Kommande aktiviteter

Ecoloop växer augusti 2019: Aliasghar Meghdad Mehdizadeh analytiker på Ecoloop
Vi är glada att hälsa Meghdad välkommen! Han kommer att stärka oss inom transport och logistik, inledningsvis med kapacitetsstudier i det hållbara transportsystemet.

Dialogmöte 3 september 2019: Vägen framåt och vad händer nu? Uppsamlande seminarium med paneldiskussion
Arrangeras av Grön BoStad. På plats är Ecoloops Fredrik Meurman.

Nätverksträff 5 september 2019: VA-rådgivning
Arrangeras av VA-guiden och Utvecklingscentrum för vatten. Med i arrangemanget är Ecoloops Mats Johansson.

Webinarium 19 september 2019: Strategisk masshantering – spara transporter, miljö och pengar
Arrangeras av Ecoloops Tobias Robinson och Maria Mustonen.

Utbildning 9 oktober 2019: Kommunal VA-planering och VA-juridik
Arrangeras av VA-guiden. Mats Johansson (Ecoloop) medverkar som expert.

Spridningskonferens 5 november 2019: Slutkonferens för projektet Grön Bostad Stockholm
Medverkar gör Ecoloops Fredrik Meurman och Björn Frostell som deltagit i projektets följeforskning.

Seminarium november 2019: Resultat från projektet MoSS och nästa steg
Branschövergripande seminarium, arrangeras i Umeå. Vill du veta mer, kontakta Ecoloops Josef Mácsik.

För att se genomförda aktiviteter, klicka här