Kommande aktiviteter

UR Skola, Perspektiv på världen, 2018: Resurser – Bistånd
Utbildningsprogram, medverkar gör Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop.

Konferens 22-23 augusti 2018: Development Research Conference 2018 – Rethinking Development
Together with SEI and Lund University, Ecoloop is convening a conference panel, Rethinking water and sanitation services
– can we balance immediate and future needs?

Konferens 25-27 september 2018: VA-mässan
Ecoloops Mats Johansson leder seminariet Utredningen om Hållbara vattentjänster – hur påverkar förslagen kommunernas arbete? Seminariet arrangeras av VA-guiden.

Workshop 27 september 2018: Förutsättningar för god energiplanering
Arrangeras av projektet Stärka den kommunala energiplaneringen (STEP) som drivs av KTH och där Ecoloop ingår som part genom Maria Johansson och Fredrik Meurman.

Seminarium 17 oktober 2018: Sustainable management and treatment of sulfide soil 
Arrangeras av projektet Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord som finansieras av InfraSweden. Ecoloop representeras i programmet och i projektet av Josef Mácsik.

Konferens 6-7 november 2018: Hamnutveckling – effektivt byggande och bibehållen produktion
Arrangeras av Göteborgs Hamn, PIANC Sverige och PortInfra. Ecoloop representeras i arrangemanget av Maria Mustonen och
Sandra Frosth.

Konferens 14 november 2018: Dagvattenhantering 2018
På plats håller Ecoloops Josef Mácsik föredrag gällande spårning av mikroplasters spridning till dagvatten från konstgräsplaner.

Konferens 27 november 2018: MAt i Cirkulära RObusta system (MACRO)
Slutkonferens för projektet MACRO. Ecoloop har ingått som part i arbetspaketet Systemutveckling för tätbebyggelse i storstad