Vi är glada att hälsa Lovisa Lundgren och Alexander Virgin välkomna!

Vi har två nya medarbetare!

Alexander Virgin arbetar med cirkulära lösningar inom textil, övergivna fritidsbåtar och matsvinn. Alexander är civilingenjör från KTH och inledde sin bana på Ecoloop som student med examensarbete inom textilåtervinning.

Lovisa Lundgren kommer närmast från Snowflake Education, har arbetat på Trafikverket och är civilingenjör från KTH. Lovisa stärker vårt team inom transport, logistik och elektrifiering samt kommunikation. Lösningar för HCT (High Capacity Transport) i staden, elektrifiering och cirkulär materialhantering är viktiga projekt.

Vill du kontakta Alexander eller Lovisa?

Alexander Virgin
förnamn.efternamn@ecoloop.se, +46 (0)70 166 14 70

Lovisa Lundgren
förnamn.efternamn@ecoloop.se, + 46 (0) 70 600 53 91

Ann Segerborg-Fick, utvecklingsledare på Ecoloop, tillsammans med Alexander och Lovisa.