Maria Johansson

Innovationsledare Energisystem och cirkulära lösningar
FoU-samordning

PhD/Partner

+46 (0)70 657 44 95