Ann Segerborg-Fick utvecklingsledare på Ecoloop

Ann börjar hos oss i september och kommer närmast från RISE/JTI där hon varit programansvarig för bioekonomi/RISE Agrifood. På Ecoloop kommer hon att fokusera på affärsmodeller och digitalisering för nya resurssmarta lösningar inom jordbruk, transport och energi. Varmt välkommen Ann!


Ann tillsammans med Bo Svedberg, VD Ecoloop.