Chatarina Holmberg senior konsult på Ecoloop

Vi är glada att välkomna vår nya medarbetare Chatarina Holmberg!

Chatarina är samhällsplanerare och kommer senast från Torsås kommun där hon varit samhällsbyggnadschef. 2008-2012 arbetade hon som miljöchef på Telenor Sverige. På Ecoloop kommer Chatarina att arbeta med Effektivare styrning, som bland annat syftar till kvalificerad rådgivning gällande hållbar stadsutveckling och resurshantering till kommuner, organisationer och företag.

”Chatarina kommer att stärka oss genom sin breda erfarenhet, framåtanda och positiva framtoning” säger Bo Svedberg, VD Ecoloop.

Chatarina börjar på Ecoloop första september.