Vi driver utveckling i portföljer. I dessa fokuserar vi på att utveckla tekniska lösningar och effektivare styrning.  Portföljerna formerar kunder och samarbetspartners i grupper som stöds av Ecoloops breda kompetensbas och starka erfarenhet.