Kommande aktiviteter

Webbseminarium 11 december 2017: Nätverksträff va-rådgivning
Arrangeras av VA-guiden där Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Konferens 10-11 januari 2018: Transportforum 2018
Ecoloop deltar i sessionerna:
– Överförflyttning av gods från väg till sjö – hur kan det bli verklighet? Maria Mustonen
Bygglogistik, Kristina Lundberg

Konferens 25-26 januari 2018: Bergsprängardagarna
Arrangeras av Bergutbildarna. Ecoloop representeras i programmet av Maria Johansson.

Konferens 13 februari 2018: Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande
Arrangeras av projektet Energieffektivt logistiksystem för transporter av jord- och bergmassor på Södertörn. Projektledare är Kristina Lundberg (Ecoloop/LTU)

Konferens 21-22 mars 2018: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras av VA-guiden i Gävle, Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Konferens 6-8 juni 2018: WASCON 2018
Arrangeras av bland andra ISCOWA. Ecoloop representeras i programmet av Bo Svedberg, Josef Mácsik och Kristina Lundberg.