Kunskapsdag enskilt dricksvatten 10 mars – dokumentation

Denna kunskapsdag hölls den 10 mars i Södertälje, här hittar du dokumentation från dagen

Tema: Hur kan kommunen verka för långsiktig planering för hållbar vattenförsörjning?
Vilken är tillgången och kvaliteten på enskilt dricksvatten?

Syftet med denna kunskapsdag var att från myndigheter och nationella experter höra mer om kunskapsläget rörande vattentillgång och kvalitet om grundvatten och ha ett särskilt fokus på enskilt dricksvatten. Vi diskuterade hur kommunen kan kartlägga nuläget för att proaktivt kunna verka för hållbar vattenanvändning ur perspektivet människors hälsa och miljö.

Vi diskuterade kommunens ansvarsområden utifrån miljöbalken, plan -och bygglagen, lagen om allmänna vattentjänster och livsmedelstillsynen.

Målgrupp: avdelningar inom kommunen som berörs av eller arbetar med (enskilt) vatten: Plan, bygglov, miljö -och hälsa, VA, förtroendevalda politiker, forskare, myndigheter som arbetar med eller berörs av enskilda vattenfrågan.

 

Presentationer

Bakgrund till kunskapsdagen samt hur arbetar svenska kommuner med enskilt dricksvatten?
samt Enskilt dricksvatten i Södertälje kommun
Liselotte Löthagen, Södertälje kommun och Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop respektive
Tage Gripenstam och Liselotte Löthagen, Södertälje kommun
Öppna presentation

Grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning
Calle Hjerne, Sveriges geologiska undersökning
Öppna presentation

Utmaningar och risker kopplade till enskilt dricksvatten i Stockholms län
Bo Olofsson, Kungliga tekniska högskolan
Öppna presentation

Vattenförvaltning för dricksvatten och miljö
Herman Carr, Länsstyrelsen
Öppna presentation

Enskilt dricksvatten och ansvarsfördelning: Vilket ansvar har kommunerna?
Pär Aleljung, Livsmedelsverket
Öppna presentation

Juridik kring enskilt dricksvatten
Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB
E-posta helfrid.schulte-herbruggen@ecoloop.se för presentation