Bo Svedberg

Strateg
Tekniska försörjningssystem
VD, Gruppledare Vatten

Tekn Lic/Partner

+46 (0)730 300 410