Webinarie 16 juni 2021: Hur kan vi skapa hållbara idrotts- och motionsanläggningar?

Om Sverige ska klara av att nå nollutsläpp av växthusgaser krävs att idrotts- och motionsanläggningar rustas för framtiden. I det här webbinariet presenteras de slutsatser som Ecoloop och ProActivity gjort i sin rapport om anläggningar i Stockholmsområdet och deras påverkan på klimatet. Medverkar gör också Danderyds kommun, RF SISU och Centrum för idrottsforskning.

Tillsammans tar dom ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan och tittar förutom på miljöaspekter också på sociala aspekter, effektiva planeringsverktyg,  kostnader och det regeringsuppdrag som finns för att stötta utvecklingen i en hållbar riktning.

Panelen består av: 

  • Fredrick Regnell, Ecoloop
  • Simon Magnusson, Ecoloop
  • Johan Faskunger, fil dr Fysisk aktivitet & folkhälsa, ProActivity AB
  • Jonnie Nordensky, RF SISU
  • Christine Dartsch, Centrum för idrottsforskning
  • Pierre Nystedt, Idrottsanläggningschef i Danderyds kommun

Webinariet är ett samarbete med mellan Ecoloop och Shine hållbarhetsbyrå och moderator för webinariet är Mikaela Schain.

Varmt välkomna!


Kontakt och anmälan

För frågor kontakta mikaela@shine.to

För anmälan https://forms.gle/3BusA5Tf7DBQ37Pr8