Kommande aktiviteter

Workshop 22 februari 2018: Latrin från småbåtar – Hur gör vi?
Arrangeras inom projektet BATSECO-BOAT. Ecoloop representeras i arrangemanget av Helfrid Schulte-Herbrüggen, Mats Johansson, Maria Mustonen och Maria Johansson.

Seminarium 15 mars 2018: Konstgräs och miljö – Kunskap och exempel på praktiska lösningar
Arrangeras av Solna stad, Luleå tekniska universitet och Ecoloop i samarbete med Stockholms Fotbollförbund och Föreningen Storstockholms Kultur-och Fritidschefer. Ecoloop representeras i arrangemanget av Simon Magnusson (assoc. LTU), Fredrick
Regnell och Helfrid Schulte-Herbrüggen.

Seminarium 20 mars 2018: Provtagning i fält
Seminariet avslutar projektet Surrogatparametrar som letts av Marie Albinsson, dagen modereras av Mats Johansson (båda Ecoloop/VA-guiden).

Konferens 21-22 mars 2018: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras av VA-guiden, Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson, Marie Albinsson och Anna Norström.
Föredrag hålls också av Simon Magnusson (Ecoloop/LTU). Ecoloop är dessutom på plats i utställningen, välkommen att besöka
oss där!

Utbildning 24 april 2018: Kommunikation och rådgivning vid VA-utbyggnad
Arrangeras av VA-guiden där Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Utbildning 3 maj 2018: Funktionskontroll små avlopp
Arrangeras av VA-guiden där Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Utbildning juni 2018: Kommunens ansvar enligt § 6 vattentjänstlagen
Arrangeras av VA-guiden där Ecoloop representeras av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Konferens 6-8 juni 2018: WASCON 2018
Arrangeras av bland andra ISCOWA. Ecoloop representeras i programmet av Bo Svedberg, Josef Mácsik och Kristina Lundberg.

Konferens 22-23 augusti 2018: Development Research Conference 2018 – Rethinking Development
Together with SEI and Lund University, Ecoloop is convening a conference panel, Rethinking water and sanitation services
– can we balance immediate and future needs?
 Interested in submitting a paper? Follow the instructions at the conference web page (deadline 23rd of February).