Webbinarium: Finansiering av smarta gods- och transportlösningar i stadsmiljö

[Arrangemanget är inställt]

Jobbar du på kommun eller region och har en gods- eller transportlösning du vill hitta finansiering till så är detta ett tillfälle att få reda på mer! Under webbinariet informerar Trafikverket om stadsmiljöavtal, Vaxholms Stad berättar om deras process och tillsammans diskuterar vi möjliga vägar framåt.

18 oktober öppnar möjligheten att ansöka om Stadsmiljöavtal (stöd som kan sökas av kommuner och regioner och som ska främja hållbara stadsmiljöer). 2019 trädde en förordningsändring i kraft för stadsmiljöavtal som innebär att kommuner och regioner kan ansöka om stöd även till investeringar för samlastning av godstransporter, samordnad citylogistik eller gods på cykel för lokal eller regional distribution.

28/10 klockan 14:00-16:00 2021. Arrangemanget är inställt

Kontakt
Chatarina Holmberg
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 884 36 36