Tystare krossning med aktiv design

Tystare krossning med aktiv design

För att kunna minska transporter av berg- och schaktmaterial vid grundläggningsarbeten krävs möjlighet att kunna sortera och uppgradera sådant material på materialterminaler nära byggarbetsplatserna. Detta leder till att kraven på bullerdämpning från sådana terminaler ökar då de ofta kommer ligga nära redan existerande bebyggelse.

Den föreslagna lösningen i detta projekt är att genom att använda innovativ teknik för ljudmätning på krossplatser och definiera hur den ska användas för att bäst fånga bullersituationen på platsen skapa en tekniklösning för realtidsmätning av buller.

Finansiär: Vinnova
Tidsperiod: 2018-2019

Här hittar du slutrapporten från tidigare projekt.

Kontakt

Maria Johansson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 657 44 95′