Ecoloop 15 år: Från vision till förverkligande

Vi firar Ecoloop 15 år i samband med vårt årliga seminarium och mingel. Kom och lyssna till föredrag om några av de idéer och lösningar vi arbetat med från vision till förverkligande och som nu bidrar till en effektivare resurshantering!

Torsdagen den 14 november 2019
16:00-17:30 (seminarium), 17:30-21:00 (mingel)
Katarinavägen 7 i Stockholm

 

Seminarium 16:00-17:30

Inledning: Tree of Life
Bo Svedberg, Ecoloop

Från kvicklera till monolit – en utvecklingsresa mot praxis
Thomas Wallentin, PEAB Grundläggning, och Josef Mácsik, Ecoloop

Delseminarium:
VA-guiden – En enklare VArdag
Björn Eriksson, VA-guiden, och
Mats Johansson, Ecoloop

Hållbar idrott på riktigt!
Johan Faskunger, ProActivity, och
Fredrick Regnell, Ecoloop

Delseminarium:
Innovationsplattform hållbart Stockholm:
Vad ligger bakom ett förverkligande?

Sofie Pandis Iveroth, Stockholms stad och
Kristina Lundberg, Ecoloop

Optimass: Skapa visioner för materialflöden
Maria Johansson och Simon Magnusson, Ecoloop

 

Efter seminariet är du välkommen att delta i vårt årliga mingel!

Då firar vi 15-åringen med musik, mingel och buffé! Bland annat utlovas underhållning från husbandet Eco & the Loop, samt självklart många intressanta människor att träffa och viktiga ämnen att diskutera.

 

Varmt välkommen!

Sista anmälningsdag är 7/11. Observera att antalet platser är begränsat.
Kontakt: sandra.frosth@ecoloop.se

 

 ’