Jobb

Cirkulära lösningar och omställning för ett uthålligt samhälle!
Ecoloop strävar ständigt efter att blir bättre på att driva, utveckla och introducera lösningar för en bättre och modernare resurshantering inom samhällsbyggnadsområdet. Behovet och efterfrågan av effektivare resurshantering inom våra kärnfrågor är stort. Vi söker dig som vill bli delägare och arbeta med oss för ett samhälle där vi bevarar och återskapar resurser i samhällsbyggandet.

Strategiska rådgivare – initiera, driva och samordna konsultuppdrag – erfaren expert eller generalist med starka kundrelationer och gott affärssinne inom:

Innovationsledare – initiera, driva och samordna FoU-projekt – disputerad som brinner för att koppla samman nyckelaktörer för att utveckla nya lösningar inom:

Ligger detta inom dina intressen och kompetens eller känner du någon som du tror skulle göra skillnad, välkommen att kontakta Bo Svedberg, förnamn.efternamn@ecoloop.se, +46 (0)730 300 410 eller
Beatrice Göransson, Beatrice.goransson@tb-group.se, 070 87 10 768 .