RECAPTURE – Circular Economy Certification and Production of Urine Fertiliser

RECAPTURE – Circular Economy Certification and Production of Urine Fertiliser

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har utvecklat ett sätt att omvandla urin till gödsel.

Projektet RECAPTURE är ett samarbete mellan Sanitation360, SLU, Ecoloop och RISE och har tre mål på kort sikt 1) optimering av produkten gödsel; 2) granska tillämpligheten av certifieringen SPC R178 för urin och andra nya produkter; och 3) konceptuell idé om en koppling till certifieringar av gödningsmedel för att inkludera miljöaspekter. Det långsiktiga målet är att den cirkulära produkten ska vara certifierad via en process som stöttar att en cirkulär ekonomi byggs upp.

I projektet leder Ecoloop arbetet med systemanalys samt deltar i arbetet som handlar om certifiering och datainsamling.

 

Finansiär: Formas
Period: 2022-2024

 

Kontakt
Elisabeth Kvarnström
fornamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)73-073 05 43