Kristina Lundberg

Innovationsledare
Policy och styrning
FoU-samordning

Tekn Dr/Partner

+46 (0)736 742 622