Om

Affärsidé, strategi & vision

Energi, vatten och material är fundamentala resurser i samhällsbyggnad. Kan vi hantera dessa flöden och våra egna behov smartare när vi bygger och driver vår infrastruktur har vi mycket att vinna.

Ecoloop arbetar sedan mer än 10 år med strategisk rådgivning, forskning och hållbar utveckling inom samhällsbyggnad och dess försörjningssystem. Vår strategi är att bidra till utveckling genom att tillhandahålla forsknings- och utvecklingstjänster från initiering/värdering, validering/introduktion till realisering/institutionalisering för att skapa både nytta och lärande. Våra tjänster inom detta avser:

Utredning och rådgivning,
Utveckling och demonstration och
Kunskapsöverföring.

Idag driver vi forskning och utveckling inom småskalig avloppsteknik, nyttiggörande av avfall och förorenade sediment samt fiskodling. Nu initierar vi dessutom aktiviteter inom hantering av jord- och bergmassor, uppgradering av avfall inför deponering, framtidens vattenplanering och samhällets hantering av näringsämnen. Arbetet bedrivs i samverkan med flera av de plattformar/kluster som vi deltar i som Optimass, Simm-center, Simm-CCities, Närfisk, VA-Guiden, Kretsloppscentrum, PortInfra, Stabcon och SMOCS.

Vår vision är att verka för en hållbar utveckling av samhällsbyggnads-sektorn och i detta arbete ska Ecoloop stå för framtid, driv och kompetens, ”livet ska kunna frodas”.

Ecoloop är medlemmar i:

IQ-samhällsbyggnad
WaterAid
Toaletter utan gränser

Verksamhet och organisation

Verksamheten startade som miljöteknik och turistbolag 2002 och sedan 2004, då vi fick namnet Ecoloop, arbetar vi enbart med forskning och utveckling inom samhällsbyggnad. Under 2008-2010 var Ecoloop delägare i CIT Urban Water Management AB. 2010 förvärvades Verna Ekologi AB som fusionerats i bolaget och 2011 startade Ecoloop AS sin verksamhet i Norge. 2012 förvärvades därefter 1/3 av aktierna i Va-guiden AB. Ecoloop är idag organiserat i personalägda aktiebolag i Sverige och Norge med kontor på Mosebacke torg i Stockholm och Oslo.

Ecoloop AB:s styrelse:
Mårten Lindström, More10 AB (Ordförande)
Josef Mácsik, Ecoloop AB
Bo Svedberg, Ecoloop AB (VD)

Ecoloop AS styrelse:
Arnt-Olav Håøya, Daglig leder Ecoloop AS (Ordförande)
Bo Svedberg, Ecoloop AB

VA-guiden AB är ett fristående bolag med representanter från Ecoloop i styrelse och ledningsgrupp. Ecoloop representeras också i VA-guiden AB’s dagliga arbete som innebär koppling och integration av kunskap genom guiderna Avloppsguiden, Dagvattenguiden och VA-planeringsguiden samt konferensen Vatten Avlopp Kretslopp.

VA-guiden AB ägs tillsammans med Ecoloop av WRS och Bild & Kultur. Även vid sidan av VA-guiden arbetar vi ofta med dessa bolag. I frågor främst beträffande VA-system och hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten arbetar vi vanligen med WRS medan Bild & Kultur ofta bistår med utveckling av webbplatser, trycksaker och grafiska profiler till de olika plattformar vi arbetar inom.

broschyr ikon   poster ikon

 

Resurser

150622-ecoloop.se1 150623-ecoloop2 150622-ecoloop.se3

Aktiviteter

Kommande aktiviteter

Workshop 1:a sept: Gemensamhetsanläggningar för VA
Arrangeras inom projektet GA för VA. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Workshop 24:e sept 2015: Vatten- och växtnäringsresurser
Arrangeras av Ecoloop och Swedish Water House. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson.

Nätverksdagar 29-30:e sept 2015: VA-rådgivning & kretslopp
Arrangeras av VA-planeringsguiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Nätverksträff 6:e okt 2015: Nätverk för VA-strateger
Arrangeras av Ecoloop i samarbete med Strängnäs kommun. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Seminarium 13:e okt 2015: Styrning och samordning av jord- och bergmassor i upphandlingsskedet
Arrangeras inom projektet Optimass av Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Inspirationsdag 13:e okt 2015: Vattenåtgärder i lantbruket – kommunernas roller och möjligheter
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner och Mälarens Vattenvårdsförbund. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson.

Konferens 10-12 mars 2016: Vatten Avlopp Kretslopp 2016
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.

 

Genomförda aktiviteter

Demodag 27:e aug 2015: Uppgradering av ”blöta” massor
Arrangeras inom projektet Optimass/SIMM-Center av Josef Mácsik och Sandra Frosth.

Studiebesök 26:e aug 2015: Optimass och Naturvårdsverket besöker materialterminal i Tyresö 
Arrangeras av Optimass och Tyresö Kommun. Ecoloop representeras i arrangemanget av Optimass WP3-ledare Kristina Lundberg.

Almedalen 1:a juli 2015: Urbaniseringen – så kan den bli mer hållbar 
Seminarium arrangerat av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). På plats representerar Kristina Lundberg (Ecoloop/LTU) projektet Optimass. Se video från seminariet: del 1 och del 2.

Seminarium 11:e juni 2015: Kväve- och fosforflöden
Johanna Hellstrand (Ecoloop/LiU/SLU) och Linnea Seweling (Ecoloop/SU) presenterar sina examensarbeten.

Utbildning 4:e juni 2015: 6§ LAV i Örebro
Arrangeras av VA-planeringsguiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Smedja 3:e juni 2015: Konstgräsplaner – Miljöpåverkan och kostnader
Arrangeras av Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Smedja 2:a juni 2015: Nätverk för VA-strateger
Arrangeras av Knivsta kommun, Ecoloop och VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Intervju Radio ABC (Australien) 31:a maj 2015: Mats Johansson – Omvandling av mänskligt avfall till resurser

Intervju Klotet, Radio P1 20:e maj 2015: Bo Svedberg – Hållbar fiskförsörjning

Konferens 5:e maj 2015: RE:BOUNCE 2015
Tema: Återvunnet däckmaterial. Föredrag hålls av Simon Magnusson och Bo Svedberg (Ecoloop/LTU).

Konferens 19-21:a mars 2015: Vatten Avlopp Kretslopp 2015
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson, Marie Albinsson och Sandra Frosth.

Smedja 11:e feb 2015: Hantering av ”blöta” jordmassor
Arrangeras inom projektet Optimass/SIMM-Center av Josef Mácsik.

Erfarenhetsutbyte 16:e dec 2014: Offentlig och privat materialförvaltning
Arrangeras inom projektet Optimass av WP3-ledare Kristina Lundberg (Ecoloop/LTU). Ecoloop representeras även av Simon Magnusson (LTU assoc.).

Jubileum 20:e nov 2014: Ecoloop – 10 år av Nytta & Lärande!
Vi firar vår 10-årsdag med seminarium och mingel!

Intervju Klotet, Radio P1 17:e sept 2014: Mats Johansson – Återvinning av fosfor

 

Jobb

Vårt lag kan bli ännu bättre!

På Ecoloop håller vi utkik efter nya medarbetare som vill arbeta med strategiskt rådgivning, forskning och utveckling. Är du rätt person lovar vi intressanta utmaningar inom viktiga och högaktuella områden.

I september förstärker vi oss med en seniorkonsult med erfarenhet inom offentlig miljö och regional planering utbildad som arkitekt för att få mer konkreta saker att hända, planeras, byggas och användas hos våra kunder. Därmed blir vår grupp inom Vatten och Människor en av Sveriges starka grupperingar inom utveckling.

Nu letar vi särskilt efter personer med minst 7 års erfarenhet, som vill utveckla vår grupp inom Material och Byggande.  Vi är övertygade om att Du har djup kunskap med teknisk och/eller juridisk bakgrund, är nyfiken och vill bidra till att utveckla samhällsbyggandet genom det förbättra hanteringen av våra resurser i samhället. Du har förstås akademisk utbildning, erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete med kundnytta i fokus.

Passar denna beskrivning in på Dig, Du har varit yrkesverksam i några år och blir nyfiken?

Varmt välkommen höra av Dig till oss!

Bo Svedberg, +46 730 300 410 (förnamn.efternamn@ecoloop.se), eller till någon av våra kollegor som Du kanske redan känner.

Student

För Ecoloop är examensarbetare ett utmärkt tillfälle att tillsammans med ”nästan” färdiga samhällsbyggare utveckla ny kunskap och skapa mervärden för alla inblandade. Examensarbetaren får en tillämpad uppgift i teknikfronten, Ecoloop får pröva en potentiell medarbetare, kunden får en noggrann och djup studie lett av forskare och juniorspanaren (examensarbetaren) får en plattform att bygga nätverk i kunskapsfronten. Vi passerade mer än 50 examensarbeten ifjol och har många goda erfarenheter från alla. Vi har dessutom nöjet att samla våra tidigare och nuvarande exjobbare till festligheter varje årsskifte för fortsatt kontakt!

Hör gärna av dig till någon av oss på Ecoloop, ring eller maila, så berättar vi om aktuella examensarbeten som ligger i kunskapsfronten. Vi har alltid flera förslag som vi preciserar i samverkan med vår kund, akademisk handledare och dig som blivande juniorspanare. Hoppas vi kan föreslå något som ligger i linje med dina intressen!

Klicka här för att se de examensarbeten och avhandlingar som skrivits hos oss åren 2004-2015.

julfest 2013

Kontakt

Vi ser fram emot höras eller ses, varmt välkomna!
Väljer Ni att skicka e-post använd namn.efternamn@ecoloop.se, eller @ecoloop.no (för Norge), karta hittar Ni längst ned.

marie albinsson 2
Marie Albinsson, Fil Mag
+ 46 (0)70 285 63 36
Åsa-Erlandsson
Åsa Erlandsson, Fil Mag
+46 (0)730 723 752
Bild7
Seniorkonsult, Arkitekt
Börjar i september
Björn-Frostell
Björn Frostell, Professor
+46 (0)705 506 137
Assoc. KTH
Untitled-2
Sandra Frosth, Fil Kand
+46 (0)70 657 44 98
Arnt-Olav
Arnt-Olav Håøya, Geologist
+47 92 60 07 66
Daglig leder, Ecoloop AS
Untitled-5
Maria Johansson, Civ Ing,
Ph D Stud
+46 (0)70 657 44 95
Assoc. Jacobs University
Mats-Johansson
Mats Johansson, Fil Mag
+46 (0)706 500 051
Kristina-Lundberg
Kristina Lundberg, Tekn Dr
+46 (0)736 742 622
Assoc. LTU
Josef-Macsik
Josef Mácsik, Tekn Dr
+46 (0)730 300 419
Simon-Magnusson
Simon Magnusson, M Sc,
Ph D Stud
+46 (0)702 812 811
Assoc. LTU
Anna-Norstrom
Anna Norström, Tekn Dr
+46 (0)707 365 361
vice VD
Bo-Svedberg
Bo Svedberg, Tekn Lic
+46 (0)730 300 410
VD, Assoc. LTU

Verksamhetsstöd

Bild7
Maria Berg
+46 (0)8 410 402 90
Bokföring
Martin Värnild
Martin Värnild
+46 (0)844 807 60
IT

Juniorspanare/Exjobb

Frida Graneborg2
Frida Graneborg, KTH
+46 (0)76 162 94 12
priya8
Priyadarshini Manoharan, KTH
+46 (0)76 715 88 92
mark miyaoka
Mark Miyaoka, HH
+46 (0)72 313 60 71