Annika Carlsson Kanyama ny medarbetare på Ecoloop

Vi är glada att välkomna Annika Carlsson Kanyama till oss på Ecoloop. Hon kommer främst att arbeta med livsmedel och klimatåtgärder, och kommer närmast från avdelningen för Strategiska hållbarhetsstudier vid Kungliga tekniska högskolan.

På bilden ser du Annika till höger tillsammans med några av de Ecoloopare som arbetar med utveckling inom mat- och livsmedelsförsörjning. Från vänster: Mats Johansson, Maria Johansson, Ann Segerborg-Fick och Fredrick Regnell.