Student

För Ecoloop utgör examensarbetare en del av kärnverksamheten. Många av våra utvecklingsresor innefattar ett eller flera examensarbeten. Tillsammans utvecklar vi ny kunskap och skapar mervärde för alla inblandade. Vi har totalt handlett mer än 100 arbeten och har goda erfarenheter från samtliga. Som företag stoltserar vi gärna med att alla våra examensarbetare har fått intressanta anställningar inom sina yrkesområden, många dessutom redan innan examensarbetet är klart. Ytterligare mervärde är vårt eget Ecoloop-alumni, där vi håller kontakten med tidigare examensarbetare och varje år bjuder in till en uppskattad vårfest. Att skriva sitt examensarbete hos Ecoloop kommer inte bara ge dig ett jobb, det är en investering för framtiden.

Aktuella examensarbeten just nu är:

VATTENTJÄNSTER

  • Rainwater harvesting – Recirkulering av vatten
  • Akvaponi – Råvaruflöden inom livsmedelproduktion
  • Metoder för vattenrening av decentraliserat/enskilt dricksvatten

TRANSPORTER OCH LOGISTIK

  • Hur laddas el-lastbilar och hur ser deras infrastruktur ut i staden
  • Klimatanpassad masshantering

CIRKULÄRA MATERIAL

  • AI – artificiell intelligens för identifiering av kunskapsfronter
  • Upphandling/styrmedel – Hur köper offentliga aktörer material
  • Miljöpåverkan från konstgräsplaner – systemstudie av olika konstruktionslösningar

EFFEKTIVARE STYRNING OCH TRYGGHET

  • Hur kan effektiviteten inom social hållbarhet mätas och jämföras
  • Idrott och hälsa, sociala åtgärder i byggskedet för att aktivera barn och ungdomar

Vill du veta mer eller har en egen idé du vill utveckla, kontakta Fredrick Regnell, förnamn.efternamn@ecoloop.se, +46 (0)70 299 26 39.

Här kan du se de examensarbeten och avhandlingar som skrivits hos oss åren 2004-2019.