Transport och logistik

Transport och logistik

Utmaning och möjlighet
När vi använder och förflyttar resurser för olika ändamål mobiliseras olika slag av transport- och logistiksystem. Dessa är ofta linjära i den mening att det i samhället finns en rad inbyggda lösningar som försvårar etablering av nya och uthålligare system.

Ecoloop arbetar med att utveckla tekniska lösningar och erbjuder strategisk rådgivning för effektivare hantering i dagens transport- och logistiksystem. Idag arbetar vi mycket med lösningar för lokal hantering av jord- och bergmaterial på så kallade masslogistikcenter, elektrifiering och de tillhörande möjligheterna med multimodulära transportsystem.

Projekt
Lokaliseringsstudier i Vallentuna, Oslo och på Södertörn, samt genomförandeprojekt i Norra Djurgårdsstaden, Huddinge kommun och Baerums kommun och på uppdrag av Trafikverket, Swedavia och Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Utvecklingsprojekt inom elektrifiering, multimodala transportsystem och tyst krossning av berg och uppgradering av jord.