Elektrifiering av tätorternas masshantering

Elektrifiering av tätorternas masshantering

Under våren 2020 har projektet Elektrifiering av tätorternas masshantering genomförts med målet att vid projektavslut i juni kunna visa hur man kan sänka koldioxidutsläpp och lokala emissioner med fokus på elektrifiering av entreprenad- och masstransporter.

Främsta slutsatser från projektet är att batteri- och laddinfrastruktur är väsentlig för att kunna försörja arbetsmaskiner med stora effektbehov samt att det är av yttersta vikt att förstå användar- och beteendemönster. Vidare är gränsöverskridande samarbete och utvecklade upphandlingsunderlag avgörande för att lösningarna ska anpassas och användas.

Parter är Ecoloop, Kungliga tekniska högskolan, Maskin-Mekano, Scania CV, SBMI och Vattenfall.

 

Finansiär: Energimyndigheten

Projektperiod: 2020

 

Kontakt

Ann Segerborg-Fick
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0) 737 289 625