Kommande aktiviteter

Pressmeddelande 12 juni 2018: Nytt Östersjöprojekt ska hjälpa båtägare

Almedalen, seminarium 4 juli 2018: Hushållsavfall har sorterats länge – dags att sortera avloppsvatten?
Arrangeras av projektet MACRO – Mat i Cirkulära RObusta system och modereras av Ecoloops Mats Johansson.

Almedalen, seminarium 4 juli 2018: Bostaden och klimatet – vad tycker du?
Arrangeras av projektet Grön BoStad, Ecoloop representeras på plats och i projektet av Fredrik Meurman.

Konferens 22-23 augusti 2018: Development Research Conference 2018 – Rethinking Development
Together with SEI and Lund University, Ecoloop is convening a conference panel, Rethinking water and sanitation services
– can we balance immediate and future needs?

Konferens 25-27 september 2018: VA-mässan
Ecoloops Mats Johansson leder seminariet Utredningen om Hållbara vattentjänster – hur påverkar förslagen kommunernas arbete? Seminariet arrangeras av VA-guiden.

Konferens 27 november 2018: MAt i Cirkulära RObusta system (MACRO)
Slutkonferens för projektet MACRO. Ecoloop har ingått som part i arbetspaketet Systemutveckling för tätbebyggelse i storstad