Genomförda aktiviteter

Aktiviteter 2024

Utbildning 21 maj 2024: Bedömning av sulfidjordar – riskhantering med start i tidiga skeden
Arrangeras i Luleå av Ecoloop i samarbete med Luleå tekniska universitet och Mitta. Med i arrangemanget är Josef Mácsik
och Sandra Frosth.

Projektkonferens 16-18 april 2024: A Nordic application of shared and democratic waterways 
Arrangeras i Stockholm inom ramen för projektet Connected River som är medfinansierat av EU-programmet Interreg North Sea.
Projektet riktar sig till aktörer som utvecklar och förvaltar stadens ytor, särskilt i vattennära lägen. Arrangörer är Maria
Johansson och Lovisa Lundgren.

Webbinarium 16 april 2024: Framtidssäkra kommunen med hållbar grundvattenförvaltning
Arrangeras av SIWI Swedish Water House, Ecoloop, KTH Vattencentrum, Lunds universitet och WSP. Ecoloop representeras i arrangemanget av Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Workshop 9 april 2024: Masshantering och stadens invånare – sociala utmaningar och lösningar
Arrangeras av Kristina Lundberg (Ecoloop) samt Barbara Brandt (Ecoloop/KTH).

Pressmeddelande 4 april 2024: Branschhandbok om cirkulära ballastprodukter blir verklighet – efter nytt stöd
Ecoloop deltar i projektet tillsammans med SBMI, NCC och Swerock. Vill du veta mer, välkommen att kontakta Kristina Lundberg, Josef Mácsik eller Alexander Virgin.

Workshop 27 mars 2024: Elektrifieringsplan för masshanteringens transporter i Stockholms län: Platser och demonstration 
Arrangeras av Ecoloop. Syftet är att forma inriktning, scope och konsortium för det vidare arbetet. Intresserad? Välkommen att kontakta Lovisa Lundgren!

Konferens 13-14 mars 2024: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras i Sundsvall av VA-guiden. Ecoloop är på plats!

Frukostseminarium 22 februari 2024: Cirkulär materialhantering för kostnadseffektivitet och lägre CO2-utsläpp
Arrangeras av Samhällsbyggarna. Tobias Robinson, Ecoloop håller föredrag.

Workshop 13 februari 2024: Vattenanvändning i större fastigheter
Arrangeras av Helfrid Schülte-Herbruggen och Joakim Fyhr (Ecoloop) samt Sigrid Edholm (Ecoloop, exjobb UU/SLU).

Seminarium 8 februari 2024: Attraktiva livsmiljöer – cirkulära flöden och hållbar materialanvändning
Arrangeras av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Medverkar gör Kristina Lundberg, Ecoloop.

Konferens 8 februari 2024: Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen 2024
Arrangeras av Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad och Storsthlm. Tobias Robinson och
Sandra Frosth (Ecoloop) håller föredraget Robust klimatanpassning – Ett nytt verktyg för kommuner. Alexander Virgin (Ecoloop) medverkar i arrangemanget av konferensen.

Webbinarium 25 januari 2024: Källsorterande avloppssystem – cirkulära lösningar för hållbar, urban stadsutveckling
Arrangeras av Svenskt Vatten och Föreningen för samhällsplanering. Webbinariet modereras av Elisabeth Kvarnström, Ecoloop.

Studiebesök och workshop 24 januari 2024: Cirkulär masshantering- effektiv logistik och ökad återvinningsgrad
Arrangeras för återvinningsbolag på masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden. Intresserad? Kontakta Tobias Robinson!

Webbinarium 22 januari 2024: Elektrifieringsplan för masshanteringens transporter i Stockholms län
Slutseminarium för projektet som letts av Ecoloop (Lovisa Lundgren). Parter är Foria, ABT-bolagen, Stockholm stad, Trafikverket, Vattenfall, Scania och Busad.

Aktiviteter 2023

Framtidslunch 6 december 2023: Morgondagens dricksvatten- och avloppslösningar
Välkommen till en serie livesamtal med Ecoloop! Njut av din lunch var du än är till Ecoloops cirkulära historier om morgondagens resurshantering, och om du vill – bidra till diskussionen som tar oss framåt! Här kan du läsa om alla Framtidsluncher

Webbinarium 1 december 2023: Tillsyn och service av minireningsverk
Arrangeras av VA-guiden. Från Ecoloop medverkar Marie Albinsson som är extern projektledare för LOVA-projektet Effektivare tillsynsmetod för minireningsverk.

Utbildning och seminarium 23 november 2023: Vi på Ecoloop inbjuder till vårt traditionsenliga höstarrangemang på temat
Sluta slösa och börja lösa – nycklar till omställning på bred front
 

Utbildning 8 november 2023: Vattentjänstplaner och § 6 LAV
Arrangeras i Göteborg av VA-guiden. Ecoloop representeras i programmet av Marie Albinsson.

Framtidslunch 8 november 2023: Energieffektiva transporter och arbetsmaskiner
Välkommen till en serie livesamtal med Ecoloop! Njut av din lunch var du än är till Ecoloops cirkulära historier om morgondagens resurshantering, och om du vill – bidra till diskussionen som tar oss framåt! Här kan du läsa om alla Framtidsluncher

Framtidslunch 25 oktober 2023: Vad är framtidens lunch?
Välkommen till en serie livesamtal med Ecoloop! Njut av din lunch var du än är till Ecoloops cirkulära historier om morgondagens resurshantering, och om du vill – bidra till diskussionen som tar oss framåt! Här kan du läsa om alla Framtidsluncher

Erfarenhetsutbyte 19 oktober 2023: Tillsyn av minireningsverk för små avlopp
Arrangeras av VA-guiden. Marie Albinsson (Ecoloop) har drivit projektet.

Kurs 18-19 oktober 2023: Hantering av osäkerhet i klimatunderlag
Arrangeras av Boverket. 19 oktober håller Sandra Frosth och Tobias Robinson (Ecoloop) föredrag tillsammans med Norrköpings kommun om vägledning och arbetsyta för robust klimatanpassning.

Framtidslunch 11 oktober 2023: Verktyg för smartare resurshantering
Välkommen till en serie livesamtal med Ecoloop! Njut av din lunch var du än är till Ecoloops cirkulära historier om morgondagens resurshantering, och om du vill – bidra till diskussionen som tar oss framåt! Här kan du läsa om alla Framtidsluncher

Webbutbildning 10-11 oktober 2023: Små dricksvattenanläggningar 
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i programmet av Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Artikel Leveranstidningen Entreprenad september 2023: Innovativ logik bakom masshantering förbättrar resurseffektiviteten
Maria Johansson intervjuas om projektet Affärslogik – klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering.

Framtidslunch 27 september 2023: Resurser för 15 miljoner
Välkommen till en serie livesamtal med Ecoloop! Njut av din lunch var du än är till Ecoloops cirkulära historier om morgondagens resurshantering, och om du vill – bidra till diskussionen som tar oss framåt! Här kan du läsa om alla Framtidsluncher

Studiebesök 12-13 september 2023: Vattenförsörjning utanför kommunalt verksamhetsområde – Region Gotland
Arrangeras av Ecoloop, Österåkers kommun, Oskarshamns kommun och Region Gotland. Med i arrangemanget är Helfrid Schulte-Herbrüggen, Joakim Fyhr och Chatarina Holmberg.

Framtidslunch 13 september 2023: Masshantering – från plan till sortering
Välkommen till en serie livesamtal med Ecoloop! Njut av din lunch var du än är till Ecoloops cirkulära historier om morgondagens resurshantering, och om du vill – bidra till diskussionen som tar oss framåt! Här kan du läsa om alla Framtidsluncher

Framtidslunch 7 juni 2023: Robust och attraktiv samhällsplanering
Välkommen till en serie livesamtal med Ecoloop! Njut av din lunch var du än är till Ecoloops cirkulära historier om morgondagens resurshantering, och om du vill – bidra till diskussionen som tar oss framåt! Här kan du läsa om alla Framtidsluncher

Framtidslunch 31 maj 2023: Vatten och kretslopp
Välkommen till en serie livesamtal med Ecoloop! Njut av din lunch var du än är till Ecoloops cirkulära historier om morgondagens resurshantering, och om du vill – bidra till diskussionen som tar oss framåt! Här kan du läsa om alla Framtidsluncher

Konferens 31 maj 2023: Bygg kompetens
Arrangeras av Smart Built Environment, SBUF och InfraSweden. Maria Johansson presenterar resultat gällande affärslogik för klimat- och resurseffektiva logiksystem för masshantering.

Projektkonferens 25 maj 2023: Låt ditt projekt växa
Arrangeras inom ramen för Smart Built Environment. Ecoloop representeras i programmet av Maria Johansson som berättar om projekten Sensorer i skärgård och glesbygd och Optimera digital information om materialflöden och masshantering.

Webbinarium 25 maj 2023: Återjord – matjord vid entreprenad, från bekymmer till resurs
Arrangeras inom ramen för projektet med samma namn som leds av Ecoloop och Jordvetaren. Efter webbinariet hålls ett möte som fokuserar på fortsättningsprojekt, läs mer om mötet här.

Webbutbildning 16-17 maj 2023: Små dricksvattenanläggningar
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i programmet av Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Framtidslunch 10 maj 2023: Hållbar fritid
Välkommen till en serie livesamtal med Ecoloop! Njut av din lunch var du än är till Ecoloops cirkulära historier om morgondagens resurshantering, och om du vill – bidra till diskussionen som tar oss framåt! Här kan du läsa om alla Framtidsluncher

Webbinarium 4 maj: Vägledning för robust klimatanpassning
Projektet Vägledning för robust klimatanpassning under osäkerhet inbjuder kommuner till webbinarium om den vägledning och arbetsyta som projektet utvecklat. Medverkar gör Chatarina Holmberg och Fredrik Dunér.

Webbinarium 2 maj: Vägledning för robust klimatanpassning
Projektet Vägledning för robust klimatanpassning under osäkerhet inbjuder kommuner till webbinarium om den vägledning och arbetsyta som projektet utvecklat. Medverkar från Ecoloop gör Chatarina Holmberg och Sandra Frosth.

Kunskapsdag 25 april 2023: Vägledning och planering kring enskilt dricksvatten
Arrangeras av Växjö kommun, Ecoloop och EeVa nätverket. Med i arrangemanget är Helfrid Schulte-Herbrüggen och Chatarina Holmberg, båda Ecoloop.

Seminarium 30 mars 2023: Sulfidjordar – effektiv bedömning och hantering
Arrangeras av projektet Management of Sulfide Soils i samverkan med Trafikverket. Med från Ecoloop är Josef Mácsik, Kristina Lundberg och Sandra Frosth.

27-30 mars 2023: Stockholm Junior Water Prize
Arrangeras av Unga Forskare. Helfrid Schulte-Herbrüggen (Ecoloop) ingår i juryn.

Konferens: 15-16 mars 2023: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras i Helsingborg av VA-guiden. Ecoloop representeras i programmet av:
– Marie Albinsson – En resa från VA-plan till vattentjänstplan
– Helfrid Schulte-Herbrüggen och Tingsryds kommun – Kommunikation och digitala vattenmätare – ett sätt att spara dricksvatten?
– Elisabeth Kvarnström (samtalsledare) –  Panelsamtal: Nya handboken för källsortering i stadsplanering 

Konferens 16 mars 2023: Återvätning av dränerad torvmark och torvtäkt i Sverige – konsekvenser för klimat, ekosystem och samhälle Arrangeras av Neova, SLU, Torvforsk och Ecoloop. Med i arrangemanget är Tobias Robinson och Björn Frostell (Ecoloop).

Webbinarium 14 mars 2023: Uttjänta fritidsbåtar: Miljöpåverkan och åtgärdsförlag för en cirkulär ekonomi
Arrangeras av projektet Kartläggning av övergivna fritidsbåtar samt förslag på åtgärder för att fler fritidsbåtar återvinns. Med i arrangemanget är Bo Svedberg, Maria Johansson, Sandra Frosth och Fredrik Dunér (Ecoloop).

Konferens 9 mars 2023: Framtidens cirkulära och energieffektiva masslogistik
Arrangeras av Ecoloop och Linköpings universitet. Med i arrangemanget är Kristina Lundberg och Lovisa Lundgren.

Pressmeddelande 24 februari 2023: Konferens startpunkt för nordisk arena inom cirkulär masshantering

Vattenträff 2 februari: Norrtälje kommuns arbete med tillståndsplikt/anmälningsplikt
Arrangeras av Erfarenhetsnätverk Enskilt dricksVatten (EeVa) som leds av Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Utbildning 1 februari: Från VA-plan till vattentjänstplan – så gör vi!
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i programmet av Marie Albinsson.

Workshop 19 januari: Cirkulär bergmaterialförsörjning
Arrangeras av Sveriges bergmaterialindustri (SBMI). Ecoloop deltar genom Kristina Lundberg.

Webbinarium 17-18 januari: Yrkesmöjligheter för geovetare efter examen 
Arrangeras av Geosektionen. Helfrid Schulte-Herbrüggen deltar med föredrag.

Aktiviteter 2022

Ecoloop julkalender 2022: Vi öppnar en lucka varje arbetsdag fram till jul!
Vi berättar våra cirkulära historier i en julkalender! Historierna berättades under seminariet ”Historier om morgondagens resurshantering” som hölls den 24 november, missade du dem har du din chans att lyssna här!

Webbinarium 7 december 2022: Digitaliserad avfallshantering i och utanför tätorter
Arrangeras av projektet Smarta sensorer i skärgård och glesbygd som leds av Marie Albinsson, deltar gör också Maria Johansson.

Webbinarium 6 december 2022: Kartläggning av övergivna och uttjänta fritidsbåtar
Arrangeras av projektet Kartläggning av övergivna fritidsbåtar samt förslag på åtgärder för att fler fritidsbåtar återvinns. Med i arrangemanget är Alexander Virgin och Bo Svedberg (Ecoloop).

Vattenträff 1 december 2022: VA-försörjning på öar utifrån LAV §6.
Arrangeras av Erfarenhetsnätverk Enskilt dricksVatten (EeVa) som leds av Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Seminarium och efterföljande mingel 24 november 2022: Historier om morgondagens resurshantering
Äntligen kan vi återigen bjuda alla vi känner till en eftermiddag och kväll där vi tillsammans vrider och vänder på intressanta och viktiga lösningar om hur vi hanterar resurser då vi bygger våra samhällen.

Kurs 22-23 november 2022: Hantering av osäkerhet i klimatunderlag
Arrangeras av SMHI. Chatarina Holmberg (Ecoloop) leder tillsammans med Norrköpings kommun test av webbaserat verktyg för robust klimatanpassning.

Ecoloop växer, oktober 2022: Vi är glada att hälsa Lovisa Lundgren och Alexander Virgin välkomna!

Seminarium 28 oktober 2022: Enskilt vatten – Utmaningar och möjligheter med egen brunn
Klustergruppen Grundvatten vid Swedish Water House bjuder in till öppet seminarium, seminariets panel och frågestund
modereras av Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop

Seminarium 26 oktober 2022: Hästen och miljön
Arrangeras av Ecoloop i samarbete med LIFE IP Rich Waters. Arbetet leds av Marie Albinsson.

Seminarium 25 oktober 2022: Sulfidjordar – effektiv bedömning och hantering
Målgrupp är byggherrar, seminariet arrangeras av projektet MoSS. Ecoloop representeras i arrangemanget av Josef Mácsik,
Kristina Lundberg och Sandra Frosth.

Utbildning 18-19 oktober 2022: Riskbedömning vid anmälan om återvinning av avfall i anläggningsarbeten
Arrangeras av Studia. Medverkar gör Kristina Lundberg och Josef Mácsik (båda Ecoloop).

Startmöte 13 oktober 2022: Välkommen att ta del av erfarenhetsutbyte kring enskilt dricksvatten! 
Arrangeras av Erfarenhetsnätverket Enskilt dricksVatten (EeVa) som leds av Hefrid Schulte-Herbrüggen. Läs mer om EeVa här

Konferens 28-29 september 2022: Bergdagarna
Arrangeras av Stiftelsen Bergteknisk Forskning. Den 28/9 presenterar Maria Johansson (Ecoloop) projektet Hållbar TunnEL under programpunkten BeFo Medley.

Nätverksträff 27 september 2022: Små avlopp i kretslopp
Arrangeras av VA-guiden i samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk och SLU. Ecoloop representeras i programmet av Elisabeth Kvarnström.

Konferens 14 september 2022: Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen 2022
Arrangeras av Region Stockholm, Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms stad och STORSTHLM. Kristina Lundberg, Ecoloop, håller föredrag i programdelen om Konkreta verktyg och exempel för en mer cirkulär byggsektor.

Seminarium och studiebesök 13 september 2022: Vatten, teknik och hälsa
Arrangeras av Ecoloop och Utvecklingscentrum för vatten i samarbete med Österåker, Norrtälje, Haninge och Värmdö kommun. Med stöd från Länsstyrelsen i Stockholm. Från Ecoloop deltar Helfrid Schulte-Herbrüggen och Isak Gudnason.

Webbinarium 25 augusti 2022: Lagändringar och konsekvenser för Vägar till hållbara vattentjänster
Arrangeras av VA-guiden. Marie Albinsson (Ecoloop) medverkar.

Konferens 16-17 juni 2022: Transportforum
Arrangeras av VTI. Chatarina Holmberg håller 17 juni föredraget Transporteffektivitet med regional sjöfart i Mälardalen under sessionen Transporteffektivitet för ökad hållbarhet – exempel från sjöfarten.

Seminarium 15 juni 2022: Effektiv bedömning och hantering av sulfidjordar
Arrangeras av projektet Management of Sulfide Soils i samarbete med Trafikverket. Målgrupp för detta tillfälle är entreprenörer och konsulter. Med i arrangemanget är Josef Mácsik, Kristina Lundberg och Sandra Frosth.

Demodag 19 maj 2022: Ellastbil och energilager
Arrangeras av projektet Med utsikt från förarplatsen. Med i arrangemanget från Ecoloop är Maria Johansson och Sandra Frosth.

Kunskapsdag 19 maj 2022: Ansvar och lagstiftning kring enskilt dricksvatten
Arrangeras av Eeva-nätverket. Med i arrangemanget är bland andra Helfrid Schulte-Herbrüggen och Marie Albinsson (Ecoloop).

Webbinarium 11 maj 2022: Sjöfartens roll i cirkulär ekonomi – Bulktransporter i fokus
Arrangeras av Ecoloop och SHREK-projektet. Med från Ecoloop är Maria Mustonen, Bo Svedberg, Maria Johansson och Josef Mácsik.

Konferens 29-31 mars 2022: VA-mässan
Inom ramen för konferensens seminarieprogram håller Helfrid Schulte-Herbrüggen föredraget Vattenbesparande åtgärder – viktiga investeringar nu för framtiden tillsammans med WRS, Värmdö kommun och Kalmar Vatten.

Webbinarium 31 mars 2022: Sjöfartsforskning till kaffet
Arrangeras av Trafikverket. Under webbinariet presenterar Maria Johansson (Ecoloop) projektet Urbana kajer.

Digitalt seminarium 29 mars 2022: Effektiv bedömning och hantering av sulfidjordar
Arrangeras av projektet Management of Sulfide Soils (MoSS) i samarbete med Trafikverket. Målgrupp för detta första tillfälle av tre är avfallsbolag och miljömyndigheter. Med i arrangemanget från Ecoloop är Josef Mácsik, Kristina Lundberg och Sandra Frosth.

Världsvattendagen 22 mars 2022: En eftermiddag för dig med egen brunn
Arrangeras av Utvecklingscentrum för vatten. Föredrag hålls av bland andra Helfrid Schulte-Herbrüggen (Ecoloop).

Världsvattendagen 22 mars 2022: Gör det osynliga synligt: Vårt livsviktiga grundvatten
Arrangeras av SIWI. Föredrag hålls av bland andra Helfrid Schulte-Herbrüggen (Ecoloop).

Konferens 16-17 mars 2022: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop medverkar genom Mats Johansson som modererar Morgonsoffan om framtidens VA samt Marie Albinsson och Elisabeth Kvarnström som håller föredragen 250 inspektioner senare – svaga och starka länkar i prövningen av små avlopp respektive Är det samhällsekonomiskt vettigt att planera för källsorterande avloppssystem i urban nybyggnation?

Webbinarium 17 mars 2022: Urbana kajer – planering för liv och trafik vid vattennära lägen
Arrangeras av Ecoloop. Leds av Maria Mustonen tillsammans med Chatarina Holmberg och Maria Johansson.

Logistikpodden mars 2022: En förarlös framtid
Avsnittet presenteras i samarbete med projektet HCT-City. Ann Segerborg-Fick (Ecoloop) berättar i inledningen av avsnittet om en förstudie gällande HCT-lösningar i stadsmiljö som gjordes under 2020.

Ecoloop växer, februari 2022: Vi är glada att hälsa vår nya medarbetare Elisabeth Kvarnström välkommen!

Webbinarium 10 februari 2022: Cirkulär masshantering och förvaltningsövergripande arbete – Exempel och erfarenheter
Under denna förmiddag får du ta del av kunskap och erfarenheter om strategi, planarbete och arbetssätt samt tillfälle att diskutera dina frågor.

Kunskapsdag 27 januari 2022: Avsaltat dricksvatten
Arrangeras inom ramen för EeVa-nätverket av Helfrid Schulte-Herbrüggen och Chatarina Holmberg, Ecoloop.

Kurs 19 januari 2022: Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten
Tredje kurstillfället i en serie som arrangeras av Mälarens Vattenvårdsförbund och Mälaren en sjö för miljoner och leds av Mats Johansson och Kristina Lundberg (Ecoloop).

Konferens 18-19 januari 2022: Rörnät och Klimat 2022
Arrangeras av Svenskt Vatten. Mats Johansson (Ecoloop) presenterar lärdomar från projektet Tekniskt vatten och juridik.

Aktiviteter 2021

Konferens 9-10 december 2021: Boverksdagarna
Medverkar gör Annika Carlsson-Kanyama (Ecoloop) med föredraget Klimatanpassning – hur hantera det oväntade?

Kunskapsdag 25 november 2021: Vattenkvalitet – vad visar dricksvattenanalysen?
Arrangeras inom ramen för projektet Nationellt erfarenhetsnätverk om enskilt dricksvatten som leds av Ecoloop (Helfrid Schulte-Herbrüggen).

Utbildning 18 november 2021: Sulfidberg i exploateringsprojekt – rätt tänk i rätt skede
Arrangeras av Ecoloop och Shine hållbarhetsbyrå. Medverkar gör Josef Mácsik och Fredrik Meurman, utbildningen leds av Mikaela Schain.

Utbildning november 2021: Nyhetsdag i VA-juridik 2021
Arrangeras 10, 17 och 25 november varav 17 och 25 november livesänds. Föredrag hålls av bland andra Mats Johansson, Ecoloop.

Tankesmedja 11 november 2021: Framtidens materialförsörjning
Arrangeras för Länsstyrelser av SGU och Ecoloop. Medverkar från Ecoloop gör Kristina Lundberg och Chatarina Holmberg.

Seminarium 9 november 2021: Aktörssamarbete för en levande skärgård – hur då?
Slutkonferens för projektet Pelago. Från Ecoloop medverkar Mats Johansson och Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Webbinarium 7 oktober 2021: Kvalitetssäkring av nya små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd
Arrangeras av Ecoloop i samarbete med VA-guiden. Webbinariet leds av Marie Albinsson.

Kurs 23 september 2021: Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten 2
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner och MVVF. Mats Johansson och Kristina Lundberg (Ecoloop) leder utbildningen.

Rapportlansering 16 september 2021: ”Ökad cirkularitet och minskad övergödning – potentialen i svenskt lantbruk och livsmedelskedja”  Sänds digitalt, arrangeras av WWF. Mats Johansson (Ecoloop) presenterar rapporten.

Webbinarium 15 september 2021: Utveckling av projektansökan kring hästar och övergödning
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner och MVVF. Medverkar gör Marie Albinsson, Mats Johansson och Kristina Lundberg (Ecoloop).

Ecoloopbloggen 13 september 2021: Svansmaskiner och kylskåpslogistik
Tobias Robinson om vad elektrifierade entreprenadmaskiner har med matrester att göra.

Nätverksstart 2 september 2021: Erfarenhetsnätverk Enskilt Dricksvatten
Välkommen att ta del av erfarenhetsutbyte kring enskilt dricksvatten!

Kurs 31 augusti 2021: Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten 1
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner och MVVF. Mats Johansson och Kristina Lundberg (Ecoloop) leder utbildningen.

Artikel The Guardian 21 juli 2021: Men cause more climate emissions than women, study finds
Om studien som Annika Carlsson-Kanyama (Ecoloop) lett.

Lunchwebbinarium 30 juni 2021: Riksdagens avloppsuppror: ny frihet eller katastrof för kommunens VA-planering?
Branschinitiativet VA-Fakta bjuder in till webbinarium med fokus på små avlopp. Marie Albinsson, Ecoloop, modererar webbinariet.

Webbinarium 17 juni 2021: Gödselhantering
Arrangeras av Vallentuna kommun. Modereras av Mats Johansson, Ecoloop.

Webinarie 16 juni 2021: Hur kan vi skapa hållbara idrotts- och motionsanläggningar?
Arrangeras av Ecoloop i samarbete med Shine Hållbarhetsbyrå. Med i programmet är Simon Magnusson och Fredrick Regnell, Ecoloop.

Weblunch 9 juni 2021: Himmel, helvete eller mitt emellan – Hög tid slå ihop KTH, SLU och Handelshögskolan?
I en trilogi i tre webbinarier ger Ecoloop dig några bilder av möjliga framtider, inleder en dialog och öppnar upp för debatt kring framtidens såväl som dagens utmaningar och lösningar. Först ut, den 9:e juni, är några utmanande betraktelser och tankar på lösningar inför framtiden med Björn Frostell, Fredrik Meurman och Annika Carlsson Kanyama.

Webbinarium och workshop 3 juni 2021: Vattenbesparing och beteendeförändring
Arrangeras inom ramen för projektet med samma namn. Ecoloop representeras av Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Vårmöte 2-3 juni 2021: Mötesplatsen för slam i Sverige
Arrangeras av Envisys. Mats Johansson (Ecoloop) är en av moderatorerna.

Artikel Aktuell Hållbarhet 6 maj 2021: Så skapas hållbara idrotts- och motionsanläggningar
Skriven av Simon Magnusson (Ecoloop) och Johan Faskunger (ProActivity).

Radioinslag Sveriges Radio 5 maj 2021: Svenska forskaren: Konstgräsförbud är dåligt för miljön
Simon Magnusson (Ecoloop) intervjuas om förbud mot konstgräsplaner med gummigranulat som fyllning.

Webbinarium 6 maj 2021: Masshantering
Arrangeras av Renare Mark. Med i programmet är Josef Mácsik, Ecoloop.

Webbinarium 15 april 2021: Cirkulära material för hållbart byggande – så ställer vi om i samverkan
Arrangeras av Swerock. Josef Mácsik (Ecoloop) medverkar i programmet.

Webbinarium 8 april 2021: Sulfidberg: Riskhantering och investeringskostnader
Under våren bjuder Ecoloop i samarbete med Shines hållbarhetsbyrå in till flera högaktuella och spännande webbinarier
på temat hållbar masshantering! Först ut är frågan om sulfidberg.

Pressmeddelande 11 mars 2021: Svensk studie kan öppna för fortsatt spel på konstgräsplaner

Erfarenhetsutbyte, start februari 2021: Välkommen att delta i vattenbesparingsprojekt!
Inbjudan att delta i projektet Strategier för beteendeförändring och vattenbesparing.

Erfarenhetsutbyte, start februari 2021: Enskilt dricksvatten
Under 2020 har Ecoloop drivit ett nätverk för kommuner, nu bjuder vi in fler att delta! Tillfällen för utbyte av erfarenheter hålls varannan vecka, och leds av Helfrid Schulte-Herbrüggen och Stefan Engblom.

Artikel 23 mars 2021: Forskning kan minska lastbilstransporter i städerna
Om projektet HCT City där Ecoloop medverkar.

Webbinarium 22 mars 2021: Välkomna att fira världsvattendagen med UCV och Ecoloop!
Vi bjuder in till seminarium där Michael Öhlund (SKR) diskuterar nya vattendirektivet tillsammans med Susanna Hogdin (HAV) och Pär Aleljung (SLV). Vi redovisar också resultat från vårt projekt om enskilda brunnar och reningstekniker.

Konferens 17-18 mars 2021: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras av VA-guiden. Konferensen är i år digital där Mats Johansson (Ecoloop) modererar livesändningarna.
Ecoloop håller också föredragen:
Mikroplaster från konstgräsplaner – Stort eller litet problem? Fredrick Regnell tillsammans med Kalmar kommun
Kommunsamarbete för bättre tillståndsprocess Marie Albinsson och Stefan Engblom

Pilotkurs 18 mars 2021: Åtgärder och arbetssätt i aktiv bullerhantering 
Arrangeras inom ramen för projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering. Ecoloop leder arbetet med arrangemanget tillsammans med SBMI samt representeras av Maria Johansson och Maria Mustonen i programmet.

Webbinarium 16-17 mars: Sur sulfatjord i myndigheternas arbete
Arrangeras av Sveriges geologiska undersökning, SGU. Josef Mácsik håller föredraget Hantera sulfidjord klimat- och miljösmart.

Slutseminarium 17 februari 2021: Tömningsstationer för fritidsbåtar i centrala Östersjöregionen (inbjudan) (program)
Arrangeras digitalt inom ramen för projektet BATSECO-BOAT.

Webbinarium 9 februari 2021: Cirkulär masshantering – Masslogistikcenter 
Leds av Tobias Robinson och Chatarina Holmberg (båda Ecoloop).

Konferens 13-14 januari 2021: Transportforum
Ecoloop deltar genom Kristina Lundberg som håller föredragen:
Åtta hållpunkter för en mer strategisk och integrerad miljöbedömningsprocess
Hålls tillsammans med KTH i sessionen Attraktiva städer och planering 13 januari.
SMMART mikrovågsteknik för värmning av asfalt
Hålls tillsammans med LKAB i sessionen Miljövarudeklarationer 14 januari.

Aktiviteter 2020

Artikel Stenkoll #155: Ny teknik kan möjliggöra tätortsnära krossning
Om projektet Tystare krossning där Ecoloop driver tre av arbetspaketen.

Pressmeddelande 16 december 2020: Ellastbil ska visa vägen mot elektrifierad byggarbetsplats
Från projektet Med utsikt från förarplatsen som stöds av FFI och drivs av Ecoloop.

Ecoloopbloggen november 2020: Ny vägledning för jordbruksmark i prövning och planering
Tobias Robinson om jordbruksmark i planering.

Webbinarium 24 november 2020: Arbeta för cirkulär masshantering
Ecoloops Chatarina Holmberg och Tobias Robinson håller webbinarium om cirkulär masshantering.

Konferens 19 november 2020: Inspiration vatten: Världstoalettdagen 2020
Arrangeras av Utvecklingscentrum för Vatten i samarbete med Vatteninfo AB och projektet TRANSWATER. Medverkar i programmet gör Marie Albinsson och Mats Johansson, båda Ecoloop.

Webbinarium 4 november 2020: Vattenbesparande tekniker från kommunernas strategi till byggande och drift
Arrangeras av Länsstyrelsen Uppsala, Ecoloop, WRS, Fyrisåns vattenförbund, Uppsala Vatten och Östhammars kommun.

Konferens 22 oktober 2020: Nordisk HCT Årskonferens 2020
Arrangeras av Lindholmen Science Park. Medverkar gör Ann Segerborg-Fick (Ecoloop) som presenterar High Capacity Transport City.

Seminarium 21 oktober 2020: Klimatsmarta masstransporter. Slutseminarium för myndigheter
Seminariet avslutar projektet Klimatsmarta masstransporter där Ecoloop på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne har genomfört en scenario- och kostnadsanalys av masstransporter i Skåne län. Kristina Lundberg från Ecoloop presenterar arbetet.

Kunskapsdag 21 oktober 2020: Strategiskt arbete med enskilt dricksvatten
Upplands-Bro kommun och Ecoloop bjuder in till kunskapsdag. Med i arrangemanget är Helfrid Schulte-Herbrüggen och Mats Johansson (båda Ecoloop).

Seminarium 20 oktober 2020: Klimatsmarta masstransporter. Slutseminarium för exploatörer och entreprenörer
Seminariet avslutar projektet Klimatsmarta masstransporter där Ecoloop på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne har genomfört en scenario- och kostnadsanalys av masstransporter i Skåne län. Kristina Lundberg från Ecoloop presenterar arbetet.

Session Mål 11-veckan 19 oktober 2020: Beslutsstöd för klimatanpassning – en brygga mellan forskare och praktiker
Annika Carlsson Kanyama, Ecoloop, håller föredrag om robusta beslutsstödsmetoder för klimatanpassning.

Webbinarium 6 oktober 2020: SMMART – Koldioxidfri energilösning för asfalt
Arrangeras av projektet SMMART i samband med Innovationsveckan. Medverkar gör bland andra Ann Segerborg-Fick och Kristina Lundberg, Ecoloop.

Ecoloop växer: Vi är glada att hälsa Chatarina Holmberg välkommen till oss!
Chatarina börjar första september och kommer främst att arbeta inom Effektivare styrning.

Webbinarium 29 september 2020: Minska utsläppen med 40 procent
Arrangör är Forum för miljösmart konsumtion. Talare är Annika Carlsson-Kanyama, Ecoloop.

Inslag SVT Småland 21 september 2020: Badkar fylls med hästskit – visar på effekt mot övergödning
Marie Albinsson intervjuas gällande Elsa Malmers (UU) exjobb.

Artikel Varje skit räknas: Mockning av rasthagar – en effektiv åtgärd mot fosforläckage
Om examensarbetet som skrivits av Elsa Malmer (UU). Med är också Marie Albinsson och Mats Johansson (Ecoloop).

Utbildning 17 september 2020: Från idé till genomförande – att hitta finansiering till vattenprojekt
Steg två i utbildningsserien som Ecoloop håller på uppdrag av Mälaren en sjö för miljoner.

Webbinarium 16 september 2020 (nytt datum): Enskilt dricksvatten i kommunal och regional VA-planering
Leds av Stefan Engblom, Helfrid Schulte-Herbrüggen och Mats Johansson (alla Ecoloop).

Artikel Tidningen Skärgården 5 augusti 2020: Avgifter för skärgårdens besökare kan ge renare hav
Om projektet Pelago där Ecoloop medverkar.

Intervju SVT Nyheter 24 juni 2020: Så minskar du klimatutsläppen med mer än en tredjedel
Annika Carlsson Kanyama (KTH/Ecoloop) intervjuas om våra klimatutsläpp. Bakgrund till intervjun är rapporten 40% mindre växthusgasutsläpp från konsumtionen här och nu som Annika är en av författarna till.

Ecoloopbloggen juni 2020: Regnvatteninsamling – Vattenbesparingspotential i Sverige med fallstudie i Järlåsa
Lina Oskarsson (UU) om sitt exjobb som hon skrivit hos Ecoloop med handledning av Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Webbinarium 17 juni: Hästar, gödsel och mockning av hagar
Elsa Malmer (UU) redovisar sitt examensarbete. Ecoloops Marie Albinsson har handlett.

VA-podden 16 juni 2020: Mats Johansson om förslagen i slamutredningen och remissvaren
Mats Johansson (Ecoloop) intervjuas om utredningen Hållbar slamhantering där han var sekreterare. Podden produceras av VA-guiden.

Utbildning 16 juni 2020: Från idé till genomförande – hitta finansiering till vattenprojekt
Arrangeras av Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner. Från Ecoloop medverkar Mats Johansson, Ann Segerborg-Fick och Stefan Engblom.

Webbinarium 4 juni 2020: Vinterparklek – möjliggörande av rörelse och lek vintertid
Agnes Gemvik och Rahul Aggarwal, båda KTH, presenterar sina examensarbeten. Ecoloops Fredrick Regnell och Kristina Lundberg har handlett.

Webbinarium 4 juni 2020: Sulfidberg i planeringen – Planering, tillsyn och åtgärder
Arrangeras av Fredrik Meurman, Josef Mácsik och Stefan Engblom (alla Ecoloop).

Webbinarium 3 juni 2020: Mikroplastspridning från konstgräs via snöröjning
Hanna Sund, UU, presenterar sitt examensarbete. Ecoloops Fredrick Regnell har handlett arbetet.

Webbinarium 2 juni 2020: Vattenbesparing och avsaltning
Lina Oscarsson (UU) och Klaudia Bujak (KTH) presenterar sina examensarbeten. Helfrid Schulte-Herbrüggen och Stefan Engblom (båda Ecoloop) har handlett.

Webbinarium 26 maj 2020: Koldioxidfri uppvärmning av asfalt
Projektet SMMART presenteras och demonstrerar teknik för värmning av gjutasfalt. Med i programmet är Ecoloops Kristina Lundberg och Sandra Frosth.

Intervju SvD 9 maj 2020: KTH-forskare: ”Ansenliga summor kastas i soporna”
Annika Carlsson Kanyama (Ecoloop assoc.) intervjuas om maten som slängs.

Slutseminarium 29 april 2020: Nationell transportplanering – nytt strategiskt och hållbart förhållningssätt
Avslutar forskningsprojektet TRAMP – är långsiktig transportplanering och miljöbedömning kompatibla processer? Medverkande i projektet är bland andra Kristina Lundberg och Tobias Robinson, Ecoloop.

Ecoloopbloggen april 2020: Effekter av åtgärder mot fosforläckage från hästnäringen
Elsa Malmer (UU/Ecoloop) berättar om sitt examensarbete i ett inlägg på Ecoloops blogg.

Artikel VA-guiden 25 mars 2020: Småskaliga avsaltningsanläggningar studeras i länsprojekt
Klaudia Bujak (KTH/Ecoloop) berättar om sitt examensarbete.

Konferens 18-19 mars 2020: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras av VA-guiden i Jönköping. Ecoloop representeras i programmet av Mats Johansson (moderator), Fredrick Regnell och Stefan Engblom. Konferensen 18-19 mars har ställts in, kontakta Mats Johansson om du vill veta mer om Ecoloops medverkan. 

Konferens 12 mars 2020: Grundläggningsdagen
Arrangeras av Svenska Geotekniska Föreningen. Med i programmet är Ecoloops Josef Mácsik som tillsammans med Ramböll/LTU håller föredraget Sulfidhaltiga jordar – hantering och framtid. Konferensen har ställts in. Kontakta Josef Mácsik om du vill veta mer om hans föredrag.

Konferens 11 mars 2020: Dagen-innan-GD
Arrangeras av Svenska Geotekniska Föreningen. Med i programmet är Josef Mácsik (Ecoloop) med föredrag om sulfider i berg.

Kunskapsdag 10 mars 2020: Enskilt dricksvatten och kommunal planering
Arrangeras av Ecoloop, Södertälje kommun och Region Stockholm. Medverkande är bland andra SGU, Livsmedelsverket, KTH och Ekolagen. Presentationer från dagen hittar du här

Konferens 5 mars 2020: Nytt om miljörätt
Arrangeras av Aktuell Hållbarhet. Ecoloop representeras i programmet av Mats Johansson.

Artikel Bygg&Teknik 6 februari 2020: Grusfabriken – Från schaktmassor till ballastprodukter – Hinder och möjligheter
Medförfattare är Ecoloops Josef Mácsik, Tobias Robinson, Maria Johansson och Ann Segerborg-Fick. Artikeln är skriven inom ramen för projektet med samma namn.

Pressmeddelande 30 januari 2020: New film showcases solutions for Baltic Sea eutrophication
Om filmen som producerats inom projektet BONUS RETURN. Medverkar i filmen gör Mats Johansson, Ecoloop.

Panel 30 januari 2020: The Swedish sludge inquiry – what now for the region?
Med i panelen är Ecoloops Mats Johansson.

Artikel Nacka Värmdö Posten 16 januari 2020: Värmdö får 2,1 miljoner för vattenprojekt
Om projektet Pelago där Ecoloop är en av parterna.

Konferens 8-9 januari 2020: Transportforum
Ecoloop leder genom Tobias Robinson sessionen Effektiva tunga transporter i urban miljö, där även Ecoloops Maria Mustonen och Sandra Frosth håller föredrag.

Ecoloop växer! Annika Carlsson Kanyama ny medarbetare på Ecoloop

Aktiviteter 2019

Pressmeddelande 12 december 2019: Koldioxidfri asfalt kan minska Sveriges utsläpp med en procent
Om projektet SMMART där Ecoloop arbetar inom arbetspaketen marknad och styrmedel samt inom kommunikation och projektledning

Artikel Tidningen Skärgården 7 dec 2019: Krävs ett tydligare ansvar för skiten
Från slutseminariet i projektet Regionalt planeringsunderlag för bättre hantering av toalettavfall från fritidsbåtar som letts av Helfrid Schulte-Herbrüggen och Fredrik Meurman.

Ecoloopbloggen 22 november 2019: Energiflöden inom akvaponi: Klimatskalets påverkan på energibalansen
Axel Arlesten (LiU) berättar om exjobbet han skrev på Ecoloop under våren och sommaren 2019.

Inlägg SKVVF 21 november 2019: Lyckat slutseminarium för SKVVF-projektet Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från fritidsbåtar
Projektet har letts av Ecoloops Fredrik Meurman. Helfrid Schulte-Herbrüggen och Mats Johansson (båda Ecoloop) har deltagit.

Artikel Naturvetaren nr. 5, 2019: Stefan får ny utmaning som konsult
Stefan Engblom intervjuas om sin roll på Ecoloop.

Föredrag 19 november 2019: VA-sektorns framtida utmaningar – ett svenskt perspektiv
Hölls av Mats Johansson för kommunpolitiker på Åland.

Ecoloop 15 år! 14 november 2019: Från vision till förverkligande
Vi firar Ecoloop 15 år i samband med vårt årliga seminarium och mingel!

Konferens 14 november 2019: Dagvattenhantering 2019
På konferensen håller Ecoloops Tobias Robinson föredraget Rain gardens som dagvattenlösning i landsvägsmiljö.

Seminarium 14 november 2019: Enskilt dricksvatten i Stockholms län
Arrangeras av projektet där Ecoloop ingår tillsammans med Värmdö kommun, Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm.

Spridningskonferens 5 november 2019: Slutkonferens för projektet Grön Bostad Stockholm
Medverkar gör Ecoloops Fredrik Meurman och Björn Frostell som lett projektets följeforskning.

VA-podden #7 1 november 2019: Förslagen kring små avlopp i utredningen för hållbara vattentjänster
En podd från VA-guiden. Mats Johansson, Ecoloop, intervjuas om förslagen som rör små avlopp i utredningen Vägar till hållbara vattentjänster.

Pressmeddelande 25 oktober 2019: Liten spridning av mikroplast från konstgräs

Presentation slutreslutat 25 oktober 2019: Unik större mätning av mikroplaster från konstgräs
Arrangeras av Ragn-Sells. Ecoloops Fredrick Regnell har lett projektet som presenteras och kommer bland annat att berätta om mätningar och resultat.

Ecoloopbloggen 9 oktober 2019: Förenklingar eller förkrånglingar för cirkulär ekonomi med nytt lagförslag?
Tobias om regeringens förslag på ändringar i avfallslagstiftningen.

Utbildning 9 oktober 2019: Kommunal VA-planering och VA-juridik
Arrangeras av VA-guiden. Mats Johansson (Ecoloop) medverkar som expert.

Rapport oktober 2019: Så klarar svenskt jordbruk klimatmålen
Producerad av KSLA och Arbetsgruppen för jordbrukssystem där Ecoloops Ann Segerborg-Fick ingår.

Ecoloop växer, september 2019: Stefan Engblom senior konsult på Ecoloop
Vi är glada att hälsa Stefan välkommen! Han kommer att leda vårt arbete inom vattentjänster.

Webinarium 19 september 2019: Strategisk masshantering – spara transporter, miljö och pengar
Arrangeras av Ecoloops Tobias Robinson och Maria Mustonen.

Artikel Journal of Cleaner Production 5 september 2019: Coordinating Soil And Rock Material In Urban Construction – Scenario Analysis Of Material Flows And Greenhouse Gas Emissions
Författare är Simon Magnusson (LTU/Ecoloop) samt Kristina Lundberg (LTU/Ecoloop), Maria Johansson och Sandra Frosth (båda Ecoloop).

Nätverksträff 5 september 2019: VA-rådgivning
Arrangeras av VA-guiden och Utvecklingscentrum för vatten. Med i arrangemanget är Ecoloops Mats Johansson.

Dialogmöte 3 september 2019: Vägen framåt och vad händer nu? Uppsamlande seminarium med paneldiskussion
Arrangeras av Grön BoStad. På plats är Ecoloops Fredrik Meurman.

Artikel Cirkulation 27 augusti 2019: Mikroplast från konstgräs litet problem
Ecoloops Fredrick Regnell intervjuas.

Artikel Landets Fria Syre 6 augusti 2019: Flera kommuner stoppar konstgräs: ”Kunskapsläget är för dåligt”
I artikeln intervjuas Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Radioinslag Ekot 27 juli 2019: Nyheter från Ekot
Ecoloops Fredrik Meurman intervjuas gällande båtlatrin.

Radioinslag P4 Norrbotten 26 juli 2019: Konstgräsplanernas gummi är under lupp
I inslaget intervjuas Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Pressmeddelande 5 juli 2019: Servicen för latrintömning runt Östersjön behöver utvecklas – båtägare vill kunna göra rätt
Senaste nytt från projektet BATSECO-BOAT.

Almedalen seminarium 2 juli 2019: Hur känslan kan skada miljön
Seminariet arrangeras av Svensk Däckåtervinning och Social Venture Network. Deltar från Ecoloop gör Fredrick Regnell.

Almedalen seminarium 2 juli 2019: Kan cirkulära systemlösningar rena Östersjön?
Seminariet arrangeras av RISE. Deltar gör Ecoloops Mats Johansson.

Dialogmöte 18 juni 2019: Energiplanering – hur gör man för att omsätta klimat- och energimål i praktiken?
Arrangeras av Grön BoStad. På plats är Ecoloops Fredrik Meurman.

Workshop 13 juni 2019: Enskilt dricksvatten i Stockholms län – förbättrar planeringsunderlag och erfarenhetsutbyte mellan kommuner
Arrangeras av Värmdö kommun och Ecoloop inom ramen för projektet med samma namn. Deltar från Ecoloop gör Fredrik Meurman, Helfrid Schulte-Herbrüggen och Fredrick Regnell.

Artikel Expressen 5 juni 2019: Studie: Konstgräslarmen har varit kraftigt överdrivna
Ecoloops Simon Magnusson (assoc. LTU) intervjuas i artikeln.

Dialogmöte 4 juni 2019: Gröna kvaliteter – att integrera ekosystemtjänster i kommunal och regional planering
Arrangeras av Grön BoStad. På plats är Ecoloops Fredrik Meurman.

Artikel Göteborgs-Posten 3 juni 2019: Forskning visar: Konstgräs inte alls så miljöfarligt som rapporterat
Ecoloops Simon Magnusson (assoc. LTU) intervjuas i artikeln.

Konferens 27 maj 2019: Södertörnsmodellens slutkonferens
Arrangeras av projektet Södertörnsmodellen. Ecoloops Kristina Lundberg (assoc. LTU) och Fredrik Meurman har deltagit i projektet sedan starten 2012.

Ecoloopbloggen 24 maj 2019: Enskilt dricksvatten i VA-planering: Ecoloops webinarium lockade många deltagare

Dialogmöte 21 maj 2019: En transportsnål fysisk planering – nya sätt att samplanera bostäder och infrastruktur?
Arrangeras av Grön BoStad. På plats är Ecoloops Fredrik Meurman.

Artikel Transportnet 21 maj 2019: Stockholm testar femaxlat för schaktmassor
Bilen testas inom projektet FOGA som leds av Ecoloop.

Workshop 14 maj 2019: Workshop om klimatsmarta masstransporter
Arrangeras av Länsstyrelsen Skåne. Föredrag hålls av Kristina Lundberg (assoc. LTU) som också leder workshopen.

Studiebesök och föreläsning 8 maj 2019: Vatten- och avloppsrening i Sverige – hållbara småskaliga avloppssystem
Arrangeras inom ramen för träningsprogrammet SUWAS – ITP. Studiebesök och föreläsning hålls av Ecoloops Mats Johansson.

Webinarium 29 april 2019: Enskilt dricksvatten i kommunal/regional va-planering
Ecoloop inbjuder till seminarium via länk. Webinariet leds av Helfrid Schulte-Herbrüggen och Mats Johansson.

Nätverksmöte 25 april 2019: Nätverk i miljö- och vattenrätt, Masshantering
Arrangeras av JUC. Ecoloops Tobias Robinson håller föredrag om masshantering och transporter av massor.

Workshop 23 april 2019: Framtiden för ekosystemtjänster i planeringen
Arrangeras inom ramen för Södertörnsmodellen, Ecoloop representeras i arrangemanget av Fredrik Meurman.

Konferens 10 april 2019: Konstgräs och Miljö – Åtgärder på kort och lång sikt
Arrangeras av Solna stad och Stockholms Fotbollförbund i samarbete med Ecoloop som representeras i arrangemanget av Fredrick Regnell, Mats Johansson och Sandra Frosth. Under konferensen håller också Simon Magnusson (Ecoloop/LTU) föredrag.

Frukostmöte 29 mars 2019: Pråmtrafikens möjligheter att konkret bidra till Sveriges miljömål
Arrangeras av Avatar Logistics. Ecoloops Sandra Frosth och Tobias Robinson presenterar pågående utredning gällande sjötransporter av tunnelberg som görs på uppdrag av Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Konferens 19-20 mars 2019: Position 2030
Ecoloop representeras i programmet av Kristina Lundberg.

Konferens 13-14 mars 2019: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras av VA-guiden. Med i arrangörsteamet är Ecoloops Mats Johansson.

Seminarium 8 mars: Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från fritidsbåtar i Stockholms län
Arrangeras av Ecoloop och Svealands Kustvattenvårdsförbund. Ecoloop representeras av Fredrik Meurman, Mats Johansson och Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Ecoloopbloggen 21 februari 2019: VAK – En unik mötesplats
Om konferensen Vatten Avlopp Kretslopp, som i år hålls i Halmstad och har temat Från källa till hav – vatten, växtnäring och föroreningar.

Seminarium 29 januari 2019: Dagvattenhantering – lagstiftning, styrmedel och praktiska lösningar 
Arrangeras av Vattenmyndigheten Norra Östersjön och Mälaren – en sjö för miljoner. Seminariet modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Konferens 9-10 januari 2019: Transportforum 2019
Ecoloops Maria Mustonen presenterar resultat gällande tyngre lastbilars potential för masstransporter i stadsmiljö i
sessionen Regionala lösningar som möjliggör hållbara transporter.

Reportage P4 Kalmar 6 januari 2019: Kalmar först i landet med att minska utsläpp från konstgräs
Pilotprojektet, som innebär att anlägga en konstgräsplan med slutet dagvattensystem, leds av Ecoloops Fredrick Regnell.

Aktiviteter 2018

Ecoloop växer! December 2018: Xingqiang Song senior analytiker på Ecoloop
Song förstärker vår portfölj Vattentjänster.

Artikel Stenkoll #148 november 2018: Cirkulära visioner
Ecoloops Kristina Lundberg intervjuas om cirkulär materialhantering.

Artikel Cirkulation #8 2018: Hur mycket plast läcker från konstgräsplaner?
Fredrick Regnell, Ecoloop, intervjuas angående konstgräsplaner och mikroplaster.

Ecoloopbloggen 12 december 2018: Så här mycket koldioxid släpper din flygresa ut, eller?
Tobias Robinson om klimatkompensation och beräkning av utsläpp.

Konferens 5 december 2018: Framtidens livsmedelsindustri
Ecoloop representeras i programmet av Björn Frostell.

Föreläsning 28 november 2018: Sulfidjordar
Ecoloops Josef Mácsik föreläser i samband med Miljösamverkan Stockholms Läns samverkansmöte gällande förorenade områden.

Konferens 27 november 2018: MAt i Cirkulära RObusta system (MACRO)
Slutkonferens för projektet MACRO. Ecoloop har ingått som part i arbetspaketet Systemutveckling för tätbebyggelse i storstad.

Workshop 23 november 2018: Tömningsstationer för fritidsbåtar – hur kan tjänsten förbättras?
Projektet BATSECO-BOAT samlar inbjudna aktörer som berörs av latrinfrågan för att diskutera resultaten från årets fältundersökningar, provtagningar och intervjuer. Med i arrangemanget är bland andra Ecoloops Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Seminarium och efterföljande mingel 15 november 2018: Ecoloops årliga seminarium och mingel – Framtidens resurslösningar
Kom och lyssna till korta föredrag och diskutera framtidens resurslösningar!

Konferens 14 november 2018: Dagvattenhantering 2018
På plats håller Ecoloops Josef Mácsik föredrag gällande spårning av mikroplasters spridning till dagvatten från konstgräsplaner.

Seminarium 8 november 2018: Clean Hands – a Recipe for Health
Arrangeras av Ecoloop, SEI, Frälsningsarmén och WaterAid. Med i arrangemanget är Ecoloops Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Konferens 6-7 november 2018: Hamnutveckling – effektivt byggande och bibehållen produktion
Arrangeras av Göteborgs Hamn, PIANC Sverige och PortInfra. Ecoloop representeras i arrangemanget av Maria Mustonen och
Sandra Frosth.

Seminarium 17 oktober 2018: Sustainable management and treatment of sulfide soil
Arrangeras av projektet Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord som finansieras av InfraSweden. Ecoloop representeras i programmet och i projektet av Josef Mácsik.

Workshop 27 september 2018: Förutsättningar för god energiplanering
Arrangeras av projektet Stärka den kommunala energiplaneringen (STEP) som drivs av KTH och där Ecoloop ingår som part genom Maria Johansson och Fredrik Meurman.

Konferens 25-27 september 2018: VA-mässan
Ecoloops Mats Johansson leder seminariet Utredningen om Hållbara vattentjänster – hur påverkar förslagen kommunernas arbete? Seminariet arrangeras av VA-guiden.

WaterBlog@KTH 21 september 2018: En reflektion runt Mål 6 och över gränsöverskridande kommunikation; vatten, sanitet och mänskliga rättigheter
Helfrid Schulte-Herbrüggen gästbloggar på KTH:s vattenblogg om sin medverkan på MRF – en filmfestival för mänskliga rättigheter.

Konferens 19 september 2018: Food and Cities
Arrangeras av SLU, Malmö Stad, Climate-KIC och SSEC. Föredrag hålls av bland andra Björn Frostell, Ecoloop.

Ecoloop växer, september 2018: Ann Segerborg-Fick utvecklingsledare på Ecoloop
Ann börjar hos oss i september och kommer närmast från RISE/JTI. Varmt välkommen Ann!

Världsvattenveckan 26 augusti 2018: Working with the flow? Multifunctional landscapes in a changing climate
Seminarium med panel där Ecoloop representeras av Tobias Robinson.

Konferens 22-23 augusti 2018: Development Research Conference 2018 – Rethinking Development
Together with SEI and Lund University, Ecoloop is convening a conference panel, Rethinking water and sanitation services
– can we balance immediate and future needs?

UR Skola, Perspektiv på världen, 2018: Resurser – Bistånd
Utbildningsprogram, medverkar gör Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop.

Ecoloopbloggen 17 augusti 2018: Josefine Persson – Exjobb om vattenbruk
Josefine Persson, KTH, skriver sitt exjobb på Ecoloop om vattenbruk, recirkulerande akvatiska system och akvaponi.

Almedalen, seminarium 4 juli 2018: Hushållsavfall har sorterats länge – dags att sortera avloppsvatten?
Arrangeras av projektet MACRO – Mat i Cirkulära RObusta system och modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Almedalen, seminarium 4 juli 2018: Bostaden och klimatet – vad tycker du?
Arrangeras av projektet Grön BoStad, Ecoloop representeras på plats och i projektet av Fredrik Meurman.

Artikel, Sustainability 2018, 10(7)The Socio-Economic Embeddedness of the Circular Economy: An Integrative Framework
Bland författarna finns Ecoloops Björn Frostell.

Järvaveckan, seminarium 16 juni 2018: Utveckla städer för ökad integration
Arrangeras av projektet Grön BoStad, Ecoloop representeras på plats och i projektet av Fredrik Meurman.

Pressmeddelande 12 juni 2018: Nytt Östersjöprojekt ska hjälpa båtägare

Slutpresentation 11 juni 2018: Vattenkvalitet och reningstekniker hos enskilda brunnsägare och gemensamhetsanläggningar
Linn Andersson, KTH, presenterar sitt kandidatarbete som handletts av Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop.

Slutpresentation 11 juni 2018: Adopting a resilience lens in managing decentralised water, sanitation and hygiene systems
Claudius Mpofu, KTH, presenterar sitt examensarbete som handletts av Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop.

Konferens 6-8 juni 2018: WASCON 2018
Arrangeras av bland andra ISCOWA. Ecoloop deltar i sessionerna:
– Acid Sulfide Soils – Josef Mácsik
– Alternative Materials in Mining Environment – Josef Mácsik
– Green Procurement in Infra Constructions – Bo Svedberg och Kristina Lundberg
– Green Ports and Sediments – Arnt-Olav Håøya
– Urban Building – Bo Svedberg och Kristina Lundberg

Utbildning 5 juni 2018: Kommunens ansvar enligt § 6 vattentjänstlagen
Arrangeras av VA-guiden där Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Seminarium 29 maj 2018: Jorddag
Arrangeras av Holmen Paper Hallstavik. Ecoloops Josef Mácsik håller föredrag om organiskt material i kretsloppet.

Ett stort grattis till vår medarbetare Maria Johansson som disputerade 15 maj 2018 och därmed kan titulera sig PhD!

Debattartikel Dagens Samhälle 9 maj 2018: Kommunerna behöver stöd i avloppsarbetet
Skriven av Anders Grönwall som leder utredningen om hållbara vattentjänster där Ecoloops Mats Johansson medverkat.

Ecoloopbloggen 8 maj 2018: No cradle, no grave – Konferensen Wascon samlar deltagare kring alternativa material i byggande
Om Ecoloops deltagande i konferensen som hålls i finska Tampere 6-8 juni.

Utbildning 3 maj 2018: Funktionskontroll små avlopp
Arrangeras av VA-guiden där Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Smedja 2 maj 2018: Enskilt dricksvatten
Arrangeras av Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Utbildning 24 april 2018: Kommunikation och rådgivning vid VA-utbyggnad
Arrangeras av VA-guiden där Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Intervju Eftermiddag i P4 Jönköping 4 april 2018: Simon Magnusson om konstgräsplaner och miljö

Seminarium och workshop 23 mars 2018: WASH and nutrition – bridging sectors and circular approaches
Arrangeras inom ramen för SIANI expert group, arbetet leds av Ecoloops Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Konferens 21-22 mars 2018: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras av VA-guiden, Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson, Marie Albinsson och Anna Norström.
Föredrag hålls också av Fredrick Regnell. Ecoloop är dessutom på plats i utställningen, välkommen att besöka
oss där!

Seminarium 20 mars 2018: Provtagning i fält
Seminariet avslutar projektet Surrogatparametrar som letts av Marie Albinsson, dagen modereras av Mats Johansson (båda Ecoloop/VA-guiden).

Seminarium 15 mars 2018: Konstgräs och miljö – Kunskap och exempel på praktiska lösningar
Arrangeras av Solna stad, Luleå tekniska universitet och Ecoloop i samarbete med Stockholms Fotbollförbund och Föreningen Storstockholms Kultur-och Fritidschefer. Ecoloop representeras i arrangemanget av Simon Magnusson (assoc. LTU), Fredrick
Regnell och Helfrid Schulte-Herbrüggen. Dagen modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Ecoloopbloggen 6 mars 2018: Water footprints – bra eller dålig grej?
Mats Johansson om vattenfotavtryck och om att illustrera matvarors ”ryggsäck” vad gäller vattenanvändning.

Workshop 22 februari 2018: Latrin från småbåtar – Hur gör vi?
Arrangeras inom projektet BATSECO-BOAT. Ecoloop representeras i arrangemanget av Helfrid Schulte-Herbrüggen, Mats Johansson, Maria Mustonen och Maria Johansson.

Artikel Recyclingnet 20 februari 2018: Resurseffektivare användning av restprodukter
Om projektet Minepap där Ecoloop är projektpart genom Josef Mácsik och Maria Johansson.

Årsmöte 15 februari 2018: Strategiskt viktiga frågor kring Stockholmsregionens VA-försörjning
Arrangeras av VAS-rådet. Mötet modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Konferens 13 februari 2018: Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande
Arrangeras av projektet Energieffektivt logistiksystem för transporter av jord- och bergmassor på Södertörn. Projektledare är Kristina Lundberg (Ecoloop/LTU), Ecoloops Fredrik Meurman, Tobias Robinson och Sandra Frosth är med i arrangemanget.

Pressmeddelande 5 februari 2018: Ecoloop tar över Consortis kalkylverktyg för avvecklingskostnader för vindkraftverk

Pressmeddelande 2 februari 2018: Projektstart för BATSECO-BOAT – förbättrad service för båtturister i centrala Östersjön 

Konferens 31 januari 2018: En dagskonferense om bruk av byggeråstoffer på Østlandet
Arrangeras av Norsk Bergindustri, Maskinentrenørenes Förbund och Akershus fylkeskommune. Arnt-Olav Håøya (Ecoloop AS) ersätter Steinar Sidselrud (Eby-Oslo kommune) i programmet.

Artikel Svensk byggtjänsts omvärldsbevakning, 26 januari 2018: Massor transporteras bort med fartyg
Ecoloops Maria Mustonen berättar om arbetet med sjötransport av massor i Norra Djurgårdsstaden.

Konferens 25-26 januari 2018: Bergsprängardagarna
Arrangeras av Bergutbildarna. Ecoloop representeras i programmet av Maria Johansson.

Smedja 24 januari 2018: Styrning för en effektiv hantering av jord- och bergflöden
Arrangeras inom ramen för Optimass av Ecoloops Maria Mustonen och Tobias Robinson.

Årsmöte 24 januari 2018: Nutrition for everyone everywhere
Arrangeras av SIANI. Föredrag hålls av bland andra Ecoloops Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Konferens 10-11 januari 2018: Transportforum 2018
Ecoloop deltar med föredragen:
– Överflyttning i praktiken – Masshantering med sjötransporter i Norra Djurgårdsstaden – Maria Mustonen
– 
Cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan – Kristina Lundberg

Aktiviteter 2017

Ecoloopbloggen 22 december 2017: Ecoloop fortsätter driva utveckling för ett hållbart båtliv
Helfrid Schulte-Herbrüggen berättar om projektet BATSECO-BOAT.

Webbseminarium 11 december 2017: Nätverksträff va-rådgivning
Arrangeras av VA-guiden där Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Konferens 6 december 2017: Emissioner av miljöföroreningar från små avlopp. 
Slutkonferens för projektet RedMic. Dagen modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Expertmöte 4-5 december 2017: WASHnut Expert Group Meeting
Arrangeras av SIANI. Ecoloop representeras i arrangörsteamet av Helfrid Schulte-Herbrüggen

Artikel Stenkoll nr. 144: Brist på ballast
Om kapaciteten för ballast i Stockholms län baserat på en analys utarbetad under ledning av Ecoloops Fredrik Meurman. Arbetet gjordes på uppdrag av Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI).

Artikel Stenkoll nr. 144: Samling i Jönköping och Umeå
Från Sveriges Bergmaterialindustris (SBMI) branschdagar där bland andra Ecoloops Kristina Lundberg höll föredrag.

Ecoloopbloggen 1 december 2017: Skyddar miljöbalken marken med vassare tänder?
Tobias Robinson om översiktsplanens möjlighet att skydda jordbruksmark

Konferens 29-30 november 2017: Forskning och innovation för säkert dricksvatten
Arrangeras av Svenskt Vatten. I programmet representeras Ecoloop av Helfrid Schulte-Herbrüggen

Seminarium 24 november 2017: Mikroplast – från källa åtgärd
Arrangeras av Stockholms stad, Kemilänken och Stockholm Vatten & Avfall. Föredrag hålls av bland andra Ecoloops Fredrick Regnell. Dokumentation från dagen

Föreläsning 21 november 2017: MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter
Ecoloops Helfrid Schulte-Herbrüggen leder samtal kring filmen There will be water och det globala målet om att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Konferens 14-15 november 2017: Dagvattenhantering 2017
Med föredrag av bland andra Ecoloops Josef Mácsik.

Artikel Recyclingsnet 9 november 2017: Projekt kring cirkulära industriresurser
Medverkar i projektet gör bland andra Ecoloops Josef Mácsik

Seminarium och mingel 9 november 2017: Stadens resursförsörjning och medborgare – Hur sätter vi människan i centrum?
Ecoloop inbjuder till seminarium med efterföljande mingel, varmt välkommen!

Workshop 8 november 2017: Mat i cirkulära robusta system
Arrangeras av WRS. Modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Ecoloopbloggen 6 november 2017: Communities in Sweden and Kenya; water crisis in common?
Helfrid Schulte-Herbrüggen om vattenbristen i Sverige, och vad vi kan lära av varandra globalt.

Ecoloopbloggen 30 oktober 2017: Hur förbättrar vi miljöbedömningar av översiktsplaner?
Tove Andersson berättar om exjobbet som hon skrivit på Ecoloop.

Seminarium 24 oktober 2017: Bygginnovationens årsstämma och seminarium
Ecoloop representeras i programmet av Maria Johansson.

Konferens 19 oktober 2017: SBMI’s branschdagar
Arrangeras av Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI). I programmet representeras Ecoloop av Kristina Lundberg (assoc. LTU)

Möte 17 oktober 2017: Bergmaterialrådet
Kristina Lundberg (LTU assoc.) presenterar plattformen Optimass.

Seminarium 11 oktober 2017: Cirkulär hantering – lätt att prata om men svårt i praktiken?
Arrangeras av SLL. Medverkar gör bland andra Ecoloops Fredrik Meurman.

Konferens 10 oktober 2017: Konstgräs och miljö
Arrangeras av Svenska Fotbollförbundet. Föredrag hålls av bland andra Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Konferens 5 oktober 2017: Konstgräs och miljö
Arrangeras av Svenska Fotbollförbundet. Föredrag hålls av bland andra Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Projektdag 28 september 2017: InfraSweden2030
På plats presenterar Ecoloops Tobias Robinson projektet Management of Sulfide Soils.

Utbildning 28 september 2017: Gemensamhetsanläggningar för Vatten och Avlopp
Arrangeras av VA-guiden, Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Konferens 27-28 september 2017: NordPIANC Meeting 2017
Med föredrag av bland andra Ecoloops Josef Mácsik.

Smedja 21 september 2017: Återvinning och tillsyn av massor
Leds av Sandra Frosth, Tobias Robinson och Fredrik Meurman.

Seminarium 20 september 2017: Stora Projekts produktivitetsseminarium
Arrangeras av Trafikverket. I programmet representeras Ecoloop av Kristina Lundberg (assoc. LTU)

Konferens 19 september 2017: Konstgräs och miljö
Arrangeras av Svenska Fotbollförbundet. Föredrag hålls av bland andra Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Konferens 18 september 2017: MKB-dagen
Arrangeras av Sveriges Lantbruksuniversitet. Ecoloop representeras i programmet av Tobias Robinson.

Intervju Godmorgon, världen! Radio P1 17 september 2017: Mats Johansson – Är vattentoan på väg bort?

Artikel Mitt i 12 september 2017: Miljövänligt konstgräs blev ingen hit
Bland de intervjuade ses Ecoloops Simon Magnusson (assoc. LTU).

Ecoloopbloggen 11 september 2017: Kan elfartyg minska sjötransporternas miljöpåverkan?
Maria Mustonen, med utgångspunkt i seminariet Fartyg på el – en kraft att räkna med?, om potential och utmaningar i att elektrifiera sjötransporter.

Utbildning 12 september 2017: 6§ Lagen om allmänna vattentjänster
Arrangeras av VA-guiden, Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Ecoloopbloggen 4 september 2017: Nästan varannan lastbil går tom
Fredrik Meurman om workshopen ”Att effektivisera transporterna i byggsektorn” som hölls på Regeringskansliet den 29 augusti.

Utbildning 5-6 september 2017: Surrogatparametrar för funktionskontroll av minireningsverk
Leds av Ecoloops Marie Albinsson, Mats Johansson och Tobias Robinson och är en del av ett gemensamt LOVA-projekt för 10 kommuner och kommunalförbund.

Workshop 29 augusti 2017: Att effektivisera transporterna i byggsektorn
Leds av Ecoloops Fredrik Meurman  och Kristina Lundberg på uppdrag av Regeringskansliet.

Augusti 2017: Vi är glada att hälsa vår nya medarbetare Helfrid Schulte-Herbrüggen välkommen!

Ecoloopbloggen 18 augusti 2017: Ökande intresse för vattentjänstlagen och kommunens skyldighet att bygga ut allmänt VA
Marie Albinsson om LAV §6, VA-planering och VA-guidens kommande utbildningar.

Ecoloopbloggen 18 juli 2017: Carina samordnar jord och berg i Tyresö
En intervju med Tyresö kommuns projektledare för lokal masshantering

Hållbart samhälle, juni 2017: Spara vatten och slut kretsloppet av växtnäring!
Ecoloops Mats Johansson om behovet av att framtidssäkra våra avlopp.

Almedalen, seminarium 5 juli 2017: Styrmedel för en hållbar fosforåterföring – är samhället redo för de nya besluten?
Arrangeras av Ragn-Sells. Föredrag hålls av bland andra Ecoloops Mats Johansson.

Almedalen, seminarium 4 juli 2017: Miljöteknik – från innovation till kommersialisering
Arrangeras av Stockholm Environment Institute. Ecoloop representeras bland föredragshållarna av Mats Johansson.
Se videoupptagning

Almedalen, seminarium 3 juli 2017: Så bidrar kommunens konstgräsplan till folkhälsa och inte nedskräpning
Arrangeras av Svensk däckåtervinning. Föredrag hålls av bland andra Ecoloops Simon Magnusson (assoc. LTU).
Se videoupptagning

Ecoloopbloggen 19 juni 2017: Jordbruksmarken räddad?
Tobias Robinson om byggande på jordbruksmark.

Ecoloopbloggen 23 maj 2017: Mer närsjöfart – dags att prioritera, eller?
Maria Mustonen om TFF’s seminarium om närsjöfartens möjligheter

Ecoloopbloggen 22 maj 2017: Läcker konstgräsplaner mikroplaster och andra ämnen?
Om Ecoloops mätningar av mikroplaster och andra ämnen från konstgräsplaner

Smedja 8 juni 2017: Mikroplaster i ett avrinningsperspektiv
Arrangeras av Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Seminarium 7 juni 2017: Maritima konstruktioner
Arrangeras av PortInfra, Gävle Hamn och Sveriges Hamnar. Ecoloop representeras i arrangemanget av Maria Mustonen och Sandra Frosth.

Ecoloopbloggen 10 maj 2017: Hur sluter vi kretsloppen i livsmedelssektorn?
Från riksdagsseminariet Innovativa sätt att minska miljöpåverkan i livsmedelssektorn där Ecoloops Mats Johansson var en av talarna

Nätverksträff 18 maj 2017: Små avlopp i kretslopp
Arrangeras av VA-guiden i samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk, SRV Återvinning och Haninge kommun. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson.

Riksdagsseminarium 4 maj 2017: Innovativa sätt att minska miljöpåverkan i livsmedelssektorn
Föredrag hålls av bland andra Mats Johansson, Ecoloop.

Remissvar 30 april 2017: Tydligare regler för små avloppsanläggningar
Ecoloops yttrande över Miljödepartementets remiss om nya lagar och regler för små avlopp författat av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Dokumentation från 26 april 2017: Sulfidjord – lösningar för framtiden
Videoupptagning från Dåva DAC:s seminarium. Ecoloops Josef Mácsik håller föredrag om framtida bedömningsgrunder.

Artikel, Papper & Massa, 21 april 2017: Så blandar man morän och grönlutslam till tätskikt
Om vägledningen som tagits fram av bland andra Ecoloops Josef Mácsik.

Artikel Resources, Conservation and Recycling 14 april 2017: Analysis of energy use and emissions of greenhouse gases, metals and organic substances from construction materials used for artificial turf Författare är Simon Magnusson (Ecoloop/LTU) och Josef Mácsik (Ecoloop).

Artikel, Intelligent Logistik nr. 2-3 2017: Miljoner att spara på smarta masstransporter
Kristina Lundberg (assoc. LTU) om transporter av massorna som genereras i byggandet av våra städer.

Workshop 27 april 2017: Småskalig hantering av dagvattensediment
Arrangeras av Josef Macsik, Ecoloop, och Jonas Andersson, WRS.

Ecoloopbloggen 26 april 2017: Små avlopp och kretslopp – Är det någon mening med det?
Mats Johansson om värdet i att kretsloppsanpassa små avlopp.

Ecoloopbloggen 18 april 2017: Mer gods över kaj – hur blir det verkstad?
Maria Mustonen om överflyttning av gods från vägar till sjön.

Ecoloopbloggen 10 april 2017: Josefine Klingberg och Helena Skeri berättar om sina exjobb

Artikel, Cirkulation nr. 2, 2017: Utsläpp från konstgräsplaner inte så stort
Ecoloops Simon Magnusson (assoc. LTU) om mätningarna med avseende på vattenkvalitet han utför i konstgräsplaner.

Artikel, Cirkulation nr. 2, 2017: Stärkt grepp av myndigheterna inom VA
Redaktörer på VA-guiden, däribland Ecoloops Marie Albinsson, om utvecklingen inom små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Workshop 30 mars 2017: Registrering av uppgifter om små avlopp
Arrangeras av Marie Albinsson och Mats Johansson, Ecoloop, tillsammans med WSP.

Världsvattendagen 22 mars 2017: Avloppsvatten – en resurs som spolas bort?
Paneldeltagare är bland andra Ecoloops Mats Johansson.

Konferens 16-18 mars 2017: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.
Välkommen att besöka Ecoloop i utställningen!

Workshop 16 mars 2017: Styrmedel för energieffektiva transporter av jord och berg
Arrangeras av Kristina Lundberg (assoc. LTU) inom projektet Energieffektiva logistiksystem för transporter av jord och berg på Södertörn.

Ecoloopbloggen 10 mars 2017: Vad är egentligen hållbart jordbruk?
Tobias Robinsons intryck från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens seminarium.

Intervju P4 Västerbotten 7 februari 2017: Mäter utsläpp från konstgräsplaner
Intervju med Ecoloops Simon Magnusson (assoc LTU).

Seminarium 8 mars 2017: Båtlatrin & båtbottenfärg
Arrangeras av Transportstyrelsen i samarbete med Ecoloops Marie Albinsson och Mats Johansson.

Ecoloopbloggen 2 mars 2017: Du skiter väl inte i havet?
Premiär för Ecoloopbloggen! Först ut är Mats Johansson som skriver om utmaningarna kring omhändertagande av båtlatrin.

Smedja 16 februari 2017: Effektivt byggande: Transporter av jord och berg
Arrangeras av Sandra Frosth och Kristina Lundberg (assoc. LTU).

Ämnesträff 7-8 februari 2017: Norsk Vann Fagtreff
Arrangeras av Norsk Vann. Ecoloops Mats Johansson håller föredrag gällande erfarenheter från Sverige vad gäller decentraliserade lösningar.

Artikel, Resources, Conservation and Recycling 13 januari 2017: Source separation: Challenges & opportunities for transition in the swedish wastewater sector Medförfattare är bland andra Ecoloops Mats Johansson.

Artikel, Dagens Nyheter 12 januari 2017: Varannan lastbil kör utan last
Delar av underlaget har utarbetats av Ecoloop.

Workshop 12 januari 2017: Förutsättningar för att öka insamling och hållbar hantering av båtlatrin i Stockholms län
Ecoloop representeras i programmet av Fredrik Meurman och Mats Johansson.

Konferens 10-11 januari 2017: Transportforum 2017
Ecoloop medverkar i sessionerna:
–  Inlandssjöfart – vad, vem, när och hur? Maria Mustonen
Samordnade transporter i stadsmiljö – utmaningar och möjligheter Kristina Lundberg, assoc. LTU
Hur kan planeringsprocesser och lagar skapa ett hållbart transportsystem? Kristina Lundberg, assoc. LTU
– Stadens kretslopp 
Kristina Lundberg, assoc. LTU    

 

Aktiviteter 2016

Dokumentation från 29 november 2016: Kunskapsdag om små avlopp
Se föredragen från dagen som arrangerades av Mälaren en sjö för miljoner.

Debattartikel, Aktuell Hållbarhet 19 december 2016: ”Bristande rening i enskilda avlopp är ett bortglömt miljöproblem”
Baseras på kunskap som framkommit i projektet Levande Kust där Ecoloop gjort en stor del av arbetet om små avlopp

Examen 15 december 2016: Vi gratulerar vår medarbetare Simon Magnusson som avlagt licentiatexamen vid Luleå tekniska universitet
Simons avhandling: Environmental Perspectives on Urban Material Stocks used in Construction – Granular Materials  

Ecoloop växer! December 2016: Vi är glada att hälsa vår nya medarbetare Tobias Robinson välkommen!

Dokumentation från 10 november 2016: Globala mål och svenska fotavtryck – Hur gör vi världen bättre?
Presentationer från seminarium arrangerat av Ecoloop.

Smedja 2 december 2016: Styrmedel för en mer hållbar masshantering
Arrangeras av Kristina Lundberg (assoc. LTU).

Kunskapsdag 29 november 2016: Kunskapsdag om små avlopp
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Konferens 24-25 november 2016: Dagvattenhantering
Talare är bland andra Ecoloops Josef Mácsik.

Seminarium och mingel 10 november 2016: Globala mål och svenska fotavtryck – Hur gör vi världen bättre?
Varmt välkommen till Ecoloops årliga höstmingel som i år inleds med seminarium.

Workshop 8 november 2016: Hur ska vi arbeta för att få till stånd fungerande gemensamhetsanläggningar för VA?
Arrangeras av VA-guiden. Med i arrangemanget är Ecoloops Mats Johansson och Marie Albinsson.

Träff 26 oktober 2016: Vatten – begränsning eller möjlighet?
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Fredrik Meurman.

Seminarium 19 oktober 2016: Vatten i samhällsplaneringen
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Fredrik Meurman.

Dokumentation från 5 juli 2016: Dags att satsa på källsortering av urin och svartvatten
Videoupptagning från Sweden Water Research’s seminarium i Almedalen. Moderator var Ecoloops Mats Johansson.

Konferens 5-6 oktober 2016: Hamnar, byggeffektivitet och tillståndsprocesser
Arrangeras av Trelleborgs Hamn, Sveriges Hamnar, PIANC Sverige och PortInfra.

Artikel, Recyclingnet 4:oktober 2016: Täckning av gruvavfall med grönlutslam i full skala
Rubricerat projekt leds av Ecoloops Josef Mácsik.

Nätverksträff 4 oktober 2016: Små avlopp i kretslopp
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson.

Konferens 27-29 september 2016: VA-mässan
– Seminarium: Gemensamhetsanläggningar för VA. Arrangeras av VA-guiden, modereras av Ecoloops Marie Albinsson.
– Seminarium: Juridik och VA i omvandlingsområden. Modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Workshop 27 september 2016: Så når vi klimatmålen genom energi- och fysisk planering
Arrangeras av Ecoloop och Kungliga tekniska högskolan. Ecoloop representeras av Maria Johansson och Fredrik Meurman.

Nätverksträff 15 september 2016: Nätverksträff VA-rådgivning
Arrangeras av VA-planeringsguiden och Utvecklingscentrum för Vatten. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Uppstartsträff och studiebesök 31 augusti 2016: Projektet Ökad kust- och inlandssjöfart för transport av jord och berg besöker Jehanders anläggning
Arrangeras av projektledare Kristina Lundberg (Ecoloop/LTU).

Nyhetsbrev, Små Avlopp nr. 3 2016, Havs- och Vattenmyndigheten: Projektrapporter från 2015 års utlysning
Med bland de tre första är rapporten gällande Gemensamhetsanläggningar för VA av Marie Albinsson och Mats Johansson (Ecoloop/VA-guiden).

Artikel, Dagens Infrastruktur nr. 2 2016: Optimass minskar schaktmassornas miljöpåverkan
Bland annat ger Ecoloops Kristina Lundberg (assoc. LTU) goda exempel på masshantering.

Almedalen 5 juli 2016: Dags att satsa på källsortering av urin och svartvatten
Seminarium arrangerat av Sweden Water Research. Ecoloop representeras av moderator Mats Johansson. Se videoupptagning från seminariet.

Smedja 17 juni 2016: Fryskonsolidering Arrangeras av Ecoloops Maria Johansson.

Workshop 10 juni 2016: Svenska forskningsprojekt gällande inlandsvattenvägar
Arrangeras inom projektet EMMA. Ecoloop representeras i programmet av Kristina Lundberg (assoc. LTU).

Seminarium 3 juni: Buller från industri och andra verksamheter
Arrangeras av Bullernätverket Stockholms län. Ecoloop representeras i programmet av Kristina Lundberg (assoc. LTU).

Utbildning 2 juni 2016: 6§ och VA-planering
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Seminarium 31 maj 2016: Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning
Arrangeras inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner. Moderator är Ecoloops Mats Johansson.

Workshop 19 maj 2016: Erfarenhetsutbyte VA-rådgivare i Stockholms Län
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Notis, Stenkoll nr. 2 2016: Ecoloop på uppdrag av SBMI – Rapport om miljökonsekvenser och behov av ballastmaterial
Uppdragsledare är Ecoloops Fredrik Meurman.

Pressmeddelande, april 2016: Medel för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp
Havs- och vattenmyndigheten beviljar projektmedel för 2016 till fem projekt där Ecoloop står som projektpart.

Smedja 27 april 2016: Utbyggnad av VA i omvandlingsområden
Arrangeras av Ecoloop – Vatten, Avlopp & Resurser.

Smedja 21 april 2016: Transporter av jord och berg – Mätning och effektivitet
Arrangeras av Maria Mustonen, Ecoloop, inom projektet Energieffektivt logistiksystem på Södertörn.

Seminarium 20 april 2016: Askdagen 2016
Arrangeras av Svenska Energiaskor. Ecoloop representeras i programmet av Josef Mácsik.

Utbildning 13 april 2016: Gemensamhetsanläggningar för Vatten och Avlopp
Arrangeras av VA-guiden och Lantmäteriet. Ecoloops Marie Albinsson och Mats Johansson deltar som arrangörer.

Nya lokaler, Ecoloop Norge: Ecoloop AS flyttar in hos inkubatorn SoCentral i Oslo!
Medlemmarna verkar inom allt från hälsa, miljö, välfärd och utbildning till finansiering. Välkommen på house warming, mer info kommer!

Seminarium 17 mars 2016: Källsorterande avloppslösningar i områden med behov av kommunalt VA
Arrangeras av Knivsta Kommun och Roslagsvatten. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Artikel, Cirkulation nr. 1, 2016: Rekordstort intresse för konferensen VAK
VAK arrangeras av VA-guiden som ägs av Ecoloop, Bild & Kultur och WRS. Konferensen Vatten Avlopp Kretslopps (VAK) hemsida

Konferens 10-12 mars 2016: Vatten Avlopp Kretslopp 2016
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson. Ecoloop är på plats! Varmt välkommen att besöka oss vid vårt projektbord på entréplan!

Workshop 23 februari 2016: Omhändertagande av båtlatrin

Smedja 16 februari 2016: Tyst krossning – Teknik för hantering av entreprenadberg i tätort

Mingel & workshop 3 februari 2016: Ekosystemtjänster och genomförande av ny översiktsplan Arrangeras av Tyresö Kommun. Medverkar gör Ecoloops Kristina Lundberg (LTU assoc.) och Fredrik Meurman via projektet Södertörnsmodellen.

Artikel, Bygg & Teknik nr .1, 2016: Hantering av sulfidjord – några vanliga frågeställningar Artikelförfattare är Josef Mácsik, Ecoloop, Thomas Fägerman, Swerecycling, och Johannes Pettersson, Luleå tekniska universitet.

Konferens 20 januari 2016: Avlopp och växtnäring i den hållbara bebyggelsen – från tätort till landsbygd
Arrangeras av SKL, HaV, Naturvårdsverket, Avfall Sverige och Svenskt Vatten. Ecoloop representeras i programmet av Mats Johansson.

Workshop 19 januari 2016: Optimass WP3 referensgruppsmöte
Arrangeras av Optimass WP3-ledare Kristina Lundberg, Ecoloop/Luleå tekniska universitet.

 

Aktiviteter 2015

Seminarium 9 december 2015: Konstgräs, kostnader & miljö
Arrangeras av Luleå tekniska universitet, Stockholms Stad och Sveriges Kultur- och Fritidschefsförening. Ecoloop representeras i arrangemanget av Simon Magnusson (LTU assoc.) samt Fredrik Meurman.

Workshop 9-10 december 2015: Baltic Sea City Idea Lab
Arrangeras av Race for the Baltic och samarbetspartners. Moderator är Mats Johansson, Ecoloop.

Intervju, Morgon i P4 Norrbotten 7 dec 2015: Simon Magnusson – Konstgräs eller naturgräs?

Seminarium 30 november 2015: Planera rätt för vattnet
Arrangeras av Tyresåns Vattenvårdsförbund. Moderator är Mats Johansson, Ecoloop.

Mingel 12 november 2015: Ecoloops årliga höstmingel!
Kvällens tema: Cirkulär ekonomi och framtidens resurser

Plattformsmöte 22 okt 2015: Tvärsamverkan för nya urbana synergier
Arrangeras av Naturvårdsverket inom Plattformen Hållbar Stadsutveckling. Ecoloop representeras i programmet av Björn Frostell (KTH assoc.).

Seminarium 13 okt 2015: Styrning och samordning av jord- och bergmassor i upphandlingsskedet
Arrangeras inom projektet Optimass av Simon Magnusson (Ecoloop/LTU). Ecoloop representeras också i programmet av Kristina Lundberg (LTU assoc.) och Fredrik Meurman.

Inspirationsdag 13 okt 2015: Vattenåtgärder i lantbruket – kommunernas roller och möjligheter Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner och Mälarens Vattenvårdsförbund. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson.

Nätverksträff 6 okt 2015: Nätverk för VA-strateger
Arrangeras av Ecoloop i samarbete med Strängnäs kommun. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Workshop 24 sept 2015: Vatten- och växtnäringsresurser
Arrangeras av Ecoloop och Swedish Water House. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson.

Möte 21-23 sept 2015: NordPIANC Meeting i Lappeenranta
Arrangeras av NordPIANC. Föredrag hålls av bland andra Maria Johansson, Ecoloop.

Intervju Hav & Vatten, nr. 3, 2015: Simon Magnusson – Konstgräs och miljöeffekter

Ecoloop växer! 1 sept 2015: Vi är glada att hälsa arkitekt Fredrik Meurman välkommen till oss!

Workshop 1 sept 2015: Gemensamhetsanläggningar för VA Arrangeras inom projektet GA för VA. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Demodag 27 aug 2015: Uppgradering av ”blöta” massor
Arrangeras inom projektet Optimass/SIMM-Center av Josef Mácsik och Sandra Frosth.

Studiebesök 26 aug 2015: Optimass och Naturvårdsverket besöker materialterminal i Tyresö
Arrangeras av Optimass och Tyresö Kommun. Ecoloop representeras i arrangemanget av Optimass WP3-ledare Kristina Lundberg.

Almedalen 1 juli 2015: Urbaniseringen – så kan den bli mer hållbar
Seminarium arrangerat av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). På plats representerar Kristina Lundberg (Ecoloop/LTU) projektet Optimass. Se video från seminariet: del 1 och del 2.

Seminarium 11 juni 2015: Kväve- och fosforflöden Johanna Hellstrand (Ecoloop/LiU/SLU) och Linnea Seweling (Ecoloop/SU) presenterar sina examensarbeten.

Utbildning 4 juni 2015: 6§ LAV i Örebro
Arrangeras av VA-planeringsguiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Smedja 3 juni 2015: Konstgräsplaner – Miljöpåverkan och kostnader
Arrangeras av Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Smedja 2 juni 2015: Nätverk för VA-strateger Arrangeras av Knivsta kommun, Ecoloop och VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Intervju Radio ABC (Australien) 31 maj 2015: Mats Johansson – Omvandling av mänskligt avfall till resurser

Intervju Klotet, Radio P1 20 maj 2015: Bo Svedberg – Hållbar fiskförsörjning

Konferens 5 maj 2015: RE:BOUNCE 2015
Tema: Återvunnet däckmaterial. Föredrag hålls av bland andra Simon Magnusson och Bo Svedberg (Ecoloop/LTU).

Konferens 19-21 mars 2015: Vatten Avlopp Kretslopp 2015
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson, Marie Albinsson och Sandra Frosth.

Smedja 11 feb 2015: Hantering av ”blöta” jordmassor
Arrangeras inom projektet Optimass/SIMM-Center av Josef Mácsik.

 

Aktiviteter 2014

Erfarenhetsutbyte 16 dec 2014: Offentlig och privat materialförvaltning
Arrangeras inom projektet Optimass av WP3-ledare Kristina Lundberg (Ecoloop/LTU). Ecoloop representeras även av Simon Magnusson (LTU assoc.).

Jubileum 20 nov 2014: Ecoloop – 10 år av Nytta & Lärande!
Vi firar vår 10-årsdag med seminarium och mingel!

Intervju Klotet, Radio P1 17 sept 2014: Mats Johansson – Återvinning av fosfor