Student

ECOLOOP ANSTÄLLER EXJOBBARE
Vi söker drivna personer som vill starta sin karriär hos oss

För Ecoloop utgör examensarbetare en del av kärnverksamheten. Många av våra utvecklingsresor innefattar ett eller flera examensarbeten. Tillsammans utvecklar vi ny kunskap och skapar mervärde för alla inblandade. Vi har totalt handlett mer än 100 arbeten och har goda erfarenheter från samtliga. Som företag stoltserar vi gärna med att alla våra examensarbetare har fått intressanta anställningar inom sina yrkesområden, många dessutom redan innan examensarbetet är klart. Nu behöver vi också anställa en eller två examensarbetare hösten 2020.  Ytterligare mervärde är vårt eget Ecoloop-alumni, där vi håller kontakten med tidigare examensarbetare och varje år bjuder in till en uppskattad vårfest.

Till våren 2020 har vi redan 5 examensarbetare klara, men söker ytterligare 1-2 st inom något av nedanstående:

CIRKULÄRA VÄRDEKEDJOR OCH STYRNING
Exjobben lämpar sig för en student inom ekonomi

 • Upphandling av material idag och imorgon
 • Affärsmodeller för ökad biologisk mångfald med jordbruk

TRANSPORTER OCH LOGISTIK
Exjobben lämpar sig för en ingenjörsstudent inom transport och logistik

 • Laddinfrastruktur för tunga fordon i stadsmiljö
 • Multimodala transportsystem för jord- och bergmaterial i stadsmiljö
 • Nytto- och störningsanalys – Tyngre last, från fyra till fem axlar på tunga fordon

FYSISKA RESURSFLÖDEN OCH DIGITALISERING
Exjobbet lämpar sig för en student inom digitalisering och/eller programmering

 • Transparenta och digitala system för spårbarhet av livsmedel idag och imorgon

IDROTT OCH MILJÖ
Exjobbet lämpar sig för en ingenjörsstudent med kunskap inom systemanalys

 • Vinterparkleken – möjliggöra attraktiva mötesplatser vintertid
 • Mikroplastspridning från konstgräsplaner via snöröjning – TILLSATT

CIRKULÄR UPPGRADERING AV JORD

 • Provtagning och analys av jord- och bergmaterial i realtid – TILLSATT
 • Klassificering för användning av återvunna jordmaterial – TILLSATT

VATTENTJÄNSTER

 • Kartläggning av kvantitet och kvalitet av vatten i enskilda brunnar – TILLSATT
 • Undersöka olika vattenrenings- och vattenbesparingstekniker – TILLSATT

Vi är inte bundna till förslagen ovan, tvärtom är företagsamma personer alltid välkomna att kontakta oss. Vill du veta mer eller har du en egen idé du vill utveckla?
Kontakta Fredrick Regnell, förnamn.efternamn@ecoloop.se, +46 (0)70 299 26 39.

 

Examensarbeten och avhandlingar 2004-2019.

Här kan du också läsa blogginlägg som några av våra exjobbare skrivit.