Nationellt Erfarenhetsnätverk om enskilt dricksVAtten 2024 (EeVA)

Nationellt Erfarenhetsnätverk om enskilt dricksVAtten 2024 (EeVA)

Välkommen att delta i Erfarenhetsnätverk om enskilt dricksVatten (EeVa) 2024!

Det finns en rad möjligheter, utmaningar och frågor kopplade till enskild dricksvattenförsörjning, exempelvis kunskap kring tillgång och kvalitet, kommunens vattentjänstplanering, kravställning vid bygglov, hantering av omvandlingsområden, klimateffekter, innovativa lösningar vid vattenbrist, småskaliga avsaltningsanläggningar, vatten för verksamheter med mera.

Syftet med EeVa är att dela kunskap, inspiration och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan kommuner i olika delar av landet. Vi arrangerar regelbundna digitala träffar och deltagare delar med sig av mallar, intressanta rapporter och dokument som kan stötta tjänstepersoner i sitt arbete.

Målgrupper: tjänstepersoner som på olika sätt kommer i kontakt med enskilt dricksvatten, till exempel miljö- och hälsa, bygglov, vattenstrateg, skärgårdsutvecklare, VA, plan med flera.

Avgift: 6 000 kr per kommun.

Tidplan och omfattning: februari 2024 – december 2024. Möjlighet finns att anordna större kunskapsdag eller studiebesök utifrån intresse. Nätverket innefattar även en digital plattform där frågor och funderingar utifrån specifika sakområden kan lyftas och diskuteras bland medlemmar. Det finns god möjlighet att bjuda in gäster eller experter i specifika frågor!

 

Datum och preliminära teman för årets träffar

  • 21 februari – Startmöte
  • 27 mars – Utmaningar och möjligheter med enskilt dricksvatten
  • 24 april – PFAS och spridning i grundvatten: bedömning och hantering av risker
  • 22 maj – Krisberedskap och kommunikation
  • 11 september – Hydrogeologiska utredningar: kravställning och bedömning
  • 16 oktober – Vattenbesparing och vattenförsörjning med parallella system
  • 20 november – Kartmaterial och skyddsavstånd

Läs mer om tidigare kunskapsträffar längst ner på sidan.
 

Anmäl dig till nätverket genom att kontakta

Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn-efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96

Joakim Fyhr
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)76 258 07 12

 

Om nätverket
Nätverket startades av Värmdö kommun och Ecoloop AB hösten 2020 med hjälp av extern finansiering, och har drivits vidare med delfinansiering från Stockholms och Kalmar län, Växjö och deltagaravgifter.

Här kan du läsa om tidigare kunskapsträffar genom att klicka på rubriken
25:e november 2021 Vad visar vattenanalysen?
27:e januari 2022 Avsaltat dricksvatten
19:e maj 2022 Ansvar och lagstiftning kring enskilt dricksvatten
25:e april 2023 Vägledning och planering kring enskilt dricksvatten