Connected River

Connected River

Connected River är ett EU-finansierat interregionalt innovationsprojekt. Projektet syftar till att hantera utmaningar relaterade till farleder och vattenområden i och utanför städer som delas av många aktörer, med konflikterande intressen såsom stadsutveckling, rekreationsanvändning och hamnverksamhet.

Projektfokus:

  • Mobilisera ekosystem av aktörer för användarcentrerad och agil innovation,
  • Genomföra användarcentrerad, agil innovation för befintliga utmaningar kopplade till farleder och vattenområden i och utanför städer som delas av många aktörer
  • Påskynda spridningen och användningen av digitala/smarta lösningar för att förbättra tjänster för aktuella aktörer.
  • Implementering i 6 pilotregioner (Amsterdam, Hamburg, Nijmegen, Lille, Vordingborg & Kleine Nete).

Ecoloop är med som en så kallad lösningspartner ”solution partner” där vi delar vår expertis av idé- och samarbetsdriven utveckling.
Projektkonsortiet består av 13 partners från 6 olika länder (Tyskland, Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna & Sverige) och samlar vetenskaplig expertis, offentliga myndigheter och ekonomiska aktörer.

Övriga projektpartners:

Tidsperiod: 2023-2026
Finansiär: Projektet samfinansieras av Europeiska Unionen från EU Interreg North Sea Region 2021 – 2027 (European Regional Development Fund)
Projekthemsida: www.connected-river.eu

Kontakt

Maria Johansson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)706 574 495