Student

Vi söker drivna personer som vill starta sin karriär hos oss!

För Ecoloop utgör examensarbetare en del av kärnverksamheten. Många av våra utvecklingsresor innefattar ett eller flera examensarbeten. Tillsammans utvecklar vi ny kunskap och skapar mervärde för alla inblandade. Vi har totalt handlett mer än 100 arbeten och har goda erfarenheter från samtliga. Som företag stoltserar vi gärna med att alla våra examensarbetare har fått intressanta anställningar inom sina yrkesområden, många dessutom redan innan examensarbetet är klart. Ytterligare mervärde är vårt eget Ecoloop-alumni, där vi håller kontakten med tidigare examensarbetare och varje år bjuder in till en uppskattad vårfest.

Ni söker vi främst ex-jobbare inom:

CIRKULÄRA VÄRDEKEDJOR OCH STYRNING
Exjobben lämpar sig för en student inom ekonomi

  • Upphandling av material idag och imorgon
  • Affärsmodeller för ökad biologisk mångfald med jordbruk

TRANSPORTER OCH LOGISTIK
Exjobben lämpar sig för en ingenjörsstudent inom transport och logistik

  • Laddinfrastruktur för tunga fordon i stadsmiljö
  • Multimodala transportsystem för jord- och bergmaterial i stadsmiljö
  • Nytto- och störningsanalys – Tyngre last, från fyra till fem axlar på tunga fordon

FYSISKA RESURSFLÖDEN OCH DIGITALISERING
Exjobbet lämpar sig för en student inom digitalisering och/eller programmering

  • Transparenta och digitala system för spårbarhet av livsmedel idag och imorgon

Vi är inte bundna till förslagen ovan, tvärtom är företagsamma personer alltid välkomna att kontakta oss.
Vill du veta mer eller har du en egen idé du vill utveckla?
Kontakta Fredrick Regnell, förnamn.efternamn@ecoloop.se, + 46 (0) 70 299 26 39.

Klicka här för examensarbeten och avhandlingar som skrivits på Ecoloop 2004-2021 och klicka här för att läsa blogginlägg som några av våra exjobbare skrivit.