Josef Mácsik

Strategisk rådgivare
Cirkulära jord- och bergflöden


Tekn Dr/Partner

+46 (0)730 300 419