Regionägda textilier – från brist till överskott

Regionägda textilier – från brist till överskott

Visste du att textilindustrin har en större miljöpåverkan än hela flygsektorn? Cirkulariteten är låg, och svenska kommuner och regioner spenderar årligen hundratals miljoner på textilier.

Region Gävleborg har tagit ett första steg mot en mer cirkulär textilhantering genom att äga en del av sina textilier istället för att hyra dem. Det ger dem makten att bestämma över textiliernas öde när de inte längre uppfyller verksamheternas krav. Slutet för dessa textilier behöver inte vara förbränning – det finns mer hållbara alternativ!

Målet är att omhänderta textilierna i enlighet med avfallshierarkin. Har de hål eller spruckna sömmar som kan lagas? Fantastiskt! Kan de återanvändas genom donation eller användas för att bygga upp beredskapslager? Toppen! Om inte, bör materialet återvinnas för att skapa nya textilier.

Men det allra viktigaste är att undvika svinn från början genom att inte köpa mer än man behöver! Genom en systematisk kartläggning av regionens textilstock och dess flöden kunde arbetet med en optimerad textilstock påbörjas. Använda kläder hängde onödigt länge i skåpen, vilket leder till brist på rena kläder – inte textilier i stort. Utöver det upptäckte vi att tiden det tog för ett plagg att användas, tvättas och sen åter användas, varierade kraftigt beroende på typ av plagg och var det användes. Beteendeförändringar är alltså en viktig nyckel!

Ecoloop har under 2023 kartlagt textilflödena för att matcha uttjänta textilier med lämpliga användningsområden och återvinningstekniker, på uppdrag av Region Gävleborg inom ramen för projektet Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt. Vill du veta mer? Kontakta Alexander Virgin och var med på den hållbara textilresan!

Uppdragsgivare: Region Gävleborg
Period: 2023

Kontakt
Alexander Virgin
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0) 70 166 14 70