Utbildning 18 november 2021: Sulfidberg i exploateringsprojekt – rätt tänk i rätt skede

Ecoloop inbjuder tillsammans med hållbarhetsbyrån Shine till utbildning på temat cirkulär hantering av sulfidberg. Utbildningen riktar sig till dig som dagligen arbetar med utveckling av fastighetsprojekt och exploatering som byggherre, entreprenör och konsult. Du sitter antingen på en akut frågeställning kring hantering av sulfidberg i ett byggskede eller planerar för ditt byggprojekt och funderar på riskhantering och kostnader för din kommande masshantering.

18/11, klockan 10:00-16:00. Digitalt. 

Innehåll
 • Vad är sulfider, försurning och berg?
 • Nationella och regionala perspektiv på sulfidberg
 • Geologiska risker och bedömningsunderlag för tidiga skeden
 • Regionalt stöd, vägledning och hantering
 • Rätt tänk i rätt skede – frågeställningar och riskhantering genom byggprocessen
 • PBL och tillståndsprocesser
 • Sulfidbergsfrågan under tidig planering och projektering
 • Smart och cirkulär hantering
 • Exempel på framgångsrika arbeten med hantering av sulfidberg
 • Exempel på olika projekt som Trafikverket – LTU:s forskning internationellt och SGU:s karteringar

Efter kursen kan du

 • Identifiera vilka moment i byggprocessen som behöver beaktas där det finns inbyggda osäkerheter och risker och hur dom riskerna ser ut.
 • Förstå hur ni kan ta fram bästa lösningen.
 • Koppla byggherreperspektivet till de olika processer som måste genomgås i kommun, länsstyrelse och andra myndigheter som kan röra just frågor om investeringar och risker
 • Förstå processer och synsätt för att underlätta hanteringen och effektivisera

Föreläsare

 • Josef Mácsik, Tekn. Dr. och expert på sulfidberg och sulfidjord, Ecoloop
 • Fredrik Meurman, Arkitekt och expert på bostadsbyggande i kommuner, Ecoloop
 • Ida Sundling, Miljöspecialist, Exploateringskontoret, Stockholms stad
 • Nikos Eirinis, Projekteringsledare, Bonava
 • Mattias Göransson, Samhällsplanering Berg, SGU
 • Steve Persson, Hållbarhetschef, Region Stockholm

Kursen modereras av Mikaela Schain, Shine hållbarhetsbyrå.

 

18/11 klockan 10:00-16:00
Utbildningen arrangeras digitalt via Teams.
Deltagaravgift: miljömyndigheter 1 500 kr, övriga 3 000 kr

Kontakt
Mikaela Schain, förnamn@shine.to, eller
Fredrik Meurman, förnamn.efternamn@ecoloop.se, +46 (0)707 502 619