

Helfrid Schulte-Herbrüggen
PhD
+46 (0)70 373 51 96
Vi är glada att hälsa Helfrid välkommen till Ecoloop!

Untitled-2
Sandra Frosth
Fil Kand
+46 (0)70 657 44 98

Arnt-Olav
Arnt-Olav Håøya
Geologist
+47 92 60 07 66
Daglig leder, Ecoloop AS

Untitled-5
Maria Johansson
Civ Ing, Ph D Stud
+46 (0)70 657 44 95
Assoc. Jacobs University

Mats-Johansson
Mats Johansson
Fil Mag
+46 (0)706 500 051

Kristina-Lundberg
Kristina Lundberg
Tekn Dr
+46 (0)736 742 622
Marknadschef, Assoc. LTU
Josef-Macsik
Josef Mácsik
Tekn Dr
+46 (0)730 300 419

Simon-Magnusson
Simon Magnusson
Tekn Lic, PhD Stud
+46 (0)702 812 811
Assoc. LTU

Fredrik Meurman
Fredrik Meurman
Arkitekt
+46 (0)707 502 619
Maria Mustonen
Maria Mustonen
Fil Mag, Tekn Mag
+46 (0)72 553 88 58
Anna-Norstrom
Anna Norström
Tekn Dr
+46 (0)707 365 361
Tf VD
Tobias Robinson2
Tobias Robinson
Fil Mag
+46 (0)706 899 964
Bo-Svedberg
Bo Svedberg
Tekn Lic
+46 (0)730 300 410
Tjänst- och föräldraledig
Assoc. LTU

Verksamhetsstöd

Bild7
Maria Berg
+46 (0)8 410 402 90
Bokföring

 

Blogg

Välkommen till vår blogg! 
Ecoloopbloggen handlar om vårt arbete med att driva utveckling men också om hållbarhet och resurshantering i allmänhet.

Inlägg

18/8 -17: Ökande intresse för vattentjänstlagen och kommunens skyldighet att bygga ut allmänt VA
Marie Albinsson om LAV §6, VA-planering och VA-guidens kommande utbildningar.

18/7 -17: Carina samordnar jord och berg i Tyresö
En intervju med Tyresö kommuns projektledare för lokal masshantering

19/6 -17: Jordbruksmarken räddad?
Tobias Robinson om byggande på jordbruksmark.

23/5 -17: Mer närsjöfart – dags att prioritera, eller?
Maria Mustonen om TFF’s seminarium om närsjöfartens möjligheter

22/5 -17: Läcker konstgräsplaner mikroplaster eller andra ämnen?
Om Ecoloops mätningar av mikroplaster och andra ämnen från konstgräsplaner

10/5 -17: Hur sluter vi kretsloppen i livsmedelssektorn?
Om riksdagsseminariet Innovativa sätt att minska miljöpåverkan i livsmedelssektorn där Ecoloops Mats Johansson var en av talarna

26/4 -17: Små avlopp och kretslopp – Är det någon mening med det?
Mats Johansson om värdet i att kretsloppsanpassa små avlopp

18/4 -17: Mer gods över kaj – hur blir det verkstad?
Maria Mustonen om överflyttning av gods från vägar till sjön

10/4 -17: Latrin från fritidsbåtar
Läs Josefine Klingbergs inlägg om sitt examensarbete på Ecoloop

10/4 -17: Gemensamhetsanläggningar för VA
Helena Skeri berättar om examensarbetet hon genomförde på Ecoloop under hösten -16

10/3 -17: Vad är egentligen hållbart jordbruk?
Tobias Robinsons intryck från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens seminarium

2/3 -17: Du skiter väl inte i havet?
Mats Johansson om utmaningarna kring omhändertagande av båtlatrin