Kommande aktiviteter

Konferens 13-14 januari 2021: Transportforum
Ecoloop deltar genom Kristina Lundberg som håller föredragen:
Åtta hållpunkter för en mer strategisk och integrerad miljöbedömningsprocess
Hålls tillsammans med KTH i sessionen Attraktiva städer och planering 13 januari.
SMMART mikrovågsteknik för värmning av asfalt
Hålls tillsammans med LKAB i sessionen Miljövarudeklarationer 14 januari.

Webbinarium 9 februari 2021: MLC och tekniska lösningar
Mer information kommer. Om du har frågor kontakta Tobias Robinson eller Chatarina Holmberg.

Konferens 17-18 mars 2021: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras av VA-guiden.

Utbildning november 2021: Nyhetsdag i VA-juridik 2021
Föredrag hålls av bland andra Mats Johansson, Ecoloop.

För att se genomförda aktiviteter, klicka här