Cirkulär masshantering med uppgraderade jord- och schaktmassor

Cirkulär masshantering med uppgraderade jord- och schaktmassor

Stadsområden i hela världen växer och behovet av bostäder och infrastruktur ökar. Stora mängder naturresurser i form av sand och grus från berg-/grustäkter används, samtidigt som stora mängder schaktmassor deponeras. Transporten till och från storstadsområden orsakar bland annat miljöeffekter, köer och slitage på vägnätet. Idag leder dessa linjära flöden till en ineffektiv hantering av naturresurser som kräver allt mer transporter, fler berg-/grustäkter och fler deponier.

Detta projekts mål är att initiera uppgradering och cirkulär masshantering som ett första steg mot byggprojekt som är självförsörjande på fyllnadsmaterial. Partners i projektet är Ecoloop, Swerock och Örebro Universitet.

Finansiär: Vinnova

Period: 2018-

 

Kontakt

Josef Mácsik
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)730 300 419

Tobias Robinson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)706 899 964′