Småskaliga avsaltningsanläggningar

Småskaliga avsaltningsanläggningar

Idag saknas övergripande kunskap om vattentillgång och kvalitet bland Sveriges och Stockholms läns små enskilda dricksvattentäkter. Syftet med detta projekt har varit att sammanställa existerande kunskap för att fylla det behov av fakta som finns kring småskaliga avsaltningsanläggningar hos kommunernas miljömyndigheter, bygglovshandläggare och samhällsplanerare.

Läs mer (länk)
Slutrapport (länk)

Finansiär: Länsstyrelsen Stockholms län
Tidsperiod: 2019-2020

Kontakt
Stefan Engblom
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 650 23 60