Framtidens resurshantering 9 juni 2021 – Himmel, helvete eller mitt emellan

Utblickar och debatt på tre webluncher med Ecoloop
Ecoloop driver utveckling för smartare och uthålliga försörjningssystem för material, vatten och energi inom samhällsbyggnad. Förslagen till lösningar varierar, är aktuella nu eller blir det senare. Det som framstår som önskvärt för vissa kan verka som rena mardrömmen för andra. I en trilogi i tre webbinarier ger vi dig några bilder av möjliga framtider, inleder en dialog och öppnar upp för debatt kring framtidens såväl som dagens utmaningar och lösningar. 

Först ut är några utmanande betraktelser och tankar på lösningar inför framtiden med Björn Frostell och Fredrik Meurman samt tid för diskussion och frågor allt modererat av Annika Carlsson Kanyama, alla tre associerade seniorkonsulter på Ecoloop. I de efterföljande delarna kommer vi sedan att beskriva hur vi ser på försörjningssystemen för vatten och jord- och bergmaterial idag och imorgon.

Himmel, helvete eller mitt emellan
– hög tid att slå ihop KTH, SLU och Handelshögskolan?

I alla tider har människor försökt att förutse framtiden, både med hjälp av kristallkulor, kaffesump och beräkningsmodeller. I vår tid undrar många hur vi kommer att hantera klimathotet samtidigt som andra hot som pandemier, minskad biologisk mångfald samt ökande klyftor i samhället blir alltmer aktuella. De stora skillnaderna i uppfattning om framtiden och etablerade organisatoriska mellanrum gör det extra svårt att kraftsamla för en bättre framtid. Vilka bättre framtider är då möjliga? Vi ser som utmärkt exempel på lösning att KTH, Stockholms universitet och Handelshögskolan behöver gå samman och skapa en ekonomisk utbildning som baseras på en ekologisk grundsyn.

Onsdagen den 9 juni 2021 klockan 12:00-13:00

Varmt välkommen att anmäla dig via länken https://forms.gle/6xfzA9AeVRvDUs6U9
Kontakt:
sandra.frosth@ecoloop.se

 

Medverkande

Samtalsledare
Annika Carlsson Kanyama, docent, PhD

Annika Carlsson Kanyama har lång erfarenhet från miljöforskarvärlden och är sedan 2019 knuten till Ecoloop där hon arbetar med att omsätta forskningsresultat till praktisk handling, främst inom matförsörjning och klimatanpassning. Hon är aktuell med en ny artikel accepterad i Journal of Industrial Ecology om möjligheten att minska de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen med 40% genom att ändra på inköpen av mat, inredning och semestrande. Med utsläppsprofiler för singelkvinnor och singelmän som visar på en del intressanta skillnader.

 

Föredrag: Uppgång, nedgång, fall och sedan?
Fredrik Meurman, arkitekt SAR/MSA

Fredrik Meurman har många års erfarenhet av planering på kommunal, regional och statlig nivå. Sedan 2015 är han knuten till Ecoloop där han arbetar med utvecklingsfrågor gällande resurshantering av vatten, material och energi med inriktning på fysisk planering och styrning. Aktuella arbeten handlar om laddinfrastruktur för tunga fordon, geologiska risker med sulfider i tidiga byggskeden och planering för samordnad hantering av jord- och schaktmassor i stadsutvecklingsprojektet Hovinbyen, Oslo för 30 000-40 000 nya bostäder och
50 000-100 000 arbetsplatser.

 


Föredrag: Pandemi, ekonomi och ekologi
Björn Frostell, professor emeritus Industriell ekologi

Björn Frostell är knuten till Ecoloop sedan 2008 och har en huvudinriktning mot systemfrågor inom hållbar utveckling. Björn har en bred erfarenhet från akademiskt och industriellt forsknings- och utvecklingsarbete, med särskilt fokus på samhällets fysiska resursmetabolism. I dagsläget är han praktiskt engagerad inom såväl framtida livsmedelsproduktion, samarbete mellan KTH och SLU inom Urban Food som framtida skogsförvaltning och överväganden kring biogena energikällor och dess roll i energisystemet.