Kommande aktiviteter

Konferens 8-9 januari 2020: Transportforum
Ecoloop leder genom Tobias Robinson sessionen Effektiva tunga transporter i urban miljö, där även Ecoloops Maria Mustonen och Sandra Frosth håller föredrag.

Konferens 12 mars 2020: Grundläggningsdagen
Arrangeras av Svenska Geotekniska Föreningen. Med i programmet är Ecoloops Josef Mácsik som tillsammans med Ramböll/LTU håller föredraget Sulfidhaltiga jordar – hantering och framtid.

Konferens 18-19 mars 2020: Vatten Avlopp Kretslopp
Arrangeras av VA-guiden i Jönköping. Ecoloop representeras i programmet av Mats Johansson (moderator), Fredrick Regnell och Stefan Engblom.

För att se genomförda aktiviteter, klicka här