Vi ser fram emot höras eller ses, varmt välkomna!

Vår adress: Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, Sverige.

E-post: förnamn.efternamn@ecoloop.se eller förnamn.efternamn1-efternamn2@ecoloop.se.

Marie Albinsson


Strategisk rådgivare
Vatten, avlopp och resurser

MSc/Partner

+46 (0)70 285 63 36

Annika Carlsson-Kanyama

Senior forskare
Klimat och konsumtion

Docent/Associerad

+46 (0)720-212217

Fredrik Dunér

Analytiker
Klimat och cirkulär ekonomi
Affärsutveckling

MSc/Partner

+46 (0)70 650 23 60

Björn Frostell

Senior forskare
Samhällets resursflöden

Professor emeritus
Partner/Associerad

+46 (0)70 639 41 00

Sandra Frosth

Analytiker Klimat och cirkulär ekonomi. Strategisk kommunikation, Affärsutveckling

BSc/Partner

+46 (0)70 657 44 98

Joakim Fyhr

Analytiker
Vatten, avlopp och resurser


MSc

+46 (0)76-258 07 12

Arnt-Olav Håøya

Daglig leder
Ecoloop AS


Geologist

+47 92 60 07 66

Maria Johansson

Innovationsledare Energisystem och cirkulära lösningar
FoU-samordning

PhD/Partner

+46 (0)70 657 44 95

Mats Johansson

Strateg
Tekniska försörjningssystem


MSc/Partner

Tjänstledig

Elisabeth Kvarnström

Innovationsledare VA-teknik

Tekn Dr, Adjungerad professor
Partner/Associerad LTU

+46 (0)73-073 05 43

Kristina Lundberg

Innovationsledare
Policy och styrning
FoU-samordning

Tekn Dr/Partner

+46 (0)736 742 622

Lovisa Lundgren

Innovationsledare Transport och samhällsplanering
Kundrelationer och kanaler

MSc/Partner

+ 46 (0) 70 600 53 91

Josef Mácsik

Strategisk rådgivare
Cirkulära jord- och bergflöden


Tekn Dr/Partner

+46 (0)730 300 419

Fredrik Meurman

Strategisk rådgivare Stadsutveckling

Arkitekt SAR/MSA
Partner/Associerad

+46 (0)707 502 619

Fredrick Regnell

Analytiker
Klimat och cirkulär ekonomi
vVD, Ekonomi, Projektsamordning

MSc/Partner

+ 46 (0) 70 299 26 39

Tobias Robinson

Strategisk rådgivare
Cirkulära jord- och bergflöden
Gruppledare Material

MSc/Partner

+46 (0)706 899 964

Helfrid Schulte-Herbrüggen

Innovationsledare Dricksvatten


PhD/Partner

+46 (0)70 373 51 96

Ann Segerborg-Fick

Innovationsledare
Energi och Livsmedel


BSc/Partner/Associerad

+46 (0) 737 289 625

Bo Svedberg

Strateg
Tekniska försörjningssystem
VD, Gruppledare Vatten

Tekn Lic/Partner

+46 (0)730 300 410

Alexander Virgin

Analytiker
Klimat och cirkulär ekonomi
Studentsamordning

MSc/Partner

+46 (0)70 166 14 70

Barbara Brandt

Exjobb KTH

Frida Dahlqvist

Exjobb KTH

Torun Allansson

Exjobb UU

Sigrid Edholm

Exjobb UU/SLU

Kristina Levin

Exjobb UU

Filippa Norrman

Exjobb UU

Astrid Ramberg

Exjobb UU