Kommande aktiviteter


Mycket på gång: Vill du få nyheter och inbjudningar från oss? Registrera dig här!

 

Webbinarium 25 augusti 2022: Lagändringar och konsekvenser för Vägar till hållbara vattentjänster
Arrangeras av VA-guiden. Marie Albinsson (Ecoloop) medverkar.

 

Nätverksträff 27 september 2022: Små avlopp i kretslopp
Arrangeras av VA-guiden i samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk och SLU. Ecoloop representeras i programmet av Elisabeth Kvarnström.

 

Konferens 28-29 september 2022: Bergdagarna
Arrangeras av Stiftelsen Bergteknisk Forskning. Den 28/9 presenterar Maria Johansson (Ecoloop) projektet Hållbar TunnEL under programpunkten BeFo Medley.

 

Utbildning 18-19 oktober 2022: Riskbedömning vid anmälan om återvinning av avfall i anläggningsarbeten
Arrangeras av Studia. Medverkar gör Kristina Lundberg och Josef Mácsik (båda Ecoloop).

 

Konferens: 15-16 mars 2023: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras i Helsingborg av VA-guiden.

 

För att se genomförda aktiviteter, klicka här