Hållbara VA-lösningar i känslig skärgårdsmiljö

Hållbara VA-lösningar i känslig skärgårdsmiljö

Oskarshamns kommun har beviljats medel från Länsstyrelsen för att tillsammans med Marsö byalag och extern expertis fördjupa arbetet kring hållbara VA-lösningar i känslig skärgårdsmiljö.

Ecoloops uppdrag omfattar att i samarbete med Marsö byalag ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag och exempel på möjliga tekniska och administrativa lösningar för vattenbesparing och cirkulär vattenanvändning, samt skapa dialog och utbyta erfarenhet med olika aktörer inom och utanför kommunen.

Uppdragsgivare: Oskarshamns kommun
Period: 2022-2023

 

Kontakt
Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96