Kommande aktiviteter

 
Utbildning 24 april 2018: Kommunikation och rådgivning vid VA-utbyggnad
Arrangeras av VA-guiden där Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Utbildning 3 maj 2018: Funktionskontroll små avlopp
Arrangeras av VA-guiden där Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Utbildning juni 2018: Kommunens ansvar enligt § 6 vattentjänstlagen
Arrangeras av VA-guiden där Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Konferens 6-8 juni 2018: WASCON 2018
Arrangeras av bland andra ISCOWA. Ecoloop representeras i programmet av Bo Svedberg, Josef Mácsik och Kristina Lundberg.

Konferens 22-23 augusti 2018: Development Research Conference 2018 – Rethinking Development
Together with SEI and Lund University, Ecoloop is convening a conference panel, Rethinking water and sanitation services
– can we balance immediate and future needs?