Student

ECOLOOP ANSTÄLLER EXJOBBARE
Vi söker extra drivna personer som vill starta sin karriär hos oss

För Ecoloop utgör examensarbetare en del av kärnverksamheten. Många av våra utvecklingsresor innefattar ett eller flera examensarbeten. Tillsammans utvecklar vi ny kunskap och skapar mervärde för alla inblandade. Vi har totalt handlett mer än 100 arbeten och har goda erfarenheter från samtliga. Som företag stoltserar vi gärna med att alla våra examensarbetare har fått intressanta anställningar inom sina yrkesområden, många dessutom redan innan examensarbetet är klart. Nu behöver vi också anställa en eller två examensarbetare hösten 2020.  Ytterligare mervärde är vårt eget Ecoloop-alumni, där vi håller kontakten med tidigare examensarbetare och varje år bjuder in till en uppskattad vårfest.

Aktuella examensarbeten just nu är:

CIRKULÄRA VÄRDEKEDJOR OCH STYRNING

 • Upphandling av material idag och imorgon
 • Fysisk planering för cirkulära resursflöden
 • Affärsmodeller för ökad biologisk mångfald med jordbruk

CIRKULÄR UPPGRADERING AV JORD

 • Provtagning och analys av jord- och bergmaterial i realtid
 • Klassificering för användning av återvunna jordmaterial

VATTENTJÄNSTER

 • Kartläggning av vattentillgång (kvantitet) och kvalitet av enskilda brunnar för att skapa underlag till kommuners strategiska arbete med enskilt vatten och hur detta kopplar till bygglov och va-utbyggnad.
 • Undersöka olika vattenrenings- och vattenbesparingstekniker som används av enskilda fastighetsägare och hur väl dessa fungerar över tid. En del skulle också kunna vara att undersöka möjligheter för att kunna provta enskild dricksvattenbrunn i realtid.
 • Belysa juridiken runt enskilt dricksvatten, ansvarsfördelningen samt föreslå åtgärder för att tydliggöra.

TRANSPORTER OCH LOGISTIK

 • Laddinfrastruktur för tunga fordon i stadsmiljö
 • Multimodala transportsystem för jord- och bergmaterial i stadsmiljö, kostnadseffektiva alternativ eller komplement till tunga lastbilar
 • Nytto- och störningsanalys – Tyngre last, från fyra till fem axlar på tunga fordon

IDROTT OCH MILJÖ

 • Idrott och hållbarhet, beslutsstöd för investeringar i anläggningar
 • Mäta och jämföra åtgärder för hälsa

FYSISKA RESURSFLÖDEN OCH DIGITALISERING

 • Transparenta och digitala system för spårbarhet av livsmedel idag och imorgon

Vi är inte bundna till förslagen ovan, tvärtom är företagsamma personer alltid välkomna att kontakta oss. Vill du veta mer eller har du en egen idé du vill utveckla?
Kontakta vår Fredrick Regnell, förnamn.efternamn@ecoloop.se, +46 (0)70 299 26 39.

 

Examensarbeten och avhandlingar 2004-2019.

Här kan du också läsa blogginlägg som några av våra exjobbare skrivit.