Student

För Ecoloop är examensarbetare ett utmärkt tillfälle att tillsammans med ”nästan” färdiga samhällsbyggare utveckla ny kunskap och skapa mervärden för alla inblandade. Examensarbetaren får en tillämpad uppgift i teknikfronten, Ecoloop får pröva en potentiell medarbetare, kunden får en noggrann och djup studie lett av forskare och examensarbetaren får en plattform att bygga nätverk i kunskapsfronten. Vi passerade mer än 80 examensarbeten ifjol och har många goda erfarenheter från alla. Vi har dessutom nöjet att samla våra tidigare och nuvarande exjobbare till festligheter varje årsskifte för fortsatt kontakt!

Vi har alltid flera förslag som vi preciserar i samverkan med vår kund, akademisk handledare och dig som blivande juniorspanare.
Hoppas vi kan föreslå något som ligger i linje med dina intressen!

Just nu söker vi specifikt efter studenter som är intresserade av exjobb inom:

  • Konstgräs och mikroplaster: Granulat och nötningseffekter
  • Konstgräs och mikroplaster: Provtagningsmetodik för dagvatten och sediment
  • Konstgräs och mikroplaster: Dagvattenflöden och reningsmetoders effektivitet
  • Reningstekniker för enskilt dricksvatten

Vill du veta mer, kontakta Bo Svedberg, förnamn.efternamn@ecoloop.se, +46 (0)730 300 410.

Här kan du se de examensarbeten och avhandlingar som skrivits hos oss åren 2004-2018.