Jobb

Cirkulära lösningar och omställning för ett uthålligt samhälle!
Ecoloop strävar ständigt efter att blir bättre på att driva, utveckla och introducera lösningar för en bättre och modernare resurshantering inom samhällsbyggnadsområdet. Behovet och efterfrågan av effektivare resurshantering inom våra kärnfrågor är stort.

Vill du arbeta tillsammans med oss för ett samhälle där vi bevarar och återskapar resurser i samhällsbyggandet?
Välkommen att kontakta Bo Svedberg, förnamn.efternamn@ecoloop.se, +46 (0)730 300 410.